Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sveicam ar sasniegumiem ikdienas darbā, 1.semestri noslēdzot!

ziema

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Ir skaisti iziet meklēt gaismas ceļu. Ceļu uz gaismu. Gaismu, kas uzved uz ceļa. Ticēt, ka šis   ceļš atradīsies. Vēl skaistāk ir atrastajā gaismas ceļā noturēties. Palikt tur par sargu.

/Maija Laukmane/  

2015./2016.mācību gada 1.semestris ir pagājis un nu jau ar katru jaunu dienu saules ceļš debesīs kļūst par kādu brīdi garāks un gaišāks. Tikko aizvadītie Ziemas Saulgrieži bija apliecinājums tam, ka svētki lielā mērā ir tādi, kādus mēs ar savu ikdienas darbu tos pakāpeniski veidojam. Šī mācību gada pirmie četri mēneši mūsu skolā ir bijuši bagāti ar daudziem labiem darbiem un dažādiem sasniegumiem. Ceru, ka ikviens kaut ar nelielu gandarījumu var atskatīties uz savu veikumu, savu personīgo izaugsmi, kas būtībā arī ir viens no izglītības kvalitātes galvenajiem rādītājiem. Sacensties pirmkārt jau pašam ar sevi, pārspēt pašam sevi ir katra skolēna pamatuzdevums.

Pie skolas Ziemassvētku eglītes tradicionāli godinājām mūsu audzēkņus, kuri ar lielu neatlaidību, gribasspēku un mērķtiecību ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus ikdienas mācību darbā, noslēdzot 1.semestri ar vidējiem mācību sasniegumu vērtējumiem “8” un vairāk balles vai tām pielīdzināmu atbilstošu aprakstošo vērtējumu 1.-3.klasē.

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā gada nogalē saņēma 71 skolēns:

1.a klasē:

Krista Patrīcija Abitkina, Adele Bērziņa, Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača, Ieva Miķelsone, Vanesa Viktorija Pudenko, Markuss Skrabutens, Mārtiņš Zunde;

1.b klasē:

Kristers Aizporietis, Beāte Bancāne, Laura Lorita Buševica, Raivo Lauva, Elija Muceniece, Marta Ozoliņa, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa, Amanda Rudzīte;

2.a klasē:

Ance Bērziņa, Viviāna Jaudzema, Viktorija Kaugere, Lauris Ozols, Ivars Svars, Armands Svencis, Kristers Ūbergs;

2.b klasē:

Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipauskis, Rihards Ozoliņš;

3.a klasē:

Tīna Rudbārža;

3.b klasē:

Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale;

3.e klasē:

Enija Lazdiņa;

4.a klasē:

Nikola Gasperoviča, Madara Smirnova, Ralfs Striķis, Annija Vīksna;

4.b klasē:

Una Bērziņa, Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss;

5.a klasē:

Mikus Briežkalns, Una Ivanova, Mikuss Krēbss, Sanita Placēna, Edīte Visocka;

6.b klasē:

Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena;

7.a klasē:

Guna Elīte;

7.b klasē:

Sonora Balode, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede;

8.a klasē:

Karīna Davidova, Lineta Lauva;

8.e klasē:

Evija Mahliņeca;

9.a klasē:

Samanta Djubina, Dzmitry Samul, Rēzija Līna Upeniece;

9.b klasē:

Violeta Adamoviča, Letīcija Janoviča;

11.klasē:

Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa;

12.klasē:

Ieva Skrabutena.

Daudzi mūsu audzēkņi ir bijuši arī aktīvi, atbildīgi un iniciatīvas bagāti gan klases dzīvē, gan skolēnu pašpārvaldē. Skolas Pateicības rakstus par sabiedrisko aktivitāti 2015./2016.mācību gada 1.semestrī saņēma: Māris Stašulāns (2.a), Armands Svencis (2.a), Kristers Ūbergs (2.a), Patrīcija Zepa (2.a), Simona Lindenberga (3.e), Antra Čepule (4.e), Mikus Briežkalns (5.a), Una Ivanova (5.a), Samanta Jansone (5.a), Mikuss Krēbss (5.a), Sabīne Lasmane (5.a), Sanita Placēna (5.a), Santa Turinceva (5.a), Edīte Visocka (5.a), Keita Aizporiete (5.b), Nastja Oborotova (5.b), Kristīne Lindenberga (5.e), Jānis Orlovs (5.e), Anna Esiņa (6.a), Sintija Karabanova (6.a), Ingus Siliņš (6.b), Lauris Katkevičs (6.e), Guna Elīte (7.a), Linda Kudrjavceva (7.a), Evelīna Skābarniece (7.a), Alīna Stafecka (7.a), Līva Čepule (7.e), Kristaps Kristiāns Kuciņš (7.e), Betija Beāte Damberga (8.a), Karīna Davidova (8.a), Agate Mežmale (8.a), Vladislavs Mozgaļovs (8.a), Kitija Smirnova (8.a), Enia Kaņepēja (8.b), Anete Kapteine (8.b), Evija Mahliņeca (8.e), Zane Čipāne (9.a), Agate Krista Kriņicka (9.a), Rēzija Līna Upeniece (9.a), Anete Bite (9.b), Lora Lazdāne (9.b), Viktorija Samanta Mateša (9.b), Baiba Matuka (10.), Zane Orlovska (10.), Karolīna Gulbinska (11.), Lelde Kiopa (11.), Laura Krūmiņa (11.), Juris Ernests Brūniņš (12.).

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu! No visiem  mums, no mūsu kopējās sadarbības lielā mērā būs atkarīgs arī tas, kāds būs Jaunais 2016.gads. Vēlu, lai tas visiem ir labs, ar pozitīvu skatu uz dzīvi, lietām, notikumiem, lai tas nes mieru, iedvesmu jauniem darbiem un priecīgi krāsainai ikdienai! Lai mums pietiek gan prāta, gan sirds gudrības un katram izdodas atrast savu gaismas ceļu, tajā neapmaldīties un virzīties uz priekšu!

UNESCO ASP seminārā “Miers sākas ar mani”

logo

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

10.decembrī – Starptautiskajā cilvēktiesību dienā – Jaunsilavas pamatskolā notika UNESCO ASP dalībskolu šī gada noslēguma seminārs. Seminārs bija veltīts aktuālām tēmām – miera kultūrai un cilvēktiesībām. No mūsu skolas šajā seminārā piedalījās direktore Rita Pole un direktores vietniece, projekta koordinatore Ilze Seipule.

Skaistu un izjustu sveicienu visiem dalībniekiem bija sagatavojuši Jaunsilavas pamatskolas pārstāvji direktores Janīnas Usāres vadībā.

Ievaddaļā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika iepazīstināja klātesošos ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuros ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai panāktu nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgu attīstību līdz 2030.gadam. 17 globālie ilgtspējīgas attīstības mērķi ir kā galvenie atskaites punkti, uz kuriem pasaulei būtu jāvirzās, lai tā kļūtu labāka. Īpaši tika akcentēts 16.mērķis, kas aicina veicināt mieru un taisnīgumu pasaulē. Baibas Moļņikas vēlējums apzināties katra cilvēka atbildību un atstāto mantojumu pasaulē sasaucās ar filozofa Augusta Milta sacīto: “’Kādas pēdas mēs atstājam dzīves zaļajā laukā? Vai tur, kur esam minuši kāju, kaut kas ziedēs? Tas ir arī mūsu cieņas, goda un slavas jautājums.”

Baiba Moļņika runāja arī par globālo pilsoniskumu, norādīja, ka globālais pilsoniskums savā dziļākajā būtībā ir nevis mācīšanās par to, bet gan tā piedzīvošana, darbojoties pašam un izzinot to. Piedzīvojot un izdzīvojot to, globālais ātri un spēcīgi var kļūt par lokālo. Globālo pilsoniskumu raksturojošie lielumi ir:

Turpinājumā semināra moderatore, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja, Ilze Dalbiņa deva vārdu Latvijas Universitātes profesorei filozofei Maijai Kūlei, kura savā uzstāšanās laikā runāja par cilvēktiesībām, miera kultūru un vērtībām. Cilvēktiesību pamatā ir individuālisma nostādnes, jo runa ir par atsevišķu indivīdu, nevis kolektīvu tiesībām. Viņa atgādināja cilvēktiesību filozofijas vispārīgās pamatnostādnes, kas ietvertas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā: “Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās, viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.” Cik pašsaprotami vārdi, tomēr cik grūti mūsdienu pasaulē dažkārt klājas ar to iedzīvināšanu! Tika aplūkotas universālās, nacionālās un ikdienišķās vērtības, uzsverot brīvību, mieru, vienlīdzību, valstiskumu, toleranci, līdzjūtību, atbildību, godu un cieņu. Noslēgumā Maija Kūle citēja populāro franču filozofu Emanuelu Levinu, kurš teicis, ka citādības, atšķirīgā (bet nevis brutālā, uzbrūkošā) atzīšana ir miera priekšnoteikums.

Par to, ko šodien nozīmē būt glokālam (globālā un lokālā mijiedarbība), uzstājās Rēzeknes Augstskolas profesore Sanita Lazdiņa. Viņa uzsvēra, ka svarīgi ir zināt un izprast, kas ir tepat, tuvumā un tad “atlocīt nākamo sīpola kārtu”. Bet, ja ignorējam globālo, tad lokālais kļūst provinciāls. Kopīgais un unikālais ir saskatāms salīdzinājumā. Sanita Lazdiņa minēja vairākus piemērus no Latgales, kur globālais un lokālais bieži vien sastopams vienkopus – gan pilsētvidē, gan valodā, gan sadzīvē. Šie piemēri uzskatāmi parādīja, ka nacionālā apziņa, reģionālā identitāte un eiropeiskums nav pretstatā, ka piederība var būt daudzslāņaina.

Semināra noslēgumā devāmies nelielā ekskursijā pa viesmīlīgo Jaunsilavas pamatskolu, kuras laikā īpaši patīkami visus pārsteidza mājturības skolotāja un viņa skolēnu modernajā kokgriezumu darbnīcā veidotie darbi. Apskatījām arī Latgales mākslas un amatniecības centru un Līvānu stikla muzeju, kā arī ieklausījāmies skolotājas Lilitas Rudzātes stāstījumā par sava tēvoča filozofa Augusta Milta atziņām miera kultūras kontekstā. Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas apmeklējums saturīgās un piepildītās dienas izskaņā lika aizdomāties par Ziemassvētku vēsti un būtību.

UNESCO ASP seminārs “Miers sākas ar mani” atkal no jauna lika saprast, cik ļoti mūsu katra rīcība atskan, atsaucas pasaulē ik mirkli, ka ikviens cilvēkbērns ietekmē pasauli, ka ikvienam no mums ir aktīvi jāiesaistās miera veidošanā personiskajā, ģimenes, kopienas un visas sabiedrības līmenī. Pagājušā gadsimta sākumā britu dzejnieka Frensisa Tompsona rakstītās rindas, manuprāt, trāpīgi raksturo seminārā skartos svarīgos miera un cilvēktiesību jautājumus:

“Visas lietas, gan tālas, gan tuvas,

Ar neredzamu un nemirstīgu spēku saistītas ir,

Tādēļ nevar pakustināt ziedu,

Neiztraucējot zvaigzni.”

Gints Kapteinis – Līderu programmas dalībnieks!

junior

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement-Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) jau otro reizi īsteno Līderu programmu 15-20 gadu veciem jauniešiem, kuras mērķis ir veidot nākotnes starptautisko līderu paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai. JA-YE Latvija nākotnes līderis ir mērķtiecīgs, uz sadarbību orientēts, sociāli atbildīgs, ar mecenāta domāšanu un spēju ietekmēt sabiedriskos procesus, pulcējot ap sevi pozitīvi domājošus cilvēkus.  Ar lielu prieku varam lasīt, ka arī mūsu skolas 10.klases skolnieks Gints Kapteinis ir kļuvis par šīs programmas dalībnieku.
Pēc daudzo pieteikumu un rekomendāciju izvērtēšanas respektabla ekspertu komisija uz otrās kārtas interviju novembra beigās uzaicināja vairs tikai 70 jauniešus, starp tiem arī mūsu Gintu. Pēc interviju rezultātiem tika noteikts jaunais Līderu programmas dalībnieku sastāvs, kas šogad pulcēs 16 vidusskolas vecuma jauniešus no dažādām Latvijas izglītības iestādēm.
Katram dalībniekam programmas laikā tiks piešķirts mentors – Latvijā zināms un veiksmīgs uzņēmējs, politiķis vai viedokļu līderis, kas ar savu pieredzi iedvesmos un iedrošinās jauniešus īstenot savu līdera talantu. Savukārt profesionālie Rīgas Koučinga skolas kouči jeb individuālie izaugsmes treneri projekta īstenošanas laikā atbalstīs jauniešus un veicinās katra individuālā potenciāla apzināšanos. Programmas noslēgumā katrs jaunais līderis demonstrēs savu izaugsmi paša izstrādāta projekta prezentācijā, kas veidots, aktīvi sadarbojoties ar savu mentoru.
Sveicam Gintu ar šiem lieliskajiem panākumiem un vēlam, lai dalība Līderu programmā ir noderīga Ginta līdera potenciāla un citu 21.gadsimtā nepieciešamo prasmju tālākai attīstībai.
Vairāk par projektu JA-YE Latvija mājas lapā: http://www.jal.lv/news/global/568

Informāciju sagatavoja Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

LABI ZINĀMAS LIETAS

1
Sokrats(470. vai 469.- 399.g.p.m.ē.) – sengrieķu filozofs -teicis, ka labi runāt var tikai par runātājam labi zināmām lietām. Mēs, skolas matemātiķi, to zinām un vēlamies par to pastāstīt.

Matemātikas sacensības „Sērkociņu pasaule”

Rēzija Līna Upeniece  -9.a klases skolniece.

16.oktobrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika 5.-6.klašu matemātiķu komandu sacensības, kuras tika veltītas ugunsdzēsībai Latvijā – 150 gadi!
2
3
4
5
6
7
8
Paldies dalībniekiem un viņu matemātikas skolotājām Anitai Seikovskai un Ilzei Luksai.

PROJEKTS ”NO MAZA – LIELS !”

Vija Miķelsone – projekta “No maza-liels” vadītāja

„Mēs cēlām,cēlām un ….uzcēlām”, tā kādā multfilmā teica Pekausis krokodilam Genam, kad viņam bija jāteic svinīgā uzruna pēc mājas uzcelšanas.
Tā varam teikt arī mēs. Mūsu sākotnējā ideja gan bija nedaudz savādāka, bet, kad saņēmām mazos kubiņus, pārliecinājāmies, ka šāds kubs būtu un arī labāks. Paldies visiem, kas godprātīgi, ar lielu atbildības sajūtu veidoja mazos kubiņus.
9
Ļoti skaisti, precīzi, akurāti ir dzeltenie, oranžie un sarkanie kubiņi. Ja paskatīsieties kubiņam „vēderiņā”, tad redzēsiet, ka citi kubiņi ir salīmēti ar skoču, diezgan pavirši veidoti, lielā steigā, bet arī šiem kubiņiem mēs atradām vietu, likām būt noderīgiem. Protams,ļoti daudz kas ir atkarīgs no līmes, tā žūstot savilka čokurā ne tikai mazos kubiņus, bet arī lielais kubs nedaudz „sagriezās”.
10
Paldies ornamentu veidotājiem! Trīs skolēni var atpazīt savus ornamentus – sirsniņu, smaidiņu, grūtāk ir atpazīt trešo – tie ir skolas logo burti PNG. IESKATIES un SAREDZI!
Paldies vēlreiz visiem! Varbūt kādreiz veiksim vēl kādu lielu un akurātu darbu!!!

SKOLAS MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE

Skolas matemātikas olimpiādes žūrijas priekšsēdētājas Ira Ņikiforova

Reiz dzīvoja cipari. Kāds zēns reiz mēģināja tos salikt kopā. Viņam tas ļoti patika. Viņš lika un lika tos visu dienu. Viņš lika un lika, līdz izveidojās lieli lieli cipari. Kad zēns aizgāja uz skolu, viņš visu zināja. Puisis tos  ieteica  arī saviem klasesbiedriem. Tā radās matemātika. (5.klases skolnieks Miks Briežkalns)
Daudziem mūsu skolas skolēniem patīk rindot ciparus. 22.oktobrī skolas matemātikas olimpiādē uzdevumus risināja  69 5.-12.klašu skolēni.
11
Rezultāti:
1.vieta-  Una Ivanova  (5. a kl.); Aivis Jokums( 6.a kl.);Krista Priede 7.b; Matīss Kirsis (8.a kl.), Karīna Davidova (8.b kl.), Evija Mahliņeca(8.e kl.); Samanta Djubina( 9.a kl.); Rainers Milsons (10.kl.); Liene Lakstīgala (11.kl.); Lelde Grūbe (12.kl.);
2.vieta- Gvido Eizāns ( 5.kl.);Anželika Žukova  (6.b kl.); Lelde Elīna Pitjukeviča(7.b kl.) un Guna Elīte(7.a kl.); Zane Čipāne(9.a kl.); Elīna Kanča (10.kl.); Montija Bičevska (11.kl.) un Aleksandrs Jermakovs (11.kl.); Arnolds Arnītis (12.kl.);
3.vieta- Amanda-LīgaBernoviča (5. kl.); Kristaps Ostrovskis(6.a kl.), Andis Daugavietis (6.b kl.); Kristaps Kuciņš (7.e kl.); MaksimsKotovičš (8. kl.) un Viktorija Vīksna ( 8.kl.); Annija Bērziņa (9.a kl.); Violeta Grigorjeva ( 10.kl.);Juris Ernests Brūniņš (12.kl.);
Atzinība -KeitaAizporiete(5.kl.) un MikusBriežkalns (5.kl.);Evelīna Paula Ķerķe(6.b kl.) un Elīza Luksa (6.b kl.); Sonora Balode (7.b kl.) un Diāna Loseva (7.a kl.); Arvis Vaivods (8.kl.); Dmitrijs Samuls (9.a kl.) un Emīls Bogdanovičs (9.b kl.); Daniels Jerofejevs (10.kl.); Raivis Andersons (11.kl.); Jogita Kiseļeva (12.kl.).
Labu veiksmi  matemātikas novada olimpiādēs  2016.gada 5. un 12.februārī!

Latste -2015

http://www.latste.lv/

Ķegumā 29. un 30. oktobrī skolotājas Anita Seikovska, Ira Ņikiforova, Lana Ivanova un Evita Valdberga  vadīja LatSTE 2015 darbnīcas, kurās dalījās ar ikdienā uzkrāto pieredzi ar Latvijas pedagogiem.
12

Matemātika

Una Ivanova, 5.klases skolniece

Ak, tu gudrā, ak, tu  viltīgā,
Tu esi arī interesanta!
Domāt loģiski pie tevis vajag,
Dažreiz skolotāju palīgā saukt
.

Konkursa “Gada klase” rezultāts 1. semestrī

Katra gada nogalē, mēs izvērtējam padarīto, sasniegto un izvirzām mērķus turpmākajam. Šis ir laiks, kad dāvinām viens otram mīlestību, smaidu un labsajūtu.  Ļoti gribas cerēt, ka darot labu citiem, arī paši kļūstam labāki.

Mans uzdevums šajā mācību gadā ir konkursam “Gada klase” vērtēt klašu aktīvo darbību, veiksmes mācību darbā, uzvedību skolā un citus sasniegumus. Patiesi varam priecāties par klasēm, kas aktīvi iesaistās skolas dzīve, ar atbildību izturas pret mācību darbu un cieņu pret citiem cilvēkiem. Lielu paldies jāsaka audzinātājiem, kas palīdz klasēm sagatavoties pasākumiem, iesaka labus padomus, lai viss izdotos un sniedz atbalstu izmisuma brīdī. 1. semestrī dažām klasēm vērojama aktīva iesaistīšanās dažādos konkursos, kur saņemtas pateicības par piedalīšanos. Tas liecina, ka mūsu skolas vārds tiek nests arī tālāk citu Latvijas skolu vidu. Komisija atzinīgi novērtēja sākumskolas skolēnu un audzinātāju darbu pasākumu organizēšanā un aktīvā līdzdalībā. Ziemassvētku laikā nevar aizmirst arī par klašu aktīvu iesaistīšanos “Labo darbu nedēļā”, apmeklējot veco ļaužu pansionātus, sniedzot viņiem koncertu, ziedojot nepieciešamo dzīvnieku patversmei vai sakopjot tās apkārtni un uzkopjot arī mūsu pilsētas apkārtni.

Ar rezultātiem var iepazīties šeit

 Neaizmirsīsim par labiem darbiem un aktīvu darbošanos arī nākošajā gadā! Jo:

apsveikums

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Lai Jums visiem veicas un viss izdodas!

Konkursa “Gada klase“ koordinatore Ineta Bicāla

Par paveikto Vides ministrijas 1. semestra darbā

Vides minstre Diāna Bariņa
Teju, teju klāt Ziemassvētki – prieka, brīnumu un arī pārdomu laiks. Svētki, kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad daudzu sirdis atveras labiem darbiem un labām domām. Dāvināšanas, gaišuma un piedošanas laiks, kad varam izpurināt dvēseli un atskatīties uz paveikto. Arī Vides ministrija, jaunā sastāvā, šajā mācību pusgadā ir aktīvi darbojusies. Protams, nav viegli iesākt kaut ko jaunu , taču mēs esam veiksmīgi virzījušies uz priekšu. Esam veiksmīgi uzlabojuši ministrijas konkursa nolikumu – „Gada dežūrklase un dežūrskolotājs”, pilnveidojuši dežūrklašu noteikumus un sekojuši dežūru kārtībai skolā.
Analizējot klašu dežūras, gribētos, lai 2.semestrī skolēni apņemtos būt  pieklājīgāki, cienītu citus, rūpētos parskolas inventāru un saaudzētu to. Katras klases aktivitāte  tiek novērtēta pēc konkursa „Gada dežūrklase ” nolikuma kritērijiem un uz doto brīdi vislielāko aktivitāti dežūrēšanā ir izrādījušas 11.,10. , 9.a, 9.b un 8.a klase. Kopumā skolā ir novēroti vairāki gadījumi, kad ir pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi, taču ar šo gadījumu novēršanu veiksmīgi tiek galā paši klašu dežuranti vai lūdzot skolotāju palīdzību, kuri ir atbildīgi par kārtības pārraudzīšanu savos objektos. Paldies skolotājiem, kas regulāri veic savus dežūrpienākumus un vajadzīgajā brīdī sniedz atbalstu skolēniem.
Klašu Vides nodaļu vadītājiem tika doti uzdevumi, kas viņiem bija jāpaveic noteiktajā laikā. Paldies vēlos teikt 10., 8.b, un 5.a klases Vides nodaļas vadītājiem par atsaucību un izteiktajiem priekšlikumiem.

 ziema

Arī Jaunajā gadā Vides ministrija apņemas turpināt veikt savus pienākumus, un galvenais, nodrošināt dežūru kārtību skolā. Novēlu Jums visiem veikt kārtīgi savus pienākumus un neatlaidīgi censties sasniegt savu mērķi.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Tuvojas gada nogale un mēs atskatāmies uz paveikto!

White-Christmas-HD-Wallpapers-3

Paralēli pamatdarbam mācību procesa nodrošināšanā, 2015. gadā darīts un padarīts ir ļoti daudz. Nozīmīgākais 2015. gada pasākums – XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētki, kurus no mūsu skolas pārstāvēja 4 kolektīvi.
Veiksmīgi  realizēts pārmaiņu projekts skolai “Samsung skola nākotnei”, kura mērķis ir padarīt mācības skolā mūsdienīgākas un radošākas, lai veicinātu skolēnu sasniegumus ilgtermiņā, un uzsākta darbība UNESCO Asociēto skolu projektā.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir pilnībā izremontēta skolas svinību zāle, skolas sporta zālē renovēta grīda un skolas priekšā uzlikts bruģis, pilnveidots mācību materiāli tehniskais nodrošinājums.
Liels paldies par paveikto mūsu skolas atbalstītājiem, vecākiem, skolēniem, skolotājiem un skolas personālam!

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
Par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām…
/M.Svīķe/

Gaišus, prieka emocijām piepildītus Ziemassvētkus un sasniegumiem bagātu

 Jauno gadu ik vienam!

Pļaviņu novada ģimnāzijas

kolektīva vārdā direktore Rita Pole

2015. gada decembrī

Presentation1

Darba plāns 21.12.2015. – 1.01.2016.

Darba plāns

21.12.2015.1.01.2016.

Skolēnu ziemas brīvdienas

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktori saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 21.decembris
Metodisko komisiju sanāksmes
12.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
 
Otrdiena, 22.decembris 
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 23.decembris
11.00  Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums svinību zālē
 
Ceturtdiena, 24.decembris
Ziemassvētki
 
Piektdiena, 25.decembris
Ziemassvētki
 
Pirmdiena, 28.decembris
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
 
Otrdiena, 29.decembris
 
Trešdiena, 30.decembris
Pedagoģiskās darbības izvērtējumu par 2015./2016.mācību gada 1.semestri iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: mācību priekšmetu skolotājiem: ilzeseipule@hotmail.com, klašu audzinātājiem: arī iveta.krastina@png.edu.lv, izdrukas veidā – skolas kancelejā)
Interešu izglītības pulciņu vadītāju 2015./2016. mācību gada 1.semestra darbības izvērtējuma iesniegšanas pēdējā diena ( elektroniski iveta.krastina@png.edu.lv , izdrukas veidā – skolas kancelejā)
Ceturtdiena, 31.decembris
Vecgada diena
Piektdiena, 1.janvāris
Jaungada diena

26.12. Baltijas kauss biatlonā Otepē, Igaunijā
27. – 29.12. Ziemassvētku balvas izcīņa biatlonā Priekuļos

Starpnovadu basketbola sacensības

26.novembrī Aizkraukles sporta hallē notika Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu basketbola kausa izcīņa vecākajā grupā 1997.g.dz. un jaunākiem jauniešiem un jaunietēm. Pļaviņu novada ģimnāzijas jauniešu komanda veiksmīgi izspēlēja apakšgrupas spēles, kurās pieveica Aizkraukles ģimnāzijas, Skrīveru vidusskolas komandas. Pusfinālā tika apspēlēta Neretas vidusskolas komanda. Fināla spēlē piekāpāmies Kokneses vidusskolai, paliekot 2.vietā. Komandā spēlēja: Arnolds Arnītis, Agris Apkalns, Aleksandrs Jermakovs, Emīls Lūciņš, Kristaps Mežmalis, Igors Babaks, Jurģis Siliņš, Ralfs Liepiņš. 10. decembrī notika basketbola kausa izcīņa vidējā grupā 2000.g.dz. un jaunākiem zēniem un meitenēm . Pļaviņu novada ģimnāzijas zēnu un meiteņu komandas sacensībās izcīnīja 2.vietu, piekāpjoties turnīrā, gan zēni , gan meitenes tikai Kokneses vidusskolas komandām. Zēnu komandā spēlēja: Jurģis Siliņš, Artis Aizporietis, Genādijs Circins, Kristers Daiļida, Rūdis Ruciņš-Vējiņš, Hugo Vīksna Sarkanais, Roberts Jansons, Maksims Kotovičs. Meiteņu komandā spēlēja: Samanta Seliverstova, Kitija Smirnova, Betija Beāte Damberga, Viktorija Vīksna, Karīna Davidova, Viktorija Smerjotkina, Evita Meļihova, Eva Meļihova.

Skolotāja Vita Brikmane