Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1993. gads

1993.g. kl.audz.Vaira Siliņaklases audzinātāja – Vaira Siliņa
Evita Balode
Raivis Bartušauskis
Ilze Caunīte
Evita Daģe
Raivis Kakāns
Baiba Kaņepēja
Aldis Lazda
Agita Morozova
Aija Siliņa
Jolanta Solovjeva
Ieva Šmite
Ilze Zaikovska
Māra Zaikovska
Evita Knodze
Andis Skrabutens
Artis Vidžups