Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

6. klašu skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā “Mazā brīnumzeme”

29. martā ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, 6. a un 6. b klašu skolēni skolotāju I. Bērziņas, L. Avotiņas, A. Bērziņas un I. Briedes pavadībā, devās mācību vizītē uz izglītības un radošo tehnoloģiju centru Siguldā “Mazā brīnumzeme”. Lasīt vairāk…

Zinātkāres centra “ZINOO” apmeklējums Cēsīs

5. decembrī 35 zinātkāri 2.-3. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Zinātkāres centru “ZINOO” Cēsīs. Brauciens tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Lasīt vairāk…

1.-2.klašu mācību ekskursija uz Rīgu

15.februārī 1.-2.klašu skolēni, piedaloties projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, devās mācību ekskursijā uz Dabas muzeju Rīgā.
Skolēniem tika piedāvātas divas izglītojošās lekcijas.
1.klašu skolēni padziļināja savas zināšanas par mežu. Viņi uzzināja, cik liela nozīme ir katrai dzīvajai radībai mežā, pētīja kukaiņu izveidotās ejas koksnē, iepazinās ar meža iemītniekiem. Pēc praktiskās nodarbības apskatīja arī citas ekspozīcijas.
2.klašu skolēni tika iepazīstināti ar daudzveidīgo pasaules dabu, uzzinot kas mīt citos kontinentos, kādās joslās sadalās pasaule. Bērni darbojās arī grupās.
Lai radītu lielāku interesi par dabaszinību izziņas procesiem: kustību, skaņu, elektrību, apmeklēja Zinoo centru Rīgā.Skolēni paši varēja praktiski darboties, uzzināt jaunas lietas. Viesošanās centrā noslēdzās ar šovu, kurā vēroja eksperimentus. Bērniem bija iespēja pašiem piedalīties eksperimentu radīšanā. Laiks paskrēja nemanot.
Ar jaukām, pārsteigumiem bagātām emocijām brauca mājup.
Paldies projektam, kurš deva iespēju skolēniem izglītoties.

2.b klases audzinātāja Kristiāna Balode