Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1984. gads

1984.gads kl.audz. Auziņa Ārijaklases audzinātāja – Ārija Auziņa
Andris Avotiņš
Māris Bērziņš
Inga Brimmerberga
Gunta Eiduka
Jānis Eiduks
Māris Ivanovs
Jānis Klušs
Ringolds Kļaviņš
Egons Knauers
Antra Lediņa
Jānis Purniņš
Ilona Riekstiņa
Valentīna Savicka
Ruta Siliņa
Ilona Tuča
Inga Upīte
Daiga Vārpa
Gints Vītols
Dace Zaltāne
Sandra Zaltāne

1984.g. audz. Z.Gravāneklases audzinātāja – Zigrīda Gravāne
Aiva Auziņa
Valērijs Balašs
Sandra Delika
Egils Eglītis
Gaida Lapiņa
Inga Lapiņa
Erita Miezīte
Zigmārs Neimanis
Sandra Olava
Dace Oļehno
Ginta Osīte
Aivars Ozoliņš
Ivars Saldaks
Aija Skurule
Una Stakle
Diāna Stepanova
Alita Šteinberga
Una Ubaga
Ainārs Zariņš
Egons Zeltiņš
Ināra Želve

1984.gads kl.audz. Lija MorevaKlases audzinātāja – Lija Moreva
Inese Brokāne
Aleksandrs Cupikovs
Lidija Denisova
Svetlana Fadejeva
Ludmila Isajeva
Žanna Jefimova
Inna Juročkina
Marina Kičina
Sergejs Kirilovs
Svetlana Maksimova
Andrejs Narubins
Irina Petrova
Alla Račicka
Sergejs Račickis
Inna Romanova
Gaļina Smirnova
Viktors Točinskis
Andris Šķerbergs
Anna Šimakovska
Tatjana Vinogradova
Vadims Žukovs
Oļegs Žukovs