Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Piekļūstamības paziņojums

Pļaviņu novada ģimnāzija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Pļaviņu novada ģimnāzijas tīmekļvietni – http://png.edu.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne http://png.edu.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.12.2020. Izvērtēšanu veica SIA Sem.lv.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Ja Jums ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi skola@png.edu.lv, norādot saiti uz satura URL un formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: skola@png.edu.lv

Zvaniet: +37128357322

Adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir direktora vietnieks informātikas jautājumos.
E-pasts: skola@png.edu.lv
Tālrunis: +37165133848; +37128357322

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Ilze Luksa, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore.