Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1999. gads

1999.gads kl.audz Vija Miķelsoneklases audzinātāja – Vija Miķelsone
Kristīne Benjaminska
Raimonds Bolmanis
Agnese Brante
Ieva Dauškane
Kaspars Eiduks
Kristīne Eizāne
Rita Felss
Vita Felss
Jolanta Gaijsa
Genādijs Kaļiņins
Dace Kaņepēja
Pēteris Lungu
Guna Meiere
Līga Pocjavičjute
Zeltīte Podniece
Ilze Pole
Didzis Siliņš
Evita Solovjova
Ligita Stabulniece
Irisa Valdmane

klases audzinātāja – Larisa Radionova
Igors Lotuhovs
Deniss Losevs
Oksana Vojtule
Oksana Zepa