Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1998. gads

1998.g. kl.audz. Gunta Žildeklases audzinātāja – Gunta Žilde
Mārtiņš Babris
Valda Broka
Baiba Brutāne
Dina Jegorova
Inga Krastiņa
Kristīne Liepiņa
Ineta Mosāne
Natālija Parmona
Sanita Petkūne
Andris Rūtiņš
Līga Siliņa
Evita Sīle
Juris Strazdiņš
Ivars Tkačenko
Diāna Zaiceva
Zane Zālīte
Antra Ziemele
Rita Zvirbule

1998.gads audz. Ludmila Artemjevaklases audzinātāja – Ludmila Artemjeva
Natālija Berjoza
Irina Bobkova
Irina Ļebedeva
Natālija Maslobojeva
Marina Medvedeva
Natālija Polomošņeva
Aļona Romanovska