Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2008. gads

2008.gads 12.kl. Vija Miķelsoneklases audzinātāja – Vija Miķelsone
Ervīns Bebris
Elīna Eiduka
Artūrs Jermakovs
Elita Judjallo
Jānis Kangars
Andris Konušs
Ilze Kozlovska
Līva Krastiņa
Kristīna Krivencova
Elīna Kupča
Karīna Lilika
Valdis Mičulis
Artis Miķelsons
Ainārs Pīķis
Dana Radionova
Anna Sevastjanova
Raivis Siliņš
Alise Zālīte
Linda Zariņa
Mārcis Zvirgzdiņš

2008.gads kl.audz Jānis Eiduksklases audzinātājs – Jānis Eiduks
Sanita Abitkina
Agnis Ašaks
Kārlis Bagatskis
Digna Glode
Gundega Grandāne
Jānis Jerofejevs
Agnese Kalniņa
Roberts Kaplers
Laura Korjagina
Dairis Krastiņš
Juris Krasts
Anete Ķepīte
Kristīne Lakstīgala
Renāte Ļaha
Līga Ozoliņa
Līga Plinte
Lelde Purniņa
Irēna Soņeca
Marta Svence
Anna Šinkarjuka
Edīte Upelniece
Kristīne Zaleska

Klases audzinātājs – Armanda Lasmane (vakarskola)
Andris Glods
Dmitrijs Jakimovičs
Atis Jaunzemis
Rinalds Tilhens
Edgars Kozlovs
Kristīne Kravale
Santa Kutovska
Natālija Liepiņa
Iveta Peikšteina
Iveta Rimoviča
Kristīne Rocēna
Inta Siliņa
Evita Skudra
Anita Stača
Vladimirs Starčenko
Aleksandrs Veiss
Sarmīte Virkstene
Jānis Zemturis
Edgars Zeiļa

klases audzinātāja – Gaļina Kļičeva
Arnis Bogdans
Vadims Cvetkovs
Irina Jevstafjeva
Sabīne Kepente
Diāna Kruglova
Ruslans Kurbanovs
Jūlija Laizāne
Danis Misjunas
Dana Stepanova
Lana Stepanova