Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Noslēdzies “Samsung Skola nākotnei” skolu pārmaiņu projektu 1.posms

samsung

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Ar ļoti skaistu un svinīgi piepildītu 22.maija dienu Spīķeru koncertzālē Rīgā noslēdzās “Samsung Skola nākotnei” bezmaksas apmācību programmas “Skolotājs 3.0” 1.posms. Arī mūsu skolas komandai (komandas sastāvā: Lana Ivanova, Ira Ņikiforova, Rita Pole, Ilze Seipule) bija gods būt šī projekta dalībnieku vidū. Atgādināšu, ka šī gada janvārī dalībai „Samsung Skola nākotnei” pieteicās 468 pedagogi no 117 skolām visā Latvijā. Uz otro atlases kārtu pusfinālā tika uzaicinātas 20 skolas, no kurām tiesības piedalīties apmācību programmā ieguva tikai 10 spēcīgākās un motivētākās skolu komandas, tajā skaitā – arī mēs.
Aizvadītie pieci mēneši visām desmit komandām pagāja intensīvi mācoties un darbojoties pie sava izstrādātā pārmaiņu projekta īstenošanas. “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas “Skolotājs 3.0.” četros moduļos apgūtais mācību saturs bija patiešām aktuāls, noderīgs, dalībniekus uzrunājošs un iedvesmojošs. Tas mums sniedza daudzas rosinošas, noderīgas idejas un risinājumus mācību procesa dažādošanai, skolēnu konkurētspējas un līderības veicināšanai skolā un ārpus tās.
Noslēdzoties “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmai, varam ar pilnu pārliecību apgalvot, ka esam daudz prasmīgākas un pārliecinātākas darbā ar dažādiem IT rīkiem –  protam veidot prezentācijas Infogram, Slides un Prezi vidēs, esam apguvušas arī animācijas filmiņu un video veidošanu, sociālo tīklu un mākoņpakalpojumu izmantošanu mācībās. Vērtīgas un noderīgas bija arī gan teorētiski, gan praktiski apgūtās prezentēšanas un plānošanas prasmes, zināšanas par līderību, globālajām aktualitātēm izglītībā un emocionālo inteliģenci.
Programmas organizatori bija parūpējušies arī par to, lai mēs jaunās zināšanas un prasmes varam apgūt dažādās vietās -  gan Tallinas Tehniskās universitātes Inovāciju un Biznesa centrā „Mektory”, gan Rīgā –  koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”, Samsung tehnoloģiju centrā vai LTV koncertstudijā Zaķusalā.
Patiess gandarījums ir arī par organizatoru sagādāto ekskluzīvo iespēju tikties ar visiem tiem daudzajiem spilgtajiem, aizrautīgajiem un erudītajiem cilvēkiem, kuri gādāja par apmācību programmas saturu. Noteikti jāatzīmē visu programmas lektoru un mentoru augstā profesionalitāte un kompetence, kā arī izcilais projekta organizatoru –  komunikācijas vadības aģentūras “Deep White” PR projektu vadītāju Margrietas Akmens un Madaras Zingeres – darbs apmācības sagatavošanā un nevainojamajā norisē. Ļoti priecājamies, ka mums bija brīnišķīga iespēja sadarboties ar mūsu mentori UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāju Ilzi Dalbiņu, kura mums bija liels atbalsts un iedvesmotājs mūsu pārmaiņu projekta realizācijā. Priecājamies arī par vērtīgo iespēju iepazīt citu skolu komandu kolēģu pieredzi.
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile programmas “Skolotājs 3.0” noslēguma pasākumā uzsvēra “Samsung Skola nākotnei” programmas devumu Latvijas izglītības sistēmai: “Šī iniciatīva apliecina, ka sociāli atbildīgi uzņēmēji var sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas izglītības vides veidošanā. Zinātkāre, aizrautība, vēlme iedziļināties ir būtiskas īpašības gan skolēniem, gan pedagogiem. Programma “Samsung Skola nākotnei” veicina šo īpašību pilnveidi, aicina jēgpilni izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā un motivē skolotājus, skolēnus un vecākus sadarboties.”
Kāda tad ir mūsu skolas prokjekta būtība? Jau labu laiku iepriekš mums radās ideja par mobilo tālruņu izmantošanu mācību stundās. Mūsu skolā, tāpat kā lielā daļā Latvijas skolu, mobilo tālruņu lietošana mācību stundu laikā bija aizliegta. Tāpēc, saprotot, ka mobilais telefons ir kļuvis par mūsdienu skolēna ikdienas dzīves ļoti svarīgu sastāvdaļu, izvirzījām izaicinājumu – uzsākt mērķtiecīgu un jēgpilnu mobilo ierīču (galvenokārt mobilo telefonu) pielietošanu mācību procesā, jo uzskatījām (un projekta gaitā esam šo pārliecību tikai nostiprinājušas un vairojušas), ka tās neapšaubāmi ietver sevī arī daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās iespējas. Plānojām, ka mobilās ierīces kalpos kā līdzeklis skolēnu digitālo prasmju, kritiskās domāšanas, sadarbības, radošuma, svešvalodu, prezentēšanas un citu 21.gadsimta prasmju attīstīšanai, kā arī rosinās skolēnus no mediju patērētājiem kļūt par satura radītājiem.
Sava pārmaiņu projekta 1.posmā esam aktīvi strādājuši, mācību stundās izmantojot mobilās ierīces. Jau pirms projekta pieteikuma iesniegšanas mēs aptaujājām gan skolēnus, gan skolotājus par mobilo ierīču esamību, norādījām arī uz pasaulē izplatīto personisko ierīču izmantošanas praksi darba vai mācību vietā: Bring Your Own Device. Skolēni ļoti atsaucīgi uzņēma ziņu par iespēju mobilo telefonu izmantot mācību stundās. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka runa ir par viedtālruņu jēgpilnu izmantošanu mācību nolūkiem saskaņā ar skolotāja norādījumiem, nevis par telefona lietošanu privātām vajadzībām.
22. maijā katra no 10 skolu komandām prezentēja savu pārmaiņu projektu un sasniegumus, ko izvērtēja prominenta padomnieku grupa Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa vadībā, kā arī īpaši izveidotā skolēnu žūrija LTV populārā raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks!” dalībnieku sastāvā.  Lai arī mūsu komanda neieguva  “Samsung Skola nākotnei” galveno balvu – 10 000 eiro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām (priecājamies par Druvas vidusskolas uzvaru), mēs pārliecinoši un godam aizstāvējām savu projektu.
Visas komandas vārdā vēlos teikt lielu paldies kolēģiem par atsaucību un līdzdalību šī projekta realizācijā, paldies arī skolēniem par ieinteresēto darbošanos. Par sapratni un iesaistīšanos mūsu paldies arī skolēnu vecākiem. Lai projekta komanda varētu pilnvērtīgi īstenot iecerēto, pateicamies arī Pļaviņu  novada domei par atbalstu Samsung viedtālruņu iegādei.
Esam pārliecinātas, ka noslēguma pasākumā projekta organizatoru dāvinātā ābele mums nesīs augļus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Arī nākamos trīs gadus darbosimies, lai pilnveidotu savu digitālo pratību, turpinot strādāt arī pie sava pārmaiņu projekta. Domājam, ka pavisam tuvā nākotnē mobilo ierīču lietošana jau būs kļuvusi pašsaprotama un neatņemamam ikdienas mācību procesa sastāvdaļa ne tikai mūsu skolā, bet arī citviet Latvijā. Dalība “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā ir stiprinājusi pārliecību, ka “Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē!”, kā reiz ir teicis indiešu līderis M. K. Gandija.

“Samsung Skola nākotnei” 2015.gada programma Skolotājs 3.0” III IT pielietojums mūsdienīgā izglītībā un IV Prezentāciju un Pārliecināšanas prasmes MODULIS

1
 
2015.gada 9.aprīlī un  8.maijā Pļaviņu novada ģimnāzijas komanda “Digi-zig-zagi” (Ilze Seipule, Lana Ivanova, Ira Ņikiforova, Rita Pole) devāmies uz kārtējām apmācībām, ko piedāvā programma “Skolotājs 3.0”.
III.  IT pielietojums mūsdienīgā izglītībā (“Samsung tehnoloģiju telpa”, Duntes iela 6,1.stāvs, Rīga)
III  IT pielietojums mūsdienīgā izglītībā moduļa izstrādātāji un veidotāji Oskars Kaulēns – “Iespējamā Misija” absolvents, Rīgas Lietuviešu vidusskolas vēstures, politikas un kulturoloģijas skolotājs un Edīte Sarva – “Iespējamā Misija” absolvente, eTwinning vēstniece, ir III. moduļa mācību programmas izstrādātāji un vadītāji. Viņu vadībā mums bija iespēja iepazīties ar Video veidošanas pamatprincipiem un izmantošanas iespējām mācībās.
Savukārt animatoru Kristīnes Ratnieces un Ivara Šmita vadībā mēs varējām uzzināt kas ir animācija un kā to izmantot mācībās, kā arī praktiski spert pirmos soļus animācijas veidošanā.
Maija Katkovska – Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja, skaidroja un izglītoja par jautājumiem, kas saistīti ar drošību interneta vidē, bet Arnis Jēkabsons – Reklāmas aģentūras “Publicis Riga” Digitālo projektu direktors Baltijas valstīs un sociālo tīklu digitālās vides eksperts dalījās ar savām zināšanām un praktiskiem padomiem sociālo tīklu un blogu veidošanā un uzturēšanā.
Milzīgu popularitāti iekarojušā Latvijas “start-up” uzņēmuma datu vizualizācijas rīka “infogr.am” pārstāve Nika Aleksejeva stāstīja par vizuālās informācijas nozīmi mācībās, kā arī iepazīstināja ar infografiku veidošanas pamatprincipiem.
IV. Prezentāciju un Pārliecināšanas prasmes (LTV Koncertstudija, Zaķusala, Rīga)
Edmunds Apsalons, (Brēmenes Universitātes un Latvijas Universitātes doktors filozofijā, viens no Latvijas vadošajiem speciālistiem komunikācijas un argumentācijas teorijās) iepazīstināja ar lietišķās komunikācijas svarīgākajām iezīmēm un komunikācijas saturu, kā arī skaidroja prezentācijas mērķu un uzdevumu noteikšanas pamatprincipus un prezentācijas struktūras specifiku.
Krista Vāvere,(pēc izglītības un intereses antropoloģe. Vairāk nekā 20 gadus strādājusi ziņu dienestos un producentu grupās) skaidroja cik būtiska nozīme komunikācijā ir runas prasmēm, ķermeņa valodai, kāda nozīme komunicējot ir vizuālajam materiālam un cik būtiska loma ir prezentācijai.
Pēc teorētiskajām nodarbībām sekoja video treniņš, īstā studijā pie īstām kamerām un apgaismojumiem.
22. maijā dosimies uz  “Samsung Skola nākotnei” bezmaksas apmācību programmas “Skolotājs 3.0” finālu, Spīķeru koncertzālē, Maskavas ielā 6, Rīgā.
 

            Direktore Rita Pole

Samsung Skola nākotnei

1Ir aizritējis jau mēnesis, kopš esam uzzinājuši pozitīvo ziņu, ka mūsu skola ir uzņemta “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā. Šajā laikā ir notikušas dažādas aktivitātes.
13.februārī, Tallinā, Tehniskās universitātes inovāciju centrā “Mektory” I apmācību modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības”
1.moduļa ietvaros tika noorganizētas interaktīvas lekcijas skolu komandām un to mentoriem:
• “Līderi pasaulē, cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”, Arta Biruma
• “21.gadsimta izglītība un nākotnes izglītības līderi”, Ieva Margeviča Grinberga
• “Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”, Zuarguss
• „Digital Turn” Igaunijā un skolotāju loma tajā, Marts Lampere
• Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekts
• „Skolotājs 3.0” skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane Oliņa
Par pirmā moduļa aktivitātēm lasīt vairāk
24.februārī mūsu skolā viesojās projekta mentore Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja.
Tikšanās laikā mentore īsi pastāstīja par sevi, tikās ar metodisko komisiju vadītājiem, vēroja matemātikas stundu 11.klasē, devās ekskursijā pa skolu, kā arī pārrunāja ar projekta komandu turpmākās aktivitātes izaicinājuma realizācijai.
20150224_122837 20150224_122705
Ceturtdienā, 5.martā, mūsu skolas komandai bija patiess prieks satikties ar mūsu skolas mentori Ilzi Dalbiņu un pārējām projekta “Samsung Skola nākotnei” komandām, lai kopīgi piedalītos apmācību 2.modulī “Kā būt pārmaiņu līderim”, kas notika notika koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. 2.moduļa apmācības notika divu atraktīvu un zinošu vadītāju – treneru vadībā – Jolantas Cihanovičas un Reiņa Upenieka. Vairāk par 2.moduļa apmācību norisi lasīt šeit.
Šobrīd noris aktīvs darbs pie mūsu skolas projekta izaicinājuma detalizēta plāna izstrādes un tā īstenošanas uzsākšanas.

Lana Ivanova, direktores vietniece informātikas jautājumos

Foto no 1.moduļa apmācībām:


Foto no 2.moduļa apmācībām:

Mēs starp “Samsung Skola nākotnei” finālistiem

samsung
3. februārī plkst. 16.00 Interneta tiešraidē tika izziņotas desmit „Samsung Skola nākotnei” programmā „Skolotājs 3.0” uzņemtās skolu komandas.
Šogad dalībai „Samsung Skola nākotnei” pieteicās 468 pedagogi no 117 skolām visā Latvijā. 10 spēcīgākās un motivētākās skolu komandas tiks uzņemtas “Samsung Skola Nākotnei” 2015.gada bezmaksas mācību programmā “Skolotājs 3.0”. Piecu mēnešu laikā skolu pedagogi apgūs ne vien tehnoloģiju prasmes, bet arī līderības un pārmaiņu vadības zināšanas. Skolu komandas mentoru vadībā strādās pie pārmaiņu projekta. Projekta noslēgumā viena skola iegūs balvu savai skolai – 10 000 eiro tehnoloģijām.
Samsung Skola nākotnei 2015. gada 10 finālistus nosauca
prof. Mārcis Auziņš, programmas „Skolotājs 3.0” Padomnieku grupas vadītājs, Latvijas Universitātes rektors,
Baiba Rubesa, programmas „Skolotājs 3.0” Padomnieku grupas locekle, bankas “Citadele” padomes locekle,
Baiba Moļņika, programmas „Skolotājs 3.0” Padomnieku grupas locekle, UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas ģenerālsekretāre.
Patiess prieks, ka finālā iekļuvušo 10 skolu vidū tika nosaukta mūsu skola – Pļaviņu novada ģimnāzija. Skolas komandā L.Ivanova, I.Ņikiforova, I.Seipule, R.Pole.
Apmācību sākums jau nākamnedēļ Tallinā!
Tiešraides video skatīt: https://www.draugiem.lv/special/skolanakotnei/

Vairāk informācijas šeit

Pļaviņu novada ģimnāzija projekta “Samsung Skola nākotnei” 2.kārtā

samsungMūsdienīgs skolotājs aizrauj, iesaista, ieinteresē!
Lai paaugstinātu Latvijas skolēnu konkurētspēju digitālajā laikmetā un skolās veidotu motivējošu mācību vidi, Samsung ir izveidojis vērienīgu skolotāju digitālās apmācības programmu „Samsung Skola nākotnei”. Kopumā projektam pieteicās 468 pedagogi no 117 Latvijas skolām. „Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas „Skolotājs 3.0” pusvinālam tika izvēlētas 20 skolas, to vidū arī mūsu skola.
28.janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāju komanda devās uz Rīgu, lai piedalītos otrajā atlases kārtā. Skolas komandai notika intervija ar padomnieku grupu, kura izvērtēs otrās kārtas rezultātus un paziņos desmit skolu komandas, kas uzsāks bezmaksas apmācības šajā programmā.
Ar nepacietību gaidīsim rezultātus š.g. 3.februārī.

Sīkāk: www.skolanakotnei.lv