Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1969. gads

klases audzinātāja – Aina Avena
Valdis Apinis
Inese Balode
Tamāra Bašmakova
Māra Beišāne
Maruta Brēķe
Maija Dzalbe
Vita Kanevāle
Anatolijs Klagišs
Andris Liepiņš
Jānis Maligins
Māra Mežale
Guntis Pakalns
Rudīte Purgaile
Lūcija Putāne
Daina Romāne
Mārīte Stučka
Gaida Štrāle
Vanda Štūre
Aivars Vaivads

klases audzinātāja – Ārija Auziņa
Dzintra Bērziņa
Lāsma Dreijere
Biruta Lomaša
Anita Nadļonoka
Zigrīda Prauliņa
Jānis Rudzītis
Anita Rizga
Guntis Saukants
Jānis Svilis
Tālivaldis Šmaukstelis
Andrejs Tučs
Janīna Upeniece
Daina Zariņa
Imanta Kalēja
Laimonis Kalniņš
Rudīte Krastiņa

klases audzinātāja Gaida Jakse
Vera Avina
Musja Cibule
Anatolijs Jegorovs
Valentīna Kļimenko
Ivans Kononovs
Jurijs Koroļovs
Aleksandrs Kuzņecovs
Svetlana Lapkina
Tamāra Liepiņa
Oļegs Medvedjevs
Mihails Pankrats
Jekaterina Podoļska
Nadježda Rjazanceva
Valija Seņkova
Valentīna Smirnova
Vitālijs Usovs
Oļegs Šaņuks
Tatjana Šehovcova