Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

SarakstiStundu sarakstsPārbaudes darbu grafiksIndividuālā darba nodarbības (konsultācijas)Interešu nodarbību grafikiFakultatīvās nodarbībasPagarinātās dienas grupasValsts pārbaudes darbiMācību semestru sākuma un beigu laiksSvinību zāles izmantošanaSporta zāles noslogojuma grafiksDatorkabinetu noslogojuma grafiks