Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1959. gads

1959.kl.audz. Zigrīda Celmiņaklases audzinātāja – Zigrīda Celmiņa
Edīte Balode
Ziedīte Bāliņa
Vasilijs Davidovs
Zinaīda Dmitričenko
Aira Eglāja
Gaisma Ērgle
Ruta Gregersone
Līvija Griķīte
Aija Krūmiņa
Ērika Lapsa
Imants Lapsa
Jānis Ļipčiks
Gaida Lībere
Mirdza Ozoliņa
Maija Pauliņa
Lilija Pučinska
Aldonis Rībenieks
Gunta Roģe
Centonis Rubins
Jānis Rudzītis
Līga Sparinska
Mārtiņš Spēlītis
Lilita Spēlmane
Jānis Tiltiņš

1959.kl.audz.Ausma Grīsleklases audzinātāja – Ausma Grīsle
Inta Abatniece
Vita Bērziņa
Otīlija Čipāne
Līvija Dūma
Valda Gailīte
Anita Gajevska
Mārīte Galviņa
Ansis Jātnieks
Jānis Jurišs
Jānis Krumpāns
Mirdza Kupča
Pēteris Liepiņš
Aksenija Maslabojeva
Andris Pauliņš
Olga Pīrāga
Andris Riekstiņš
Astrīda Rubene
Marija Štūre
Laima Tāle
Rita Vītoliņa
Dainis Vāvers

klases audzinātāja – Jelizaveta Kucāne
Vladimirs Burļajevs
Rasma Čulkstēna
Jānis Maliņš
Gunārs Mičulis
Vladimirs Mihailovs
Marija Peršiškina
Gunta Pumpane
Pjotrs Reinis
Roza Krūze
Jevgenija Stepanova
Regīna Šimkeviča