Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Gints un Anete Kapteiņi – par skolotāju Staņislavu Kalniņu “Ar dziesmu Daugavas krastā” 2017

Ar-dziesmu-pie-DaugavasKatrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji, un ar savu darbu stiprina mūsu Latviju. Pļaviņu novads, pilsēta un Pļaviņu novada ģimnāzija var lepoties ar savu mūzikas skolotāju Staņislavu Kalniņu.
Konkursa “Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” ietvaros Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni Gints un Anete Kapteiņi savu darbu veltīja skolotājai S. Kalniņai, izveidojot dokumentālu filmu “Ar dziesmu Daugavas krastā”.