Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1945. gads

Klases audzinātāja – Apolonija Grīvniece
Cilda Avena
Elza Grīna
Ārija Juruša
Guna Kalniņa
Milda Kalniņa
Aina Kalvīte
Aina Ķikute
Līvija Krūtaine
Marta Lazdiņa
Līvija Ozola
Velta Paradovska
Zinaida Pavāre
Sofija Putraima
Ilga Rizga
Dace Štrāle
Velta Šķiliņa
Aina Vītola
Ārija Vītoliņa
Maiga Zirnīte