Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2022. gads

Klases audzinātāja – Ieva Volane12
Rainers Māris Ārends
Andis Daugavietis
Marta Tīna Garde
Aivis Jokums
Laura Lelde Kalviša
Linda Laine Kalviša
Intars Kažus
Evelīna Paula Ķerķe
Elīza Luksa
Marks Ozoliņš
Andris Rāviņš
Beāte Skrabutena
Kristers Vanags
Edijs Zeipe