Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1946. gads

klases audzinātāja – Vilhelmīne Kārkliņa
Arvīds Barišņikovs
Velta Bērziņa
Jānis Briedis
Dzidra Čakste
Valda Gulbīte
Skaidrīte Ieviņa
Inna Knostenberga
Elmārs Krēsliņš
Zelma Krūmiņa
Kārlis Lapiņš
Biruta Saliņa
Dzidra Siliņa
Dzidra Ūsiņa
Minna Timofejeva
Voldemārs Priede
Nora Vītoliņa