Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2004. gads

2004.gada 12.kl.audz A.Lasmaneklases audzinātāja – Armanda Lasmane
Aleksejs Aleksejevs
Roberts Auziņš
Aiga Ārnese
Ilze Balode
Artis Banders
Raivis Brics
Rolands Klušs
Jānis Ķuze
Guntars Miķelsons
Tatjana Ostruško
Gatis Reiters
Līga Sliževska
Marika Straume
Arita Ūdre
Arvis Vaļka
Artis Vaniņš
Agita Zaharovska

klases audzinātāja – Jeļena Ozola
Aleksandra Bogdane
Jūlija Kļevcova
Aleksandra Krista
Andrejs Osvalds
Oļegs Plaksins
Jevgēnija Sakoviča
Viktorija Timofejeva
Edgars Vilciņš
Natālija Zdanova
Natālija Žiļcova