Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1938. gads

1938.gads audz.Zigrīda Celmiņaklases audzinātāja – Zigrīda Celmiņa
Jānis Draudavs
Arvīds Gregersons
Kārlis Kalniņš
Imants Kārkliņš
Astra Kiršteina
Antons Kesteris
Milda Līce
Pēteris Luste
Elza Meldere
Zenta Mūrniece
Eduards Pabērzis
Vilma Priedīte
Marta Purviņa
Lūcija Poriete
Ilga Rižova
Vitolds Rozītis
Marta Saliete
Vilma Zakse
Skaidrīte Ziediņa
Maija Bērziņa
Lilija Kļaviņa