Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolas padome

2022. gada 1. novembra Skolas padomes lēmumi

Ar 2022. gada 1. novembra Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

Skolas padomes sastāvs 2022./2023. mācību gadā

Skolas padomes priekšsēdētāja: Zaiga Bonda, tālr.: 26887767, e-pasts: zaiga.bonda@inbox.lv

Vecāki: Inga Strelča, Zaiga Bonda, Kaspars Sīmanis, Aigars Ruciņš-Vējiņš, Zane Steprāne, Linda Reizniece, Santa Rimeiķe, Baiba Jaudzema, Ilvars Jermacāns, Irita Groza, Līga Kravale, Inese Rāviņa, Intars Teterovskis, Ilze Sekere, Eva Zeipe-Mača, Ginta Buševica, Liene Romanovska, Svetlana Jankuna, Tatjana Zagorska – Udaļcova, Elita Kaņepēja, Arnis Melderis

Skolotāji: Jolanta Nīcgale, Viktorija Fjodorova, Inga Baginska, Aiva Igaune, Anita Seikovska, Ilze Luksa

Pašvaldības pārstāvis: Andris Ambainis

Skolēni: Madara Smirnova, Kate Kondrāte, Daniels Kovaļenko

2022. gada 15. marta Skolas padomes lēmumi

Ar 2022. gada 15. marta Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

2021. gada 16. novembra Skolas padomes lēmumi

Ar 2021. gada 16. oktobra Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

Skolas padomes sastāvs 2021./2022. mācību gadā

Skolas padomes priekšsēdētāja: Sinora Lazdiņa, tālr.:28375164, e-pasts: nakotnes484@inbox.lv

Vecāki: Kaspars Sīmanis, Aigars Ruciņš-Vējiņš, Zane Steprāne, Liene Kārkla, Santa Rimeiķe, Vita Spule, Gita Roziņa, Irita Groza, Līga Džeriņa, Inese Rāviņa, Intars Teterovskis, Ilze Sekere, Eva Zeipe-Mača, Kristaps Mednis, Gunita Dambe, Elīna Klintsone, Marina Širokova, Linda Reizniece, Arnis Melderis, Aiga Daugaviete

Skolotāji: Jolanta Nīcgale, Ira Ņikiforova, Inga Baginska, Mārīte Skrabutena, Anita Seikovska, Ilze Luksa

Pašvaldības pārstāvis: Andris Ambainis

Skolēni: Elīza Luksa, Evelīna Paula Ķerķe, Beāte Skrabutena, Madara Smirnova, Kate Kondrāte

Skolas padomes sastāvs 2020./2021. mācību gadā

Skolas padomes priekšsēdētāja: Sinora Lazdiņa, tālr.:28375164, e-pasts: nakotnes484@inbox.lv

Vecāki: Zane Steprāne, Liene Kārkla, Santa Rimeiķe, Vita Spule, Gita Roziņa, Irita Groza, Ilze Dambe, Inese Rāviņa, Intars Teterovskis, Ilze Sekere, Eva Zeipe-Mača, Kristaps Mednis, Gunita Dambe, Elīna Klintsone, Marina Širokova, Linda Reizniece, Elita Kaņepēja, Arnis Melderis, Aiga Daugaviete, Iveta Priede

Skolotāji: Jolanta Nīcgale, Ira Ņikiforova, Inga Baginska, Mārīte Skrabutena, Anita Seikovska, Ilze Luksa

Pašvaldības pārstāvis: Silga Stučka

Skolēni: Elīza Luksa, Evelīna Paula Ķerķe, Raivo Jankuns, Viviāna Nikaļuka, Kate Kondrāte, Raivo Kaņepējs

2020. gada 13. oktobra Skolas padomes lēmumi

Ar 2020. gada 13. oktobra Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

2020. gada 27. maija Skolas padomes lēmumi

Ar 2020. gada 27. maija Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

2020. gada 25. februāra Skolas padomes lēmumi

Ar 2020. gada 25. februāra Skolas padomes sanāksmes lēmumiem var iepazīties šeit.

Skolas padomes sastāvs 2019./2020. mācību gadā

Skolas padomes priekšsēdētāja: Nora Osipauska, tālr.: 27173449,
e-pasts: nora.osipauska@tvnet.lv

Vecāki: Lauris Saliņš, Vita Spule, Irita Groza, Una Ūbele, Arita Ūdre,Intars Teterovskis, Ilze Sekere, Ērika Cielava, Agnese Rudzīte, Andris Zeps, Elīna Klintsone, Sinora Lazdiņa, Tatjana Zagorska, Linda Reizniece, Edīte Leitlante, Santa Rimeiķe, Arnita Aizporiete, Aiga Daugaviete, Iveta Priede, Elita Kaņepēja, Dace Vīksne-Sarkanā

Skolotāji: Ilze Luksa, Jolanta Nīcgale, Ira Ņikiforova, Laura Avotiņa, Mārīte Skrabutena, Anita Seikovska

Pašvaldības pārstāvis: Silga Stučka

Skolēni: Elīza Luksa, Viviāna Nikaļuka, Enia Kaņepēja, Karīna Davidova, Kitija Smirnova