Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1951. gads

klases audzinātāja – Apolonija Grīvniece
Voldemārs Auns
Olita Auziņa
Marija Bremze
Ausma Dambe
Zigurds Derkevics
Visvaldis Gredzens
Mirjama Briede
Alfreds Ivanovskis
Balva Rudzīte
Ērika Rudzīte
Valdis Kalniņš
Velta Kreima
Laima Medne
Marija Noveičuka
Inta Rone
Ruta Saulīte
Milda Siliņa
Ausma Spārniņa
Ausma Asmane
Biruta Bērziņa
Vija Bremze
Jānis Bērziņš
Arnolds Bajārs
Gunārs Čoms
Kārlis Ģērķis
Aina Krustiņa
Dina Lazdiņa
Dzidra Korņika – Stūrmane
Antons Paršs
Ērika Siliņa
Arnis Stoķis
Imants Stučka
Jānis Svikliņš
Maija Ulma
Austra Zābaka
Ritma Sofonova
Vera Deliksa
Zenta Rempe