Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Lieto Microsoft Office 365 bez maksas!

Office-bez-maksasPļaviņu vidusskolas skolēniem un pedagogiem ir iespēja bez maksas izmantot pakalpojumu Microsoft Office 365, kas ietver Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams, kā arī citus papildu rīkus. Interesentiem, kuriem nepieciešama šī programmatūra, kā arī tos skolēnus, kuru līdzšinējie konti ir kļuvuši neaktīvi, lūgums sazināties ar direktores vietnieci informātikas jautājumos Vinetu Platgalvi E-klases saziņā vai pa e-pastu vineta.platgalve@png.edu.lv.