Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: aktuāli

Viļņa Plūmes piemiņas stipendija – Pļaviņu vidusskolas absolventam

Ilggadējā Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Viļņa Plūmes ģimene pirms divpadsmit gadiem izveidoja īpašu piemiņas stipendiju centīgāko, uzņēmīgāko un talantīgāko Aizkraukles pilsētas un novada jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, sniedzot finansiālu atbalstu. Stipendijas mērķis ir ik gadu nodrošināt vismaz viena talantīga jaunieša studijas viņa izvēlētā profesijā. Šogad pirmoreiz stipendijas saņēmējs tika izraudzīts no jaunizveidotā Aizkraukles novada absolventiem.

Lasīt vairāk

2021./2022. mācību gada izlaidumi Pļaviņu vidusskolā

Smaržo peonijas, jasmīni un meijas…
Pļaviņu vidusskolā izlaidums ir viena no skaistākajām tradīcijām, kas 18. jūnijā pulcēja absolventus, skolotājus, vecākus un viesus uz trīs izlaidumiem – šī bija svētku diena 9.a klasei, 9.b klasei un 12. klasei.

Lasīt vairāk

Vakances

logo2

PĻAVIŅU VIDUSSKOLA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4513903465)
AICINA DARBĀ

Prasības pretendentiem:

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2022. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu vidusskolas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv, tālrunis uzziņām 29396188.

Skolēnu mācību uzņēmums – kompetencēs balstīta izglītība

SMU

Aizvadītais mācību gads mūs sagaidīja ar domu, ka atkal būsim visi kopā klātienes mācībās. Skolēni varēs parādīt savas prasmes, iemaņas un zināšanas plašākai auditorijai. Dokumentā “ Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, ir iekļauti skolēnam plānotie sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 12. klasi. Skolēnu mācību uzņēmumu programma pilnībā tās var realizēt. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt uzņēmējspējas un jaunradi, iemaņas kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas jomā, praktizēt sadarbību un pilsonisko līdzdalību. Turklāt šīs prasmes skolēni var attīstīt un sasniegt labus rezultātus, strādājot atbilstoši savam zināšanu, prasmju un iemaņu līmenim. Citiem vārdiem sakot, panākumi ir iespējami visiem, kuri iesaistās un ir gatavi ieguldīt darbu.

Lasīt vairāk

Mācību gada noslēgums Pļaviņu vidusskolā

2021./2022. mācību gads ir noslēdzies, ar jaunu pieredzi un kopā būšanas prieku, bet aizvien citāds – ar klasesbiedriem un skolotājiem abpus ekrānam, ar regulāru testēšanu, karantīnām, izolāciju. Ikdienā no jauna jāmācās sadarboties, būt kopā un mācīties.

Neskatoties uz citādiem apstākļiem, mācību process neapstājās, tas turpinājās mums visiem pielāgojoties un gūstot jaunu pieredzi. Esošā situācija valstī viesa savas korekcijas olimpiāžu, konkursu norisēs – liela daļa olimpiāžu un konkursu tika pielāgotas darbam tiešsaistē.

Kā ik gadu, mācību gada noslēgumā atskatījāmies uz paveikto mācībās un interešu izglītībā Pļaviņu vidusskolā.

Lasīt vairāk

 

Prāta spēļu turnīrs ģimenēm: ”Galvas kopā”

Prata_Speles_Galvas_kopa_3200_1800

No 24.jūlija katru svētdienu plkst. 19.00 ikviena Latvijas ģimene  var piedalīties jautrā, izzinošā “Prāta spēļu turnīrā ģimenēm: GALVAS KOPĀ”! Vēlēšanās aktīvi un interesanti pavadīt kopīgo laiku ar ģimeni ir galvenie priekšnoteikumi, lai piedalītos šajā erudīcijas spēlē. Dalībnieku vecums nav ierobežots! Dalība turnīrā ir bez maksas.

Lasīt vairāk

Pavasara svētki sākumskolā

Aicina skolēnus piedalīties video konkursā «Atklāj, kas Tavam telefonam vēderā!»

RawMatrials videokonkurssLatvijas skolēni vecumā no 14 līdz 18 gadiem aicināti piedalīties «EIT RawMaterials Baltic Hub» rīkotā video konkursā sadarbībā ar «Bite Latvija» «Atklāj, kas Tavam telefonam vēderā!», kas radošā veidā mudina jauniešus no jauna skatpunkta palūkoties uz ikdienā tik pierasto mobilo tālruni, izpētot ne tikai tā lietotnes, bet arī uzzinot par izejmateriāliem, no kuriem šīs ierīces izgatavotas.

Lasīt vairāk

Zinību svētki

Pasākums pusaudžiem no 12 līdz 15 gadiem „PATS SEV”

Pasākums pusaudžiem-Pļaviņas

Pļaviņās 10.jūlijā no pl.10:00 (apmēram līdz 19:30)
(grupā 20 pusaudži)

Mērķis: palīdzēt pusaudžiem izzināt sevi, veidot veselīgu un drošu vidi sevī un sev apkārt, apgūt izdzīvošanas prasmes brīvā dabā.

Lasīt vairāk