Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2018. gads

2017_2018.jpegklases audzinātāja – Silga Stučka

Igors Babaks
Gatis Bizūns
Didzis Bušmanis
Kristīne Činka
Daniela Gabranova
Violeta Grigorjeva
Daniels Jerofejevs
Dzintars Kalniņš
Gints Kapteinis
Oļegs Krists
Emīls Lūciņš
Valērija Maruščaka
Baiba Matuka
Kristaps Mežmalis
Rainers Milsons
Džesika Nikaļuka
Zane Orlovska
Paula Sondore
Rūta Vanaga
Alise Žmurova