Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2015. gads

2015.gada 12.klase - audzinātāja Mārīte Skrabutenaklases audzinātāja – Mārīte Skrabutena
Jānis Andersons
Inguss Baltābols
Mārcis Beķers
Edīte Borska
Rinalds Činka
Estere Fedosejeva
Viesturs Lavrenovs
Loreta Ločmele
Norberts Edijs Mickevičs
Viktorija Minajeva
Liāna Nikaļuka
Ingus Placēns
Artūrs Rode
Artūrs Saulītis
Sintija Silagaile
Gvido Sirmais
Gints Zīle
Andrejs Zvirgzdiņš