Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1975. gads

11 klases izlaidums 1975. g. kl.audz.Māris Siliņš
klases audzinātājs – Māris Siliņš
Juris Aizstrauts
Sarmīte Bivaine
Sarmīte Bušmane
Zigrīda Cīrule
Guna Eglīte
Jānis Ikaunieks
Iveta Kļaviņa
Mārīte Krūmiņa
Ojārs Langenfelds
Ruta Lejiņa
Ruta Lietaviete
Dzidra Līcīte
Iveta Madžiņa
Tamāra Maņkova
Rūdolfs Mednis
Gunta Neimane
Aivars Oliņš
Elga Ozoliņa
Vija Pārpuce
Ingrīda Pomazanova
Anita Purene
Alda Šeļegovska
Sarmīte Šleiere
Dainis Telners
Dainis Vītoliņš
1975.gads 11.kl Zoja Dubkeviča
klases audzinātāja – Zoja Dubkeviča
Uldis Beķeris
Andris Bērziņš
Māris Bērziņš
Skaidrīte Cielava
Viktors Dzalbe
Baiba Dzenīte
Māris Jaunušāns
Inta Kačkāne
Daina Latiševa
Jānis Liepiņš
Paulis Mickevičs
Gatis Peņģerots
Iveta Petrovska
Lilija Riekstiņa
Jānis Rušiņš
Jānis Sārna
Inese Solovjeva
Irēna Vīgule
Ludvigs Vucāns

*neklātnieki
Aļģirts Bagatskis
Ēriks Grīnvalds
Vasilijs Ivanovs
Jānis Kozlovs
Jānis Lakstīgala
Skaidrīte Orlovska
Velta Plašņika
Vaglavas Skrabutenas
Balva Šmite
Dzintars Šmits
Uldis Zilbereizens

klases audzinātāja Lija Moreva
Danuta Aļehno
Irina Forisjaka
Valērijs Gaļčins
Mihails Ivanovs
Genādijs Kašins
Oļegs Kličevs
Vitālijs Kuročkins
Gaida Mežmale
Antoņina Mikele
Aleksandrs Motiļonoks
Tatjana Rjazanceva
Viktors Selivanovs
Viktors Sergejenko
Inna Sļunko
Valentīna Tavloviča
Tatjana Točilkina
Larisa Vaščilkina
Aleksandrs Vilsons

klases audzinātāja Lonija Dobkeviča
Aivars Beķers
Pjotrs Berjoza
Tatjana Dubkeviča
Tatjana Iļjina
Ņina Ivanova
Vladimirs Ivanovs
Svetlana Judina
Natālija Kuzmina
Anatolijs Kotins
Jurijs Kļeščenogovs
Ludmila Konošonoka
Tatjana Krivonosova
Sergejs Makejenko
Sergejs Maļinovskis
Gaļina Marakova
Aleksejs Matjušenko
Vladimirs Osipovs
Genādijs Pērkons
Oļesja Pripotjko
Gaļina Sališa
Vladimirs Sujedovs
Aivars Šķēle
Tatjana Veličko
Tatjana Voitenkova