Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1955. gads

1955.gada 31.izlaidums audzinātājs Artūrs Grīvnieksklases audzinātājs – Artūrs Grīvnieks
Ārija Auziņa
Gaida Bērziņa
Aldona Cinīte
Zigrīda Gregersone
Inga Grīnberga
Rasma Jātniece
Ausma Lazdiņa
Viesturs Liepiņš
Dzidra Ozola
Verners Ozoliņš
Andris Pirro
Velta Rempe
Alnis Šverns
Helga Tiļčika
Gita Ukermarka
Māris Zariņš

1955.gads kl.audz. Valentīna Dimkovaklases audzinātāja – Valentīna Dimkova
Vera Bogačova
Irīna Borovkova
Valentīna Bubņevska
Ludmila Cupikova
Nikolajs Grigorjevs
Aleksejs Katjuhins
Viktors Kurilovičs
Viktors Kravcovs
Jurijs Lukjanovs
Ludmila Okoļnaja
Anatolijs Petins
Pēteris Ptuško
Tamāra Simona
Viktors Timoškovs
Josifs Urbanovičs