Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1. klasē

No 1. marta Pļaviņu vidusskola sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē. Iesniegumu var aizpildīt:
klātienē – Pļaviņu vidusskolā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās;
neklātienē – iesniegumu nosūtot pa pastu – Pļaviņu vidusskola, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120;
elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv.
Iesnieguma veidlapa šeit

Informācija skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē

Skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē, Pļaviņu vidusskola piedāvā divus padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.

10. – 12. klašu skolēniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās (koris, vispārējā fiziskā sagatavotība, basketbols, volejbols, novuss, debašu klubs, politiklubs, u.c.).

Ar Pļaviņu vidusskolas piedāvātajiem padziļināto mācību priekšmetu komplektiem var iepazīties šeit.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai Pļaviņu vidusskolas 10. klasē varēs iesniegt no 2023. gada 22. jūnija līdz 14. jūlijam.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu vidusskolas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

Iesnieguma veidlapa šeit.

Uz drīzu tikšanos Pļaviņu vidusskolā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!

Informācija skolēniem, kuri 2022./2023. m. g. uzsāks mācības 10. klasē

Skolēniem, kuri 2022./2023. m. g. uzsāks mācības 10. klasē, Pļaviņu vidusskola piedāvā divus padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.
Ar Pļaviņu vidusskolas piedāvātajiem padziļināto mācību priekšmetu komplektiem var iepazīties šeit.
Pļaviņu vidusskola no 2022. gada 20. jūnija pieņem iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu vidusskolas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

Iesnieguma veidlapa šeit.
Uz drīzu tikšanos Pļaviņu vidusskolā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!

Sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē

Pļaviņu vidusskola ir uzsākusi iesniegumu pieņemšanu skolēnu uzņemšanai 1. klasē. Iesniegumu var aizpildīt klātienē – Pļaviņu vidusskolā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās, neklātienē – iesniegumu nosūtot pa pastu – Pļaviņu vidusskola, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv
Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1. klasē šeit.

Par skolēnu uzņemšanu 10. klasē 2021./2022. mācību gadā

Pļaviņu novada ģimnāzija ar 2021. gada 14. jūniju sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē. Iesniegumu var aizpildīt klātienē – Pļaviņu novada ģimnāzijā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās (iepriekš saskaņojot laiku pa tel. 65133844 vai 28357322), neklātienē – iesniegumu nosūtot pa pastu – Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv
Iesnieguma veidlapa šeit.

Sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē

Pļaviņu novada ģimnāzija ar 01.03.2021. sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē. Iesniegumu var aizpildīt klātienē - Pļaviņu novada ģimnāzijā Daugavas ielā 101, Pļaviņās (iepriekš saskaņojot laiku pa tel. 28357322), neklātienē - iesniegumu nosūtot pa pastu – Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv
Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1. klasē šeit.

Pļaviņu novada ģimnāzija turpina skolēnu uzņemšanu 2020./2021. m. g.

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaIesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē var iesniegt Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā darba dienās no 8:30 – 11:30 un no 12:00 līdz 16:30; neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120; elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv. Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē pieņem Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30. Lasīt vairāk… Iesnieguma veidlapa

Audzēkņu uzņemšana 2018./2019.m.g.

Pļaviņu novada ģimnāzija Pļaviņu novada ģimnāzija – mūsdienīga, radoša uz  informācijas tehnoloģijām vērsta skola, kura sniedz kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību materiāli, tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātijas un zinātniskuma principiem.
Skola īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas izglītības programmas:

Skolas īpašie piedāvājumi:

Kontaktinformācija: • tālrunis uzziņām: 65133848 • skolas e-pasts: skola@png.edu.lv
Laipni gaidām skolēnus visās klašu grupās no 1. – 12. klasei
Iesnieguma veidlapa skolēnu uzņemšanai 1.klasē 2018./2019.m.g. pieejama šeit