Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē

Pļaviņu novada ģimnāzija ar 01.03.2021. sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē. Iesniegumu var aizpildīt klātienē - Pļaviņu novada ģimnāzijā Daugavas ielā 101, Pļaviņās (iepriekš saskaņojot laiku pa tel. 28357322), neklātienē - iesniegumu nosūtot pa pastu – Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv
Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1. klasē šeit.