Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2019. gads

2019.gads_12.klase_audz._Iveta_KrastiņaKlases audzinātāja – Iveta Krastiņa

Violeta Adamoviča
Anete Bite
Emīls Bogdanovičs
Marta Buševica
Samanta Djubina
Letīcija Janoviča
Alīna Kačkāne
Elīza Klaucāne
Agate Krista Kriņicka
Artis Lakstīgala
Paula Lamberga
Viktorija Samanta Mateša
Samanta Mēnese
Kristiāns Patrijuks
Dzmitry Samul
Edvards Silagailis
Aleksandrs Gromovs