Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1974. gads

1974.gads kl.audz Ilze Maldoneklases audzinātāja – Ilze Maldone
Daina Baņukalne
Dzintra Bērziņa
Juris Bogdanovs
Aivars Dunkulis
Lauma Ezeriņa
Maija Gailīte
Lidija Kozlova
Zigrīda Liepiņa
Ināra Dreijere
Zigurds Liepiņš
Rasma Līduma
Arvīds Pīpkalējs
Aigars Pomazanovs
Imants Siliņš
Roberts Skudra
Rita Strautiņa
Tamāra Tomaševska
Andris Zālītis

1974.gads kl.audz. Biruta Osīteklases audzinātāja – Biruta Osīte
Andrejs Andiņš
Anita Auziņa
Ilze Beņķe
Aivars Birkāns
Orests Gravāns
Elma Grīna
Zoja Hohlova
Pēteris Lelītis
Tamāra Lubāne
Dzintra Maslabojeva
Aivars Paradovskis
Skaidrīte Purviņa
Maira Rizgiņa
Ruta Stumbre
Sandris Stūris
Agita Svile
Anita Šmite
Tatjana Tjuļiņa
Dzintra Veisa
Benita Zeltiņa

*neklātnieki
Ritma Ciceronoka
Uldis Ernis
Laimonis Juška
Gaida Krasovska
Juris Lasis
Pēteris Ļeonovičs
Raimonds Mierturis
Rudīte Murenika
Aldona Ņikuļina
Ņina Orlova
Andra Sebre
Vēsma Skrabutena
Raja Stepanova

klases audzinātāja – Inna Skopinceva
Vladimirs Aleksejevs
Pēteris Ancveriņš
Jurijs Berezenkovs
Aleksandrs Dergačovs
Tamāra Fjodorova
Aleksandra Krasko
Natālija Kučina
Antoņina Kudrjašova
Vasīlijs Lukjanovs
Ludmila Mironova
Mārīte Novoselova
Ivans Palancevičs
Anna Pastors
Veronika Pelsis
Valentīna Pērkone
Terēza Podoļska
Georgijs Radionovs
Ņina Radionova
Valentīna Roščina
Vladimirs Ruds
Anatolijs Stepanovs
Svetlana Severova
Nadežda Sparāne
Aleksandrs Spaskis
Nikolajs Šablinskis
Vasīlijs Ščerbickis
Antoņina Štāla
Iosifs Vorobjovs
Tatjana Vorobjova