Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1924. gads

1924.g. kl.audz. Ernests Grāvītisklases audzinātājs – Ernests Grāvītis
Olga Bērziņa
Maņa Ivjan
Kārlis Kalniņš
Veronika Kocēna
Alīda Lazdiņa -Dibena
Marta Nomale
Dmitrijs Zablockis
Haja Štein