Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1980. gads

1980.gads, audzinātāja Biruta Osīteklases audzinātāja – Biruta Osīte
Vita Andiņa
Valdis Apfelbaums
Zenta Āboliņa
Andris Āzens
Jevgeņija Belastocka
Andris Belastockis
Jānis Cielavs
Juta Galakrodzeniece
Aldis Kalvītis
Andris Kūlainis
Rudīte Lasmane
Sarmīte Liepiņa
Arnis Liepiņš
Elza Liniņa
Mārīte Loča
Valdis Lukstiņš
Gita Maksiņa
Valija Mickeviča
Mārīte Petraite
Ināra Riekstiņa
Indra Sargūne
Ināra Skutele
Anita Zariņa
Baiba Baginska

1980.gads kl.audz.Ilga Morozovaklases audzinātāja – Ilga Morozova
Lolita Arndte
Līga Auleciema
Mudīte Čakstiņa
Elita Daukste
Māra Dimpere
Rasma Garanča
Inga Galvāne
Kaiva Grabāne
Māra Mekša
Valda Knauere
Daina Muciņa
Maija Ozoliņa
Normunds Paško
Aija Pele
Ingūna Sīle
Mārīte Skangale
Andrejs Stalažs
Inga Stanga
Lilita Strode
Ināra Taukule
Rudīte Viktore
Guna Vilks
Jānis Zālītis
Ginta Zeipe

1980.gads 10.c kl.audz. Gaļina Kisļakovaklases audzinātājs Gaļina Kisļakova
Rita Artemjeva
Aija Berko
Jeļena Butremas
Alla Čaikina
Irina Deņisova
Vladislavs Dobrovoļskis
Žanna Eižvertiņa
Irina Fafanova
Aleksandrs Ivanovs
Jurijs Jeršeslavcevs
Valērijs Kolodinskis
Jeļena Ļebedeva
Ināra Mivrineca
Zinaida Mežecka
Aleksandrs Mironovs
Nadežda Požņeva
Tatjana Rogovska
Aleksandra Rošana
Tatjana Rudinska
Nikolajs Severovs
Irina Sudņika
Anita Šnēvele
Valērijs Timofejevs
Aleksandrs Trifanovs
Inita Upīte
Astra Upīte