Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1932. gads

klases audzinātājs – Kārlis Corbiks
Elza Ābola
Teodors Beķers
Anna Bieriņa
Nikolajs Budovskis
Vladimirs Jansons
Alfons Jaunušāns
Anna Griķe
Zenta Kalniņa
Ženija Kļaviņa
Alfreds Ozols
Arnolds Lapiņš
Lidija Leivere
Herberts Stahovics
Hena Sone
Olga Skudra
Voldemārs Šrēders
Hardijs Vēvers
Aleksandrs Vīksne
Ludmilla Zilbere