Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1965. gads

1965.gads kl.audz.Ranta KnauereKlases audzinātāja – Ranta Knauere
Elma Aperāne
Jānis Bērziņš
Voldemārs Bērziņš
Aija Bite
Viktorija Brice
Valdis Eglītis
Andrejs Gailītis
Jānis Grigorjevs
Alma Īvāne
Dainis Jermaļenovs
Viktors Juriss
Anita Kalvjaka
Valija Kļaviņa
Roberts Līcītis
Jānis Misiņš
Ilga Rūtiņa
Laimonis Strazdiņš
Tālivaldis Strelkovs
Artis Siņicins
Irēna Šteinberga
Eduards Vecainis
Kārlis Zariņš

1965. gads kl.audz Jānis Smilgdrīvsklases audzinatājs – Jānis Smilgdrīvs
Diāna Akintinova
Eļa Baltābola
Boriss Bogačovs
Zoja Černišova
Nadežda Demidova
Maija Elīte
Viktorija Grustāne
Larisa Ignatenko
Vladimirs Krasko
Valentīna Lepina
Tatjana Mamonova
Svetlana Minajeva
Lilija Nazarova
Valērijs Osipovs
Vladimirs Sergejenko
Jūlija Stepanova
Igors Tovpeņecs
Aleksandrs Veršiņins
Ludmila Zaboņikova