Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1978. gads

1978.gads kl.audz Zoja Dubkevičaklases audzinātāja – Zoja Dubkeviča
Dace Bajāre
Dace Baņukalne
Maija Baņukalne
Līgonis Bicāls
Dace Čerpinska
Jānis Čipāns
Ināra Elksnīte
Juris Jeruševics
Aija Giptere
Dace Kalvjaka
Baiba Kaļinka
Iveta Kaļinka
Sarmīte Lāce
Antra Lipse
Aivars Liniņš
Aldis Līcītis
Lilija Luks
Dzintra Ozoliņa
Ingrīda Radžele
Juris Skudra
Rita Timofejeva
Jānis Upītis
Imants Vīksne
Dzintars Ruperts
Ina Lazdiņa

1978.gads kl.audz. Monika Norkārkleklases audzinātāja – Monika Norkārkle
Anita Andersone
Ivars Avotiņš
Zeltīte Birkāne
Dace Dāboliņa
Ingus Eiduks
Marija Kivleniece
Ivars Kokins
Anna Lapiņa
Ligita Lazdiņa
Valdis Liepiņš
Ivars Lipsis
Saulcerīte Mikoliņa
Andris Ozoliņš
Mārtiņš Purviņš
Dzintars Raģelis
Ilze Siliņa
Ingrīda Siliņa
Aivars Smeķis
Mārīte Stanga
Aivars Upenieks
Dace Zeipe
Ainārs Arnītis
Ināra Zvirbule

1978.gads kl.audz.Taisa Maksimovaklases audzinātāja – Taisa Maksimova
Eduards Aļehno
Valērijs Bubņevskis
Svetlana Gluščenko
Pjotrs Hveckovičs
Alla Judjallo
Jūlija Kičina
Anna Krivošonoka
Raisa Ļebedeva
Svetlana Medvedeva
Irina Pobjaržina
Valentīns Rodins
Anna Rižova
Irina Saleniece
Leonīds Stoma
Vjačeslavs Sujedovs
Vladimirs Šarpaņs
Andris Šnēvelis
Svetlana Ševčenko
Grigorijs Tihonovs
Valentīna Vojtko