Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1939. gads

1939.gads audz. Voldemārs Jēkabsonsklases audzinātājs – Voldemārs Jākabsons
Berta Baltiņa
Jānis Blaus
Biruta Bušmane
Laimonis Dauge
Aleksandrs Eleksis
Artūrs Grietiņš
Vija Dumpe
Roberts Izajs
Ruta Kuģeniece
Aina Olmane
Voldemārs Spārniņš
Vaida Stepe
Lilija Svoka
Lidija Šafarenko
Alise Valdmane