Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 10. – 20. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 10. jūnijs
9.30 Matemātikas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 Matemātikas augstākā līmeņa 1., 2. daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 CE matemātikā optimālais līmenis 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
no 10.00 apvienotais CE matemātikā augstākais līmenis (1., 2. daļa) 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
Matemātikas optimālā līmeņa CE novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 11. jūnijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Matemātikas augstākā līmeņa 3., 4. daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 apvienotais CE matemātikā augstākais līmenis (3., 4. daļa) 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 12. jūnijs
MK vadītāja atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Aizkraukles novada skolu datorikas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens (V. Platgalve, E. Valdberga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 14. jūnijs
9.00 PP sēde 201. kab.
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.07. – 31.08.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Sestdiena, 15. jūnijs
13.00 9.a klases izlaidums sporta zālē
16.00 9.b klases izlaidums sporta zālē
19.00 12. klases izlaidums sporta zālē

Pirmdiena, 17. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 18. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Trešdiena, 19. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 20. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Darba plāns 3. – 7. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 3. jūnijs
9.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 Angļu valodas augstākā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 Angļu valodas optimālā līmeņa CE rakstu daļa 204. kab., darba vadītāja I. Krastiņa
no 10.00 Angļu valodas augstākā līmeņa CE rakstu daļa 201. kab., darba vadītāja E. Valdberga
no 14.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļa 104. kab., intervētāja V. Fjodorova
Angļu valodas optimālā līmeņa CE rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (M. Skrabutena, I. Bicāla, I. Ozoliņa)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 4. jūnijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Matemātikas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 matemātikas CE 9. klasei:

I grupa 301. kab., darba vadītāja S. Stučka
II grupa (ar atbalsta pasākumiem) 316. kab., darba vadītāja S. Fjodorova

Matemātikas CE 9. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (I. Volane, A. Igaune)
Matemātikas CE 9. klasei novērošana Bebru pamatskolā (I. Bērziņa)
Angļu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (V. Fjodorova)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 5. jūnijs
no 10.00 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļa 312. kab., intervētāja L. Avotiņa
Angļu valodas augstākā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (V. Fjodorova)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Ceturtdiena, 6. jūnijs
no 10.00 Angļu valodas augstākā līmeņa CE mutvārdu daļa 104. kab., intervētāja V. Fjodorova
Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (L. Avotiņa)
Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas novērošana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (M. Skrabutena)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Mācību saturs un metodikas moduļi dabaszinībās 1. – 3. klasēs” Rīgā (S. Fišmeistare)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 7. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
13.00 Tehnisko darbinieku IT apmācība 20. kabinetā
Kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un organizēšana bērniem ar AST izglītības iestādē” (I. Balode)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Darba plāns 27. – 31. maijs

Pirmdiena, 27. maijs
no 9.00 Latviešu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļa 9. klasēm 316. kab., intervētāja S. Stučka
10.00 Dizaina un tehnoloģiju augstākā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.30 Dizaina un tehnoloģiju augstākā līmeņa CE 214. kab., darba vadītāja I. Ozoliņa

Otrdiena, 28. maijs
9.30 Latviešu valodas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)

Latviešu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (S. Silirova, V. Platgalve)
Latviešu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana un mutvārdu daļas vērtēšana Bebru pamatskolā (L. Avotiņa)
8., 10., 11. kl. skolēnu tikšanās ar Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāju Martu Rībeli svinību zālē
3.a klases pārgājiens
3.b klases pārgājiens
6.a klases pārgājiens
12. klases ekskursija

Trešdiena, 29. maijs
Latviešu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana Aizkraukles novada vidusskolā (S. Stučka)
Līdz plkst. 12.00 II semestra un gada vērtējumu izlikšanas pēdējā diena
Līdz plkst. 14.00 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 14.00 1. – 3. kl. skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv)
15.30 PP sēde par papildu mācību pasākumu nozīmēšanu 201. kab.
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 201. kab.
Līdz plkst. 16.00 skolēnu pārcelšanas veidlapas iesniegšana/iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
18.00 Zinību svētki svinību zālē

Ceturtdiena, 30. maijs
8.40 CSDD teorijas eksāmens velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai 20. kab.
Sporta diena
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (03.06. – 28.06.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (skola@png.edu.lv)
Fizikas augstākā līmeņa CE praktiskās daļas novērošana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (A. Seikovska)

Piektdiena, 31. maijs
9.00 Mācību gada noslēguma svinīgā līnija 1. -12. kl. skolas iekšpagalmā (lietus gadījumā – sporta zālē)
10.30 Pavasara svētki 1. – 4. kl. svinību zālē
Liecību izsniegšana

Darba plāns 20. – 24. maijs

Pirmdiena, 20. maijs
1.a klases pārgājiens uz keramikas izstādi Pļaviņu kultūras centrā (atb. I. Kunga, S. Fjodorova)

Otrdiena, 21. maijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10. MK sanāksmes
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (I. Balode)
LIZDA organizēts pikets Rīgā (I. Baginska, I. Briede)

Trešdiena, 22. maijs
9.30 Angļu valodas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 Angļu valodas CE rakstu daļa 9. klasei:

Angļu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Bērziņa, R. Jakovļeva, I. Ozoliņa)
Angļu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana Aizkraukles novada vidusskolā (S. Stučka)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (I. Ozoliņa)
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (I. Balode, S. Silirova)
Jaunsardzes centra 3. līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme Rīgā (G. Mozga)
Pēdējā ieskaišu diena 1. – 8., 10., 11. klasēm

Ceturtdiena, 23. maijs
No 9.00 Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļa 9. klasēm 310. kab. (intervētāja I. Bicāla)
10.00 – 12.00 Ekoskolu izvērtēšana tiešsaistē
1.b, 2.b klases mācību ekskursija (S. Kļaviņa, S. Fišmeistare, R. Jakovļeva, A. Bērziņa)
Jaunsardzes centra 3. līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme Rīgā (G. Mozga)

Piektdiena, 24. maijs
Ķīmijas augstākā līmeņa CE praktiskās daļas novērošana I. Gaiša Skrīveru vidusskolā (I. Briede)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana Aizkraukles novada vidusskolā (I. Bicāla)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (V. Fjodorova)
5.a klases mācību ekskursija

25.05. Dziesmu diena Vīgantes parkā (piedalās 5. – 11. klašu koris)
25. 05. A. Liepas NMS rīkoto konkursu un olimpiāžu apbalvošanas pasākums Rīgā (piedalās A. Andersone, R. Valdbergs, A. Striķis)

Darba plāns 13. – 17. maijs

Pirmdiena, 13. maijs
Sociālo zinātņu augstākā līmeņa CE Aizkraukles novada vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.30)
9.00 Starpinstitucionālā sanāksme (J. Nīcgale, S. Fjodorova)
15.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju informatīva sanāksme ar pašvaldības vadību un nodaļu vadītājiem tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 14. maijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MP sanāksme 201. kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 117. kab.
18.00 7.a klases vecāku sapulce 311. kab.
CE Angļu valodas optimālā un augstākā līmeņa mutvārdu daļas vērtēšanas standartizācija Aizkrauklē (V. Fjodorova)
VAM nodarbības Jēkabpilī (G. Mozga)
Eiropas Parlamenta vēstnieku programmas organizēts skolotāju seminārs Briselē (I. Krastiņa)

Trešdiena, 15. maijs
9.30 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.55 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE 301. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
Latviešu valodas centralizētā eksāmena vidusskolā rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Bērziņa)
13.10 Velotiesības 4.a, 4.b kl. 19./20. kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 113. kab.
Pēdējā ieskaišu diena 9. klasēm
Eiropas Parlamenta vēstnieku programmas organizēts skolotāju seminārs Briselē (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 16. maijs
Tiešsaistes nodarbība “Ja peldēt, tad droši”
1.a klases mācību ekskursija (I. Kunga, S. Fjodorova)
MOT nodarbības 9.b, 9.a kl. 214. kab.
Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls – kausa izcīņa Koknesē
Eiropas Parlamenta vēstnieku programmas organizēts skolotāju seminārs Briselē (I. Krastiņa)

Piektdiena, 17. maijs
10.00 – 14.10 Kultūras un mākslas augstākā līmeņa CE 20. kab., ierašanās CE telpā 9.30 (darba vadītāja V. Platgalve)
Jaunsardzes salidojums – sporta spēles Maltā (G. Mozga)

18. – 19. maijs Folkloras kopu nacionālais sarīkojums “Skanēt skan staigājot, garu mūžu dzīvojot” Zasā (piedalās folkloras pulciņš, K. Rulle)

Darba plāns 6. – 10. maijs

Pirmdiena, 6. maijs
Brīvdiena
Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Vēsture ap mums – 2024″ fināls Rīgā (V. Kažemaka)

Otrdiena, 7. maijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 Centralizētā angļu valodas eksāmena pamatskolai mutvārdu daļas vērtēšanas standartizācija A. Upīša Skrīveru vidusskolā (I. Bicāla, V. Fjodorova, I. Ozoliņa)
15.10 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201. kab.
MP sanāksme 201. kab.
Eiropas Parlamenta vēstnieku vadīta nodarbība 11. un 12. klasē “Eiropas parlamenta vēlēšanas 2024″
VAM nodarbības Jēkabpilī (G. Mozga)
Forums “Zaļais pavasaris Upīšos” Skrīveros (piedalās: K. Lodīte, A. Vītola, Ē. M. Saliņa, K. Ošlapa)

Trešdiena, 8. maijs
Apbalvošanas pasākums valsts olimpiāžu laureātiem un viņu pedagogiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (piedalās: E. Pujāte, A. Striķis, K. Kondrāte, S. Silirova, A. Bērziņa, L. Avotiņa, izbraukšana no skolas plkst. 11.00)
Kursi “Mācību saturs un metodikas moduļi dabaszinībās 1. – 3. klasēs” Rīgā (S. Fišmeistare)
UNESCO ASP organizēts seminārs “Domā, radi, sadarbojies! Jaunrades un starpdisciplinaritātes nozīme mācību procesā” Rīgā (L. Ivanova)

Ceturtdiena, 9. maijs
13.00 Tikšanās ar Rodrigo Laviņa Hokeja skolas vadītāju, Hokeja kluba “Baltu Lūši” treneri Sandi Mežaraupu 316. kab.
Eiropas Parlamenta vēstnieku piedalīšanās Eiropas dienas pasākumā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā Rēzeknē (E. Kurcalte, K. K. Brūniņa, V. Kažemaka)
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (S. Silirova)
8.b klases mācību ekskursija (R. Jakovļeva, A. Bērziņa)
17.30 3.b klases vecāku sapulce 115. kab.
18.00 2.b klases vacāku sapulce 118. kab.
18.00 9.a klases vecāku sapulce 216. kab.
EP vēstnieku organizētais konkurss “Latvija – 20 gadi Eiropas Savienībā”

Piektdiena, 10. maijs
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (S. Silirova)
18.00 Interešu izglītības kolektīvu koncerts svinību zālē

No 01.-10. maijam skolas bibliotēkā –izstāde “HOKEJS IENĀK BIBLIOTĒKĀ”

Darba plāns 29. aprīlis – 3. maijs

Pirmdiena, 29. aprīlis
MOT nodarbības 7.b, 7.a kl. 211. kab.
15.00 – 17.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par pamatskolas centralizēto eksāmenu norisi
Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes sanāksme Daugavpilī (G. Mozga)
Vidusskolēnu tikšanās ar absolventi, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti K. Smirnovu svinību zālē
18.00 Skolas padomes sēde 201. kabinetā

Otrdiena, 30. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
10.00 – 14.00 koru kopmēģinājums Aizkrauklē (O. Krasutina, J. Nīcgale)

Trešdiena, 1. maijs
Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Ceturtdiena, 2. maijs
14:00 – 15:00 Konsultatīvā stunda par DVS LIETVARIS v2.0 neierobežotam lietotāju skaitam tiešsaistē MS TEAMS
19.00 Skolas vecāku kopsapulce ar novada Izglītības pārvaldes un pašvaldības pārstāvju piedalīšanos

Piektdiena, 3. maijs
Baltā galdauta svētki
Konkurss “Dziedošā klase”
Pēdējā ieskaišu diena 12. klasei
Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes rīkots parādes pasākums Rēzeknē (G. Mozga, S. Seliverstova)

Darba plāns 22. – 26. aprīlis

Pirmdiena, 22. aprīlis
Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)

Otrdiena, 23. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.25 – 13.00 Starpdisciplinārs monitoringa darbs 9. klasēm:

15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)

Trešdiena, 24. aprīlis

Monitoringa darbs vidusskolai fizikā:

Monitoringa darbs vidusskolai bioloģijā:

Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)

Ceturtdiena, 25. aprīlis
Skaļās lasīšanas sacensības 5. kl. svinību zālē
15.00 – 17.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu norisi
18.00 5.a klases vecāku sapulce 309. kab.
Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)
Eko forums “Vilnis VII” Aizkraukles novada vidusskolā (piedalās: K. Lodīte, E. Kurcalte, K. Ošlapa, Ē. M. Saliņa)

Piektdiena, 26. aprīlis
Olimpiskā diena
ZPD reģionālā konference tiešsaistē (piedalās: I. Ambaine, L. Lukss, V. Kažemaka) 19./20. kab.
13.00 – 17.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norisi
6.b klases mācību ekskursija (izbraukšana no skolas 9.00)
Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes rīkota Ierindas nometne Ilūkstē (G. Mozga)

Darba plāns 15. – 19. aprīlis

Pirmdiena, 15. aprīlis
Latviešu valodas olimpiādes valsts (III posms) kārta 5. – 6. klasēm Rīgā (piedalās: A. Striķis, E. Pujāte)
Augstākā līmeņa centralizētā eksāmena matemātikā pielaides darba augšupielādes pēdējā diena
Latvijas skolu futbola čempionāts Daugavpilī (piedalās: R. Bērziņš, S. Rāviņš, Dz. Leončiks, D. Priedītis, E. Īvāns, H. Kārklis, K. Mežaleons, H. E. Birkāns, A. Živajevs, R. Rumpis, R. Krūmiņš, H. Eriksons, I. Riekstiņš, R. Briežkalns, M. Briedis, L. Ķirsis, G. Jakovļevs, D. Ivanovs, A. Šlems, O. Stepāns, B. Džeriņš, M. Starčenko, R. Baltais, M. Šlems)

Otrdiena, 16. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu norisi 2023./2024. m.g. (L. Ivanova, I. Luksa)

Trešdiena, 17. aprīlis
UNESCO ASP LU medijpratības nodarbība 9. klasēm svinību zālē
15.00 – 17.30 Skolu muzeju biedrības organizētais pasākums “Skolas vizuālā tēla izmaiņas” (piedalās Skolas muzeja pulciņa dalībnieki)
14.00- Tiešsaistes seminārs “Izglītības iestāžu sadarbība ar bāriņtiesu”
16.00 – 19.00 Tiešsaistes apmācības jaunatnes jomā “Rīki darbam, rīki dzīvei” (J. Nīcgale)
16.00 EP vēstnieku piedalīšanās pasākumā “Demokrātijas spogulis” JIC “Ideja”
18.00 7.a klases vecāku sapulce 311. kab.

Ceturtdiena, 18. aprīlis
14.00 Konkurss “Erudīts 2024” 3. – 4. klasēm svinību zālē
Aizkraukles novada skolu 7. klašu konkurss “Iepazīsimies – Vietalvas Baznīca” Skrīveros (piedalās: S. Siņica, S. Rāviņš, Dz. Leončiks)
16.00 – 19.00 Tiešsaistes kursi “Kā palīdzēt iekļauties bērniem ar AST”

Piektdiena, 19. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada organizēta pārraudzības sesija psihologiem tiešsaistē (Dz. Vanaga)
Novada kombinētā olimpiāde 3. klasēm Aizkrauklē (piedalās: V. Kaplere, D. Šuste, G. Briežkalns)
Novada datorikas olimpiāde 6. – 9. klasēm Aizkrauklē (R. Valdbergs, A. Striķis, E. Pujāte, E. Muceniece)
16.00 – 19.00 5.b klases vakars 204. kab.

Darba plāns 8. – 12. aprīlis

Pirmdiena, 8. aprīlis
10.00 – 12.00 Atklātā olimpiāde vācu valodā 8. klasēm (piedalās K. Sekers) 211.kab.
MOT nodarbības 6.b kl. 312. kab., 6.a kl. 211. kab.
Augstākā līmeņa centralizētā eksāmena angļu valodā pielaides darba augšupielādes pēdējā diena

Otrdiena, 9. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Sanāksme par Olimpisko dienu (piedalās: M. Skrabutena, I. Krastiņa, I. Volane, G. Mozga, O. Krasutina, I. Aleksejeva, J. Eiduks, L. Ivanova) 102. kab.
Latviešu valodas olimpiādes valsts (III posms) kārta 8. – 9. klasēm Rīgā (piedalās E. Kurcalte)

Trešdiena, 10. aprīlis
10.00 Pļaviņu apvienības iestāžu vadītāju sanāksme (S. Kupča)
10.00 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde par aktuālo izmaiņās vērtēšanas kārtībā tiešsaistē (L. Ivanova)
Kursi “Mācību saturs un metodikas moduļi dabaszinībās 1. – 3. klasēs” Rīgā (S. Fišmeistare)
12:20 – 15:30 8.a klases skolēnu piedalīšanās aktivitātē “Labais darbs” Rīteru kapsētā

Ceturtdiena, 11. aprīlis
MOT nodarbības 9.b, 9.a kl. 214. kab.

Piektdiena, 12. aprīlis
13.30 Pavasara koncerts SAC “Pļaviņas” (piedalās: sākumskolas vokālais ansamblis, K. Kalniņš, K. Stoma, J. Folkmane)