Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 20. – 24. septembris

Pirmdiena, 20. septembris
Ekoskolu Apbalvošanas ceremonija Rīgā (I. Bērziņa, M. Krēbss, B. Skrabutena, E. Luksa)

Otrdiena, 21. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 – 17.00 Jaunatnes iniciatīvu projekta “I.am.I” nodarbība 204. kab.
15.00 – 16.00 EDURIO vebinārs skolu atbalsta personālam (S. Fjodorova)
15.10 Skolotāju sanāksme svinību zālē
18.00 1.a klases vecāku sapulce svinību zālē
18.00 5.a klases vecāku sapulce sporta zālē

Trešdiena, 22. septembris
Iknedēļas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19

Ceturtdiena, 23. septembris
Mācību ekskursija uz Zeit tīklu parku, Līgatnes dabas takām
Tiešsaistes seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (J. Nīcgale)
Programmas “Datorika 1. – 4. klasei” nodarbības “Roboti un to programmēšana” Liepājas Universitātē (I. Kunga)
MOT nodarbības 7.a, 7.b klasei 312. kab.
14:00 – 16:30 Tiešsaistes seminārs “Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa “Mācies kopā ar Mazo Mulu” izmantošanas iespējas vizuālās mākslas mācību procesā 1. – 3. klasē (I. Pērkone)
17.30 7.a klases vecāku sapulce svinību zālē
18.00 7.b klases vecāku sapulce sporta zālē

Piektdiena, 24. septembris
MOT nodarbības 9.a, 9.b klasei 204. kab.
Programmas “Datorika 1. – 4. klasei” nodarbības “Roboti un to programmēšana” Liepājas Universitātē (I. Kunga)
Kursi ”Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” Koknesē (I. Balode, S.Fjodorova, D. Vanaga, A. Igaune)
18.00 8.b klases vecāku sapulce svinību zālē

Darba plāns 13. – 17. septembris

Pirmdiena, 13. septembris

Otrdiena, 14. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.30 – 12.00 Pilsētu skatuviskās tautas dejas kolektīvu virsvadītāju sanāksme tiešsaistē (I. Reitere)
13.00 – 17.00 Jaunatnes iniciatīvu projekta “I.am.I” nodarbība 204. kab.
14.00 Pamata un vidējo izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme (L. Ivanova)
15.10 Skolotāju sanāksme svinību zālē

Trešdiena, 15. septembris
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros nodarbība “Mūzika un skaņa” 8.a, 8.b, 9.a kl.
Iknedēļas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19 – atb. I. Kaņepēja, klašu audzinātāji

Ceturtdiena, 16. septembris
10.30 – 16.30 IKVD kursi «Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē» tiešsaistē (I. Luksa)

Piektdiena, 17. septembris
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros koncertlekcija “Dzeja un mūzika” 10.kl.
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)

13.- 17.09. Dzejas dienas klasēs

Darba plāns 6. – 10. septembris

Pirmdiena, 6. septembris

Otrdiena, 7. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 – 17.00 Jaunatnes iniciatīvu projekta “I.am.I” nodarbība 204. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce svinību zālē
Individuālā darba nodarbību, fakultatīvo nodarbību, pārbaudes darbu grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Trešdiena, 8. septembris
Iknedēļas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19

Ceturtdiena, 9. septembris
8.30 Skolotāju kolektīva fotografēšanās svinību zālē
Klašu fotografēšanās svinību zālē

Piektdiena, 10. septembris
MOT nodarbības 8.a, 8.b klasei
Pašpārvalžu mācību 3. diena (E. Luksa, M. Krēbs, J. Nīcgale)
Klašu fotografēšanās svinību zālē
Mācību priekšmetu tematisko plānu aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
Tematisko plānu titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Tiešsaistes seminārs “Higiēnas prasības izglītības iestādēm” (S. Kupča)

Darba plāns 30. augusts – 3. septembris

Pirmdiena, 30. augusts
8.30 Aizkraukles Izglītības pārvaldes un Aizkraukles novada vadības pārstāvju apmeklējums
9.00 PP sēde
13.00 Metodisko komisiju sanāksmes
15.00 Tehnisko darbinieku sanāksme

Otrdiena, 31. augusts
Mācību grāmatu izsniegšana:
9.00-10.00 10. klasei
10.00-11.00 11. klasei
11.00-12.00 12. klasei

Trešdiena, 1. septembris
Zinību diena:
9.00 Tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.30 Svinīgais pasākums 1. – 12. klasei (nelabvēlīgos laikapstākļos pasākums 1.a, 1.b, 12. klasei)
10.30 Klases stunda un adaptācijas pasākumi
Iknedēļas skolēnu un darbinieku testēšana uz Covid-19

Ceturtdiena, 2. septembris
Sporta diena/Adaptācijas diena 1. – 12. klasei

Piektdiena, 3. septembris
MOT nodarbības 8.a, 8.b klasei

27. – 31.08.  AFS starptautiskās skolotāju mācības Šartrā, Francijā (I. Bicāla)

Darba plāns 23. – 27. augusts

Pedagogu darba laiks saskaņā ar
individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 23. augusts
13.00 Videokonference – seminārs “Par aktualitātēm vispārējā izglītībā, 2021./2022. mācību gadu uzsākot” (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale)

Otrdiena, 24. augusts
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
14.00 Aizkraukles novada pamata un vidējās izglītības iestāžu direktoru vietnieku sanāksme tiešsaistē (L. Ivanova)
Starptautiskā projekta “E-Space” skolu koordinatoru pieredzes apmaiņas pasākums Raunas pagastā (I. Bērziņa, I. Briede)

Trešdiena, 25. augusts
10.00 Aizkraukles novada pamata un vidējās izglītības iestāžu vadības sanāksme tiešsaistē
(I. Luksa)
15.30 MOT entuziastu saiets (A. Lasmane)
Skolēnu testēšana:
9.00 – 10.00        1., 2. klases
10.00 – 11.00       3., 4. klases
11.00 – 12.00       5., 6. klases
12.00 – 13.00       7., 8. klases
13.00 – 14.00       9., 10., 11., 12. klases
Starptautiskā projekta “E-Space” skolu koordinatoru pieredzes apmaiņas pasākums Raunas pagastā (I. Bērziņa, I. Briede)

Ceturtdiena, 26. augusts
10.00 MP sanāksme 201.kab.
12.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme
Mācību grāmatu izsniegšana:
8.00 – 9.00          2.a klasei
9.00 – 10.00        2.b klasei
10.00 – 11.00       3.a klasei
11.00 – 12.00       3.b klasei
12.00 – 13.00       4.a klasei
13.00 – 14.00       4.b klasei
14.00 – 15.00       5.a klasei
15.00 – 16.00       5.b klasei

Piektdiena, 27. augusts
Mācību grāmatu izsniegšana:
8.00 – 9.00          6.a klasei
9.00 – 10.00        6.b klasei
10.00 – 11.00       7.a klasei
11.00 – 12.00       7.b klasei
12.00 – 13.00       8.a klasei
13.00 – 14.00       8.b klasei
14.00 – 15.00       9.a klasei
15.00 – 16.00       9.b klasei

27. – 31.08. AFS starptautiskās skolotāju mācības Šartrā, Francijā (I. Bicāla)

Darba plāns 31. maijs – 18. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 31. maijs
Mācību grāmatu nodošana, pārtikas paku un liecību saņemšana 5. – 9. klašu skolēniem

Otrdiena, 1. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 – 14.00 Kursi “Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo uzvedības modeļu maiņai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai” tiešsaistē

Trešdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Tiešsaistes kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (I. Kunga)

Ceturtdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 Eksāmens informātikā 20. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
9.00 – 14.00 Kursi “Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo uzvedības modeļu maiņai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai” tiešsaistē

Piektdiena, 4. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Mācību priekšmetu skolotāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)

Pirmdiena, 7. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 PP sēde tiešsaistē
Līdz plkst. 15.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (28.06. – 24.08.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski

Piektdiena, 11. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Sestdiena, 12. jūnijs
13.00 9.a klases izlaidums
16.00 9.b klases izlaidums

Pirmdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE angļu valodā 12. klasei papildtermiņā

Otrdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu pašvērtējuma iesniegšanas pēdējā diena
Interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena (drukātā veidā skolas kancelejā)
Tiešsaistes kursi izglītības iestāžu vadītājiem “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” (I. Luksa)

Trešdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE latviešu valodā 12. klasei papildtermiņā

Ceturtdiena, 17. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Piektdiena, 18. jūnijs
CE matemātikā 12. klasei papildtermiņā

Darba plāns 24. – 28. maijs

Attālinātais mācību process 1. – 11. klašu skolēniem

Pirmdiena, 24. maijs
9.30 Latvijas un pasaules vēstures CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās skolēns)
10.00 – 13.00 CE Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei 107. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
Tiešsaistes nodarbība 2.a un 2.b klases skolēniem projekta “Man ir tīri zobi” ietvaros

Otrdiena, 25. maijs
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
15.10 MK sanāksmes tiešsaistē
8.30 – 10.00 MOT 9.a klasei

Trešdiena, 26. maijs
“Latvijas Skolas soma” tiešsaistes koncertlekcija “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls” 6.b klasei

Ceturtdiena, 27. maijs
“Latvijas Skolas soma” tiešsaistes koncertlekcija “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls” 6.a klasei
Līdz plkst. 12.00 2. semestra un gada vērtējumu izlikšana 1. – 11. klašu skolēniem
Līdz plkst. 14.00 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu tiešsaistē
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme tiešsaistē
Līdz plkst. 17.00 klašu pārcelšanas veidlapas elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
8.30 – 10.00 MOT 9.b klasei
Tiešsaistes nodarbība 2.a klases skolēniem, ekskursija uz SIA EKO Getliņi

Piektdiena, 28. maijs
Līdz plkst. 12.00 ziņu elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv) par 9. – 11. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”
Līdz plkst. 15.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.06.2021. – 22.06.2021.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.berzina@png.edu.lv)
Mācību grāmatu un braukšanas karšu nodošana, pārtikas paku  saņemšana 1. – 4. klašu skolēniem
Mācību grāmatu un braukšanas karšu nodošana 10., 11. kl. skolēniem

Darba plāns 17. – 21. maijs

Attālinātais mācību process 1. -11. klasēm

Pirmdiena, 17. maijs
11.00 Elektrum Energoefektivitātes centra tiešsaistes vieslekcija “Kā efektīvi izmantot enerģiju?”
6.b kl.
“Latvijas Skolas soma” tiešsaistes mācībizrāde “ Kā top izrāde?” 5.a, 5.b kl.
Līdz plkst. 12.00 ziņu elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv) par 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”
18.00 9.b klases vecāku sapulce tiešsaistē

Otrdiena, 18. maijs
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei 107. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
Pēdējā ieskaišu diena 2. – 11. klašu skolēniem
15.10 MP sanāksme tiešsaistē
18.00 Nākamo pirmklasnieku vecāku saruna ar skolas pārstāvjiem tiešsaistē

Trešdiena, 19. maijs
Tiešsaistes kursi izglītības iestāžu vadītājiem “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” (I. Luksa)
LIZDA organizētais reģionālais forums par sociālo dialogu (I. Luksa)

Ceturtdiena, 20. maijs
18.00 9.a klases vecāku sapulce tiešsaistē
18.00 12. klases vecāku sapulce tiešsaistē

Piektdiena, 21. maijs
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei 107. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
“Latvijas Skolas soma” tiešsaistes stunda “Zīmēšanas stunda Anatomijas muzejā. Galvaskauss” 9.b, 10. kl.

Darba plāns 10. – 14. maijs

Attālinātais mācību process 1. -12. klasēm

Pirmdiena, 10. maijs
“Laboratorium” nodarbības 2.a, 2.b kl. projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros

Otrdiena, 11. maijs
9.30 Angļu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 107. kab. (darba vadītāja E. Valdberga)
10.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
13.00 PP sēde par mācību literatūras sarakstu apstiprināšanu tiešsaistē
14.00 – 17.30 Kursi “Atjaunošanās pēc izdegšanas – skolotāju labbūtība kā izglītības ilgtspējas pamats” tiešsaistē

Trešdiena, 12. maijs
No 9.00 CE angļu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V. Mičule)
14.00 – 17.30 Kursi “Atjaunošanās pēc izdegšanas – skolotāju labbūtība kā izglītības ilgtspējas pamats” tiešsaistē

Ceturtdiena, 13. maijs
9.30 Krievu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
14.00 – 17.30 Kursi “Atjaunošanās pēc izdegšanas – skolotāju labbūtība kā izglītības ilgtspējas pamats” tiešsaistē

Piektdiena, 14. maijs
No 9.00 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa) 214. kab. (intervētāja: T. Starčenko)
Līdz plkst. 15.00 2. semestra un gada vērtējumu izlikšana 12. klases skolēniem – atb. mācību priekšmeti skolotāji
14.00 – 17.30 Kursi “Atjaunošanās pēc izdegšanas – skolotāju labbūtība kā izglītības ilgtspējas pamats” tiešsaistē

Darba plāns 3. – 8. maijs

Attālinātais mācību process 1. -12. klasēm

Pirmdiena, 3. maijs
Brīva diena

Otrdiena, 4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Trešdiena, 5. maijs
“Laboratorium” nodarbības 2.a, 2.b kl. projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Ceturtdiena, 6. maijs
Tiešsaistes pieredzes apmaiņas seminārs “Audzināšana” (J. Nīcgale)

Piektdiena, 7. maijs
Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Gara spēka Atmoda” 9.a, 9.b kl.
Skolēnu pašpārvaldes tiešsaistes mācības (E. Luksa, M. Krēbss, J. Nīcgale)

Sestdiena, 8. maijs
Pārcelta darba diena – pirmdiena 3. maijs

Skolas bibliotēkā cikla “Ko var darīt brīvajā laikā?” turpinājums “Kādas nozīmītes stāsts” un “Apceļo Pļaviņu novadu!”