Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 27. janvāris – 1. februāris

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 27. janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11., 12. klasēm 19. kab. (piedalās: L. Liepiņa, A. Kapteine, K. Smirnova, L. Kārkliņa, L. Vestfāle, K. Priede, L. Lauva, K. Davidova)
15:30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kabinetā

Otrdiena, 28. janvāris
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)
15:30 Metodisko komisiju sanāksmes

Trešdiena, 29. janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 10. – 12. klasēm 20. kab. (piedalās: L. E. Pitjukeviča, K. Davidova, L. Kārkliņa, M. Kotovičs, H. Vīksne – Sarkanais)
Konference “Skolu muzeju loma kompetenču izglītības modelī” Rīgā (I. Briede)
10.00 – 14.00 Starpnovadu diziana un tehnoloģiju olimpiāde 25./27. kab. (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, A. Leitlants, J. Marcinkevičs, R. Striķis, M. Briežkalns, M. Krēbss, K. Liepiņš, M. Pogodajevs, L. Bicāla, U. Bērziņa, K. Lindenberga, S. Lasmane, U. Ivanova)

Ceturtdiena, 30. janvāris
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī (izbraukšana plkst. 11.30)

Piektdiena, 31. janvāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm 204. kab. (piedalās: U. Ivanova, N. Zablinskis, S. Ērgle, A. Daugavietis, B. Skrabutena, S. Balode, L. E. Pitjukeviča, K. Priede, M. Ķirsis, A. Vaivads, K. Davidova)
Līdz plkst. 12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā
15.30 A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

Sestdiena, 1. februāris
9.00 Absolventu kausa 44. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

27.01. – 30.01. A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos

Darba plāns 20. – 24. janvāris

Skolā dežurē 12.b klase

Pirmdiena, 20. janvāris
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 21. janvāris
15.30 PP sēde 201. kab.
Projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbība Rudzātu vidusskolā
Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju sanāksme Rīgā (I. Reitere)

Trešdiena, 22. janvāris
1. mācību stundas laikā skolas zinātniskās pētniecības darbu konference 316. kab.
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 9.kl. 309. kab.
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 8.kl. 310. kab
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 7. kl. 312. kab.

Ceturtdiena, 23. janvāris
8.a klases mācību ekskursija
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi koru diriģentiem “Muzikāli tehnisku problēmsituāciju risinājumi, apgūstot Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāru” (O. Krasutina)
Konference ”Skolēnu personības attīstība – viens no būtiskiem skolas uzdevumiem” Rīgā (I. Luksa)

Piektdiena, 24. janvāris
14.40 Žetona vakara 12.a klases priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē
15.30 Žetona vakara 12.b klases priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Darba plāns 13. – 17. janvāris

Skolā dežurē 12.a klase

Pirmdiena, 13. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā VPD mutvārdu daļa latviešu valodā 6.a klasei 312. kab.
3., 4. mācību stundas laikā VPD mutvārdu daļa latviešu valodā 6.b klasei 312. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās L. Lukss, A. Leitlants, U. Ivanova, S. Placēna, S. Jansone, E. Visocka, S. Ērgle, A. Trifanova, izbraukšana plkst. 8.10)
Konference “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” Rīgā (S. Fjodorova)

Otrdiena, 14. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.- atb. I. Luksa
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm 215. kab. (vada L. Ivanova)
10.00 Tikšanās ar Pļaviņu novada PII vadītājām (Dz. Vanaga)
15.30 Zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšana:

18.00 7. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu skolas svinību zālē

Trešdiena, 15. janvāris
VIAA organizētais nozares seminārs “Koks ir labs!” Rīgā (piedalās M. Jablonskis, K. Kaļva, K. Liepiņš, G. Eizāns, M. Krēbss, M. Vasks)
18.00 12.b klases vecāku sapulce 214. kab.

Ceturtdiena, 16. janvāris
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolēnu sacensības volejbolā jauniešiem (piedalās A. Jokums, R. Prohorovs, L. Lukss, A. Aizporietis, R. Jankuns, A. Rāviņš, H. E. Mickevičs, M. Krēbss)

Piektdiena, 17. janvāris
12.15 Metodiskās padomes sanāksme 201. kab.

Darba plāns 6. – 10. janvāris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 6. janvāris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Otrdiena, 7. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 215. kab. (vada V. Platgalve)
15.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma darba grupu sanāksmes – atb. ziņojuma jomu atbildīgie
Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomu projekta aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)

Trešdiena, 8. janvāris
8.30 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada bāriņtiesā (S. Fjodorova, I. Luksa)
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde filozofijā 10. – 12. klasēm (piedalās L. Lauva, E. Kaņepēja, K. Davidova, B. Kaņepēja, L. Fridrihsone, B. B. Damberga) 312. kab. – atb. M. Skrabutena
Metodisko komisiju vadītāju 1. semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 9. janvāris
Fakultatīvo nodarbību grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē
Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē

Piektdiena, 10. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11., 12. klasēm 204. kab.
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesniegšanas pēdējā diena 203. kab.
Līdz plkst. 17.00 11. klašu skolēniem un E. Tropikam elektroniski (skola@png.edu.lv) iesniegt zinātniskās pētniecības darba aizstāvēšanas prezentāciju
Zinātniskās pētniecības darbu recenzijas iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Ieskaišu grafika II semestrim aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
Piedaugavas reģiona bērnu un jauniešu folkloras pulciņu kopmēģinājums, rotaļu un rotaļdeju sadejošana “Rotaļu vijai” Lielvārdē

Darba plāns 2019. gada 23. decembris – 2020. gada 3. janvāris

Skolēnu ziemas brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 23. decembris

Otrdiena, 24. decembris
Ziemassvētku vakars

Trešdiena, 25. decembris
Pirmie Ziemassvētki

Ceturtdiena, 26. decembris
Otrie Ziemassvētki

Piektdiena, 27. decembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Pirmdiena, 30. decembris
18.30 Pasākums Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem Pļaviņu Kultūras centrā (ierašanās no plkst. 18.00)

Otrdiena, 31. decembris
Vecgada diena

Trešdiena, 1. janvāris
Jaungada diena

Ceturtdiena, 2. janvāris

Piektdiena, 3. janvāris
9.00 Pedagogu profesionālā pilnveide “Mācību un audzināšanas procesa metodiskie un didaktiskie aspekti. IKT izmantošanas iespējas mācību procesā”
Pedagogu I semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv)
Mācību priekšmetu tematisko plānu korekciju iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)

Darba plāns 16. – 20. decembris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 16. decembris
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības svinību zālē 5. – 6. klasēm

Otrdiena, 17. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ekoskolas sanāksme 104.kab.
12.15 SMU tirdziņš/Ziemassvētku tirdziņš

Trešdiena, 18. decembris
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde filozofijā 215. kab.
Līdz plkst. 12.00 I semestra vērtējumu izlikšana
Līdz plkst. 13.00 4. – 12. klašu skolēnu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību saņēmēju sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
13.40 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 203. kab. (L. Ivanova, E. Valdberga, S. Stučka, M. Skrabutena, S. Meldere)
16.00 Ziemassvētku pasākums 5. – 8. klašu skolēniem “Pa pasaku takām” svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu ziemas brīvdienās iesniegšana kancelejā
1.a, b kl. mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu
Filma “Oļegs” 10. – 12. klašu skolēniem 201. kab.

Ceturtdiena, 19. decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Ziemassvētku pasākums 9.-12. klašu skolēniem “Kino! Ak, kino!” svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 11.klašu skolēniem un E. Tropikam elektroniski (sanita.berzina@png.edu.lv) iesniegt zinātniskās pētniecības darbu
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
Mot nodarbības 8. klašu skolēniem 310. kab

Piektdiena, 20. decembris
Liecību izsniegšana
9.30 Ziemassvētku pasākums 1. – 4. klašu skolēniem “Reiz Ziemassvētkos” svinību zālē
12.00 7.b klases Ziemassvētku pasākums 104. kab.

Darba plāns 9. – 13. decembris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 9. decembris
14.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3.a klases mācību ekskursija
Apmācības Ekoskolu projektā aprites ekonomikas veicināšanai Rīgā (I. Bērziņa, I. Briede)

Otrdiena, 10. decembris
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215. kab.
15.30 MK sanāksmes
I semestra pēdējā ieskaišu diena
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deleģēto koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale)
Teātra izrādes “Sniegbaltītes skola” apmeklējums (4.a klase)

Trešdiena, 11. decembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5. – 6. klasēm 312. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm 312.kab.
UNESCO asociēto skolu seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” Rīgā (E. Valdberga)
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

Ceturtdiena, 12. decembris
Karjeras pasākums “No idejas līdz biznesam” 4. – 6. kl.
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

Piektdiena, 13. decembris
10.00 Starpnovadu tiešsaistes olimpiāde vēsturē 9., 10. – 12. klasēm 20. kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.30 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Tuvu, tuvu, tepat…” svinību zālē
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)
Seminārs pašvaldību izglītības jomas vadītājiem Rīgā (I. Luksa)
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

9. – 13.12 Pašpārvaldes un Ekoskolas aktivitāte “Veicinām klimatam draudzīgus paradumus – Silto, mīksto, pūkaino apģērbu un aksesuāru nedēļa”
02. – 20.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas svētki” (ideju virpulis) skolas bibliotēkā

Darba plāns 2. – 6. decembris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 2. decembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102. kab.
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 3. decembris
4. mācību stundas laikā skolas olimpiāde fizikā 9. – 12. kl. 207. kab.
15.30 MP sanāksme 20. kab.
15.25 Tikšanās ar aktieru atlases režisori G. Grošu 103. kab. (piedalās 8. – 12. kl. skolēni, kuri ir iesnieguši kastinga anketu)
Ekoskolu pasākums “Salabo pasauli” (313., 315., 306., svinību zāle)
Seminārs “Elektroniskie paraksti un dokumenti, oficialā e-adrese – svarīgakais, kas par tiem jazina” Jēkabpilī (S. Bērziņa)
Konference “Latvija starptautiskajos OECD pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti” Rīgā (I. Luksa)

Trešdiena, 4. decembris
Sporta un veselības jomas koordinatoru seminārs Rīgā (J. Eiduks, J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 5. decembris
6. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ekonomikā 216.kab.
Firmas “Procter & Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm

Piektdiena, 6. decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)

02. – 20.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas svētki” (ideju virpulis) skolas bibliotēkā

Darba plāns 25. – 29. novembris

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 25. novembris
Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvošanas ceremonija Rīgā (I. Luksa, E. Valdberga, I. Ņikiforova, J. Nīcgale)
Kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Cēsu Valsts ģimnnāzijā (A. Igaune)
MOT nodarbības 7. klasēm

Otrdiena, 26. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 9. – 12. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās N. Skrimblis, A. Trifanova, D. Kovaļenko, A. Stafecka, M. Saliete, M. Kotovičs, J. Rediko)
Starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 8. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās D. Kmito, K. Šleme, A. Dobkeviča, R. Ivanova, A. Leitlants, D. Cukanovs)
3.b klases mācību ekskursija
4.a klases mācību ekskursija uz Kalsnavas aborētumu
Lietišķo pētījumu konference Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (piedalās B. Kaņepēja, L. Lauva, R. Paļuga, R. Ruciņš-Vējiņš)
15.00 Sākumskolas skolotāju tikšanās ar atbalsta personālu un administrāciju 201. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 27. novembris
Lekcijas 7.a,b, 10. klases skolēniem projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros svinību zālē
Konkurss “Ūdens cilvēka dzīvei” 5. – 12. klasēm
Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (A. Igaune, J. Petkune)
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī

Ceturtdiena, 28. novembris
10.00 Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde bioloģijā 9. – 12. klasēm 20. kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības basketbolā zēniem (piedalās M. Briežkalns, M. Vasks, L. Lukss, N. Zablinskis, R. Puškeļs, K. Liepiņš, M. Marcinkevičs, R. Kārklis, R. Pakers, A. Maļinovskis)
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
Tehnoloģiju mācību jomas seminārs Rīgā (L. Ivanova)
Pasākums “Karjeras diena dzelzceļa nozarē” Rīgā (I. Bērziņa, M. Jablonskis, R. Kaņepējs, K. Kaļva, K. Liepiņš, M. Krēbss, G. Eizāns)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” Jēkabpilī (O. Krasutina, S. Meldere, I. Briede)

Piektdiena, 29. novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” Jēkabpilī (O. Krasutina, S. Meldere, I. Briede)
4.b klases mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu
Konference “Vardarbības atpazīšana un pareiza ārstniecības personas rīcība” Rīgā (I. Kaņepēja, I. Liepiņa)
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)
Dambretes turnīrs 4.- 6. kl. 204 .kab.
Radošā darbnīca “Dabai draudzīgi Adventes vainagi”
VISC projekta “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai skolā” profesores Karines Oganisjanas nodarbība Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

30.11. Seminārs dambretes pedagogiem “Kognitīvo spēju pielietošana bērnu un jauniešu apmācības procesā” Rīgā (H. Millers)
30.11. VISC projekta “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai skolā” profesores Karines Oganisjanas nodarbība Jēkabpilī (Dz. Vanaga)
30.11. “Melnās kafijas” vakars

Darba plāns 19. – 22. novembris

Skolā dežurē 11. klase
“Labestības mēnesis”
Akcija “Dāvāsim brīnumu citiem”

Pirmdiena, 18. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Otrdiena, 19. novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ieskats Ekoskolas aktivitātēs svinību zālē 5.- 12. kl.
11.05 5.a, 6.a, 7.a,b klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
15.25 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Atbalsts izglītojamiem” darba grupas sanāksme 201. kab.
15.45 Klašu audzinātāju sanāksme 201. kab.
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)

Trešdiena, 20. novembris
11.15 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītojamo sasniegumi” darba grupas sanāksme 201. kab.
12.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Mācīšana un mācīšanās” darba grupas sanāksme 201. kab.
5., 6. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9. – 12. klasēm 215. kab.
14.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes vide” darba grupas sanāksme 203. kab.
14.45 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes resursi” darba grupas sanāksme 203. kab.
Karjeras pasākums „Esi līderis karjerā un dzīvē” 8.a, 8.b, 10., 11.kl.

Ceturtdiena, 21. novembris
11.15 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” darba grupas sanāksme 203. kab.
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” dalībnieku ekskursija un nodarbības svinību zālē
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās sacensības basketbolā jauniešiem Koknesē
Projekta UNESCO ASP ietvaros Pasaules filozofijas dienas aktivitātes (vada 12.a klase)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās” Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 22. novembris
Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Starpnovadu ierindas skate
7.b kl. mācību ekskursija
Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” (piedalās L. Avotiņa, K. A. Avotiņa, K. Kondrāte, V. Nikaļuka, R. Ruciņš – Vējiņš)
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)
Ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova)
Mācību jomas koordinatoru seminārs Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Rīgā (E. Freimane)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās” Rīgā (O. Krasutina)

4. – 21.11. ”Latvijas stunda”
11. – 22.11. Izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”
11. – 22.11. Informācijas tehnoloģiju konkurss „BEBR[A]S” 5. – 7., 10. – 12. klašu skolēniem