Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 22. – 26. aprīlis

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 22. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 23. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
11.15 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
17.00 7.a klases vecāku sapulce 313. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 107.kab.
Veselības ministrijas īstenotais pētījums ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros
Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā” Rīgā

Trešdiena, 24. aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9. klasēm svinību zālē
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale, M. Skrabutena, J. Eiduks)
LIVA konference 2019 Rīgā (I. Luksa)

Ceturtdiena, 25. aprīlis
9.00 – 11.00 Starpnovadu konkurss angļu valodā “Game Day” 5. klasēm svinību zālē
17.00 11.a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce 118. kab.
18.00 2.a klases vecāku sapulce 103. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Multidisciplinārais starpnovadu Ekosalidojums “Ūdens piedzīvojums Dricānu vidusskolā”
Seminārs pašvaldības audzināšanas darba koordinatoriem “Valsts. Ārlietas. Mēs” Rīgā (J. Nīcgale)
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (E. Valdberga)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Piektdiena, 26. aprīlis
9.30 Atvērto durvju diena topošajiem 1. un 10. klašu skolēniem
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 Vecāku un skolas darbinieku sadraudzības vakars
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Ceļš uz karjeru”
7.b klases mācību ekskursija
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Baginska)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

22.04.-26.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads – vieta, kur savu dzīves rakstu ierakstīt!” skolas bibliotēkā
23.04. – 24.04. Ekoskolu akcijas “Zemes diena” aktivitātes “Saglabāsim mūsu sugas” (Košumkrūmu stādīšana, putnu būrīšu taisīšana un izvietošana)
28.04. Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde

Darba plāns 15. – 19. aprīlis

Projektu nedēļa “Izzini nezināmo!”

Pirmdiena, 15. aprīlis
10.00 Moldovas vēstnieka vizīte skolā, tikšanās ar vidusskolēniem 201. kab.
Starpnovadu olimpiāde matemātikā 4. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: H. Eriksone, M. Mača, K. Aizporietis, E. Muceniece, J. Riekstiņa, S. A. Birkāne, R. Lauva, M. Ozoliņa)
1.- 9. klašu konkurss “Es dzīvoju Pļaviņu novadā” svinību zālē
5.b klases mācību ekskursija
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rīgā II kārta (L. Ivanova)
Līdz dienas beigām elektroniski iesniegt klases projektu nedēļas detalizēto plānojumu (kārtības 1. pielikums) direktores vietniecei mācību darbā (lana.ivanova@png.edu.lv)

Otrdiena, 16. aprīlis
10.00 Biedrības “Baltaine” Radošās mājas nodarbība 1.-2. klasēm svinību zālē
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 3.a, b klasei 113., 117. kab.
5.a klases mācību ekskursija
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Kurzemes Democentrā
IEA Starptautiskais Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums (IEA TIMSS 2019) 4.b klasei
Zemgales novada šaha olimpiāde Jelgavā (piedalās: E. Osipausks, E. Muceniece, V. Ozola, Dz. Leončiks)
Konkursa “Esi drošs- neesi pārdrošs” 1. kārtas darbu iesniegšana 7.-8. klasēm

Trešdiena, 17. aprīlis
11.00 Seminārs datu aizsardzības jomā informācijas tehnoloģiju lietotājiem pašvaldībā “Informācijas tehnoloģiju drošība” (S. Bērziņa, L. Ivanova)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Tehniskā diena sadarbībā ar Daugavpils universitāti 201., 204., 211., 214. kab.
20. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Pasakas – Ziedu pasakas” (koka un metāla tehnoloģijas) 3. posms Rīgā (piedalās A. Daugavietis)
15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde tekstila tehnoloģijās „Mēs -Latvijas nākotnei” 3. posms (piedalās K. Kondrāte)

Ceturtdiena, 18. aprīlis
MOT nodarbība 7., 8. klašu skolēniem
Projektu nedēļas darbu prezentēšana svinību zālē:
10.00 – 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.b, 4.b klases
11.00 – 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a klases
12.00 – 9.a, 9.b, 10., 11.a, 11.b, 12., 7.b, 8.b klases
3.a, 4.a klases mācību ekskursija

Piektdiena, 19. aprīlis
Lielā piektdiena

15.04.-18.04. Tematiskā izstāde: “Projektu daudzveidība skolā” skolas bibliotēkā

Darba plāns 8. – 12. aprīlis

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 8. aprīlis
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
17.30 Skolas padomes aktīva sanāksme 110. kab.
Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 4. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: H. Eriksone, M. Mača, I. Miķelsone, K. A. Avotiņa, J. Riekstiņa, S. A. Birkāne, L. Paļuga, L. L. Buševica)
Mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ozoliņa, V. Rulle, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides kursi “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” Rīgā (M. Skrabutena)

Otrdiena, 9. aprīlis
11.05 Skolas pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
17.00 3.a klases vecāku sapulce 113. kab.
18.00 1.a klases vecāku sapulce 112. kab.
9.a,b klases mācību ekskursija
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā Siguldā “Mazā brīnumzeme”
Reģionālās olimpiādes angļu valodā atlases kārta 5., 6., 7., 8., 11. klašu skolēniem 19.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” Rīgā (M. Skrabutena)

Trešdiena, 10. aprīlis
17.30 5.b klases vecāku sapulce 309. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 310. kab.
18.40 5.a klases vecāku sapulce 212. kab.
“Latvijas skolu orientēšanās kauss 2019” Mežaparkā, Rīgā (piedalās: K. Stūre, A. Cukanova, E. Luksa, M. Langenfelde, A. Žukova, H. Vītols)
Skatuves runas pulciņa uzstāšanās Pļaviņu PII “Jumītis”
Reģionālā olimpiāde vācu valodā 8. klasēm Daugavpilī (piedalās G. Vuškārnieks)

Ceturtdiena, 11. aprīlis
10.00 Starpnovadu konkurss “Man kā vēsturniekam/cei” sporta zālē
10.20 – 11.40 Valsts diagnosticējošais darbs fizikā 11.a, b klasēm 207./20. kab.
10.20 – 11.40 Valsts diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.a, b klasēm 107. kab.
17.00 8.b klases vecāku sapulce 104. kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 216. kab.
Mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ņikiforova, I. Volane)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1. – 6. klase) Rīgā (G. Mozga)

Piektdiena, 12. aprīlis
Pēc mācību stundām Lielā talka (lietus gadījumā talka nenotiks)
10.45 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.b, 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
1.a klases mācību ekskursija
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1. – 6. klase) Rīgā (G. Mozga)

12., 13.04. ZPD konferences valsts kārta Rīgā (piedalās K. Davidova)
8.04.-12.04. Tematiskā izstāde: “Projektu daudzveidība skolā” skolas bibliotēkā

Darba plāns 1. – 5. aprīlis

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 1. aprīlis
Līdz plkst. 12.00 konkursa “Erudīts” 5. – 7. klašu komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena 209. kabinetā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 6.a klasei svinību zālē

Otrdiena, 2. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.25 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
15.30 Konkurss “Erudīts” 5. – 7. klašu skolēniem svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 atskaites par paveikto darbā ar skolēniem, kuriem ir vāji mācību sasniegumi, iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.berzina@png.edu.lv)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 8.b klasei svinību zālē
“Zaļā josta” radošais konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai” Latgales reģionālā konkursa skate Rēzeknē (piedalās: E. Kurcalte, Ē. M. Saliņa, K. Kondrāte, U. Bērziņa)

Trešdiena, 3. aprīlis
Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss Daugavpilī, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Skolēnu skatuves runas konkursa II kārta Jelgavā (piedalās: E. Baltā, K. Kondrāte, A. Leitlants, R. Ruciņš – Vējiņš, E. Kaņepēja)
VARAM rīkotais jubilejas pasākums “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” Rīgā (A. Lasmane)

Ceturtdiena, 4. aprīlis
17.30 3.b klases vecāku sapulce 117. kab.
Lietišķās informātikas olimpiāde “Paskāla ritenis” Daugavpilī (piedalās: U. Ivanova, E. Bogdanovičs)

Piektdiena, 5. aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkurss “Dziedošā klase” svinību zālē

01.04.– 05.04. Tematiskā izstāde: “Smejies vesels” – skolas bibliotēkā
06.04.2019. Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas sanāksme Rīgā (A. Lasmane)

Darba plāns 25. – 29. marts

Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 25. marts
1. mācību stundas laikā skolas olimpiāde matemātikā 2. klasēm 103. kab.
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde informātikā 5. – 7. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: K. K. Brūniņa, A. Bērziņa, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Kaņepējs, I. Ambaine, A. Leitlants, R. Striķis, J. Marcinkevičs, L. Lukss)
Valsts (III posma) olimpiāde vēsturē 9. klasēm (B. Skrabutena, I. Krastiņa)
Integrētā vēstures un literatūras nodarbība “Mūsu pienākums- atcerēties izsūtītos” 11.a, 11.b klasei Klintaines pagasta bibliotēkā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 7.a klasei svinību zālē

Otrdiena, 26. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3. – 4. mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā 3. klasēm 117. kab.
16.00 – 18.00 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 114. kab.
8.a klases vecāku sapulce 312. kab.

Trešdiena, 27. marts
1. – 2. mācību stundas laikā skolas olimpiāde matemātikā 3. klasēm 113. kab.
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 6.b kl.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 316. kab.
18.00 12. klases žetona vakara izrāde “Maija un Paija” Pļaviņu kultūras centrā
Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” klientu diena Rīgā (V. Platgalve)

Ceturtdiena, 28. marts
1. mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā 2. klasēm 115. kab.
13.00 “Erudīts” 3. – 4. klasēm svinību zālē

Piektdiena, 29. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
MOT nodarbība 8.a, 8.b kl.
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, 6.a, 6.b klašu skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā Siguldā “Mazā brīnumzeme”

26.-29.03. Tematiskā izstāde „Kulinārijas mantojums” – skolas bibliotēkā
Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” – skolas bibliotēkā

Darba plāns 18. – 22. marts

Skolā dežurē 7.a klase
12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 18. marts
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 19. marts
15.30 Zinātniskās padomes sanāksme 215. kab., ZPD aizstāvēšana (V. Sakovičs, R. Jansons)
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates mēģinājums Aizkrauklē
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” informatīvais seminārs Rīgā (I. Luksa)
Veselības ministrijas projekta “Kustinācija” apmācības “Kustības vēstneši” Rīgā
(S. Stūris)

Trešdiena, 20. marts
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate Aizkrauklē
17.00 lekcija vecākiem un skolotājiem “Vecāku līdzdalība un atbildība bērna mācību procesā” svinību zālē

Ceturtdiena, 21. marts
13.00 Projekta “Skolas soma” pasākums 10. – 12. kl. “Literatūre pietur Pļaviņās”. Tikšanās ar raidījuma “Literatūre” veidotājiem M. Selecku, G. Terzenu un U. Olti svinību zālē

Piektdiena, 22. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Koru skates I kārta svinību zālē
Valsts (III posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm (A. Esiņa, E. Luksa, V. Rulle)
Starpnovadu olimpiāde informātikā 10. – 11. klasēm Aizkrauklē

18.-22.03. Tematiskā izstāde ” Jaunieguvumi bibliotēkā ”- skolas bibliotēkā

Darba plāns 11. – 15. marts

1.-11. klašu skolēnu pavasara brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 11. marts
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)
Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles rīkotā Skolotāju diena 2019 (I. Skolmeistere)

Otrdiena, 12. marts
9.30 Angļu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201. kab. (darba vad. E. Valdberga)
10.00 Skolotāju sanāksme 107. kab.
CE angļu valodā 12. klasēm rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (I. Ozoliņa)
Skolu bibliotekāru seminārs Rīgā (S. Stučka)
Profesionālās pilnveides kursi ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)

Trešdiena, 13. marts
8.30 Angļu valodas mutvārdu daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
10.00 Seminārs – nodarbība “Labās prakses piemēri lietpratības izpausmēm literatūrā, klases stundās, latviešu valodā” 312. kab.
Skolu bibliotekāru seminārs Rīgā (S. Stučka)

Ceturtdiena, 14. marts
9.30 Krievu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
10.00 – 14.15 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 213. kab. (darba vadītājs I. Ņikiforova)
14.40 Krievu valodas mutvārdu daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
No 15.10 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa) 214. kab. (intervētājs T. Starčenko)
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 12. kl.

Piektdiena, 15. marts
Konference – seminārs “Mūzikas izglītība Latvijā. Šodienas situācija un nākotnes redzējums” Daugavpilī (O. Krasutina)
Starpliecību izsniegšana 12. klasei
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12. klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”

16.03. SMU pasākumu “Cits bazārs” Aizkrauklē (piedalās: S. Balode, L. E. Pitjukeviča, K. Priede, A. Stafecka)
16.03. Konference – seminārs “Mūzikas izglītība Latvijā. Šodienas situācija un nākotnes redzējums” Daugavpilī (O. Krasutina)

Darba plāns 4. – 8. marts

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 4. marts
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
5. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5. – 7. klasēm 20. kab.

Otrdiena, 5. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” 1. – 4. kl. (Pļaviņu novada kultūras centrā)
16.00 Konkurss „Erudīts” 10. – 12. klasei svinību zālē

Trešdiena, 6. marts
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm (L. E. Pitjukeviča, I. Ņikiforova)
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 5.b kl. Aizkrauklē
14.30 Skates deju atdejošana
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvlaikā iesniegšana kancelejā
Pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti Eiroparlamentu” (V. Mičule)

Ceturtdiena, 7. marts
9.25 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei: 6.a klasei – 309. kab. (darba vad. I. Ozoliņa), 6.b klasei – 212. kab. (darba vad. V. Miķelsone), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.40) – 204. kab. (darba vad. L. Ivanova)
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm (L. E. Pitjukeviča, I. Ņikiforova)
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 4.-11. kl.
Seminārs “Drošība izglītības iestādē” Rīgā (J. Nīcgale)
Makulatūras nodošanas pēdējā diena (skolas iekšpagalma šķūnī, vēlams jau nosvērtu) Pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti Eiroparlamentu” (V. Mičule)

Piektdiena, 8. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Līdz plkst. 16.00 skolēnu dinamikas karšu iesniegšana 102. kab.
Līdz plkst. 17.00 9.-11. klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (ilze.luksa@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
17.00 Pasākums “Tik Dēļ Jums, Daiļās Dāmas, Dēļ Jums…!” svinību zālē
ZPD reģionālā konference Jelgavā
Vokālās mūzikas konkursa ”Balsis 2019” 2. kārta Bauskā (piedalās sākumskolas ansamblis)
Starpliecību izsniegšana 4.-11.kl.
S!-Fischer ziemas skolēnu slēpošanas čempionāta 4. posms
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
Iespējamās misijas 10 gadu pieredzes forums Rīgā (I. Luksa, V. Platgalve)

4.03.-8.03. Tematiskā izstāde „Karjeras izvēles iespējas Latvijā” – skolas bibliotēkā
Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” skolas bibliotēkā
Līdz 7.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
9.03. Folkloras kopu Piedaugavas sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku” Jaunjelgavā

Darba plāns 25. februāris – 1. marts

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 25. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm (piedalās: G. Eizāns, G. Vuškārnieks) 104. kab.
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā 7. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: N. Gasperoviča, D. Krūmiņa, L. Lukss, R. Striķis)
Konkursa “Erudīts” 10. – 12. klašu dalībnieku pieteikšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Otrdiena, 26. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei: 6.a klasei – 107. kab. (darba vad. I. Briede), 6.b klasei – 310. kab. (darba vad. I. Bicāla), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 11.05) – 209. kab. (darba vad. L. Ivanova)
15.25 Klašu audzinātāju MK sanāksme
Konkursa “Erudīts” uzdevumu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 27. februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei: 3.a klasei –113. kab. (darba vad. I. Reitere), 3.b klasei – 117. kab. (darba vad. K. Balode), 3.a, 3.b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.45) – 114. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Latviešu valodas aģentūras organizētā konference „Aktualitātes latviešu valodas apguvē” Rīgā (S. Stučka)
7.a klases mācību ekskursija
Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes “Mēs – Latvijas nākotnei” tekstila tehnoloģijās darbu iesniegšanas pēdējā diena
Projekta “Sporto visa klase” stafetes sacensības 4. klasēm Salas vidusskolā

Ceturtdiena, 28. februāris
Izlietoto bateriju iesniegšanas pēdējā diena 102. kab. I. Bērziņai

Piektdiena, 1. marts
Valsts (III posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm Rīgā (A. Kapteine)
12. klases mācību ekskursija
6.a klases mācību ekskursija

1.-2.03. Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls Ērgļos
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”
25.02. – 01.03 Tematiskā izstāde: “Brīvbrīžos – prātam, aktivitātēm, atpūtai!” – skolas bibliotēkā

Darba plāns 18. – 22. februāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 18. februāris
10.00 Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss Pļaviņu mūzikas skolā (piedalās S. Kudiņa, E. Baltā, K. A. Avotiņa, L. L. Buševica, K. Kondrāte, A. Leitlants, R. Ruciņš-Vējiņš, E. Kaņepēja)
Ēnu dienas (ēnu devēja) apliecinājumu un ēnotāja atskaites iesniegšanas pēdējā diena, līdz plkst. 12.00 I. Bērziņai 102. kab.
Seminārs apmācība ”Bērnu pienākumu aktualizēšana Bērnu tiesību aizsardzības likuma kontekstā” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Otrdiena, 19. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 Starpnovadu publiskās runas konkurss svinību zālē
11.05 Ekoskolas sanāksme 102. kab.
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
14.30 Zemessardzes 55.bataljona rekrutēšanas pasākums 11. – 12. klasei svinību zālē
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 20. februāris
9.25 – 11.10 VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M. Skrabutena), 6.b klasei– 215. kab. (darba vad. I. Krastiņa), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.25 – 12.05)) – 313. kab. (darba vad. A. Bērziņa)
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 4. klasēm 114. kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L. Ivanova)
10.00 Starpnovadu tiešsaistes olimpiāde ģeogrāfijā 10. -12. kl. 19. kab. (piedalās: A. Daugavietis, A. Esiņa, B. Skrabutena, E. Luksa, V. Nikaļuka)
13.05 Folkloras pulciņa programmas atrādīšana
13.20 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” I kārta
14.00 Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros filma “Baltu ciltis” 9. – 12. klasēm Pļaviņu kultūras centrā
Informatīvs seminārs vācu valodas skolotājiem Rīgā (R. Jakovļeva)

Ceturtdiena, 21. februāris
9.30 – 10.10. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei: 3.a klasei – 113. kab. (darba vad. I. Reitere), 3.b klasei – 117. kab. (darba vad. K. Balode), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.30 – 10.45)) – 209. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Seminārs “Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē” Aizkrauklē (piedalās: A. Daugavietis, M. Kotovičš, A. Dauškane, L. Kārkliņa, I. Siliņš, A. Rāviņš)
11.30 Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē” 4. ab, 3. ab klasēm 209.kab.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas seminārs bibliotekāriem Jēkabpilī (A. Bērziņa)
Konkursa “Mans bērnības stāsts” laureātu apbalvošanas pasākums Rīgā (L. L. Buševica, S. Meldere)
Seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)

Piektdiena, 22. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 104. kab. (piedalās: D. Kovaļenko, A. Žukova, A. Cukanova, S. Turinceva, U. Ivanova, E. Kalnriekstiņš, A. Trifanova, L. L. Kalviša, L. L. Kalviša, V. Trokša, M. Kotovičs, M. Saliete, J. Rediko, V. Adamoviča, A. Gromovs, P. Lamberga)
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Dzimtās valodas dienas ietvaros 8.a un 9. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada bibliotēku bibliotekārēm 316.kab.
17.00 Sadancis “Danči Daugavas krastos” svinību zālē
S!-Fischer ziemas skolēnu čempionāta slēpošanā 3. posms Siguldā
Modelēšanas seminārs skolu koru diriģentiem Rīgā (O. Krasutina)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)

18.- 22.02. Tematiskā izstāde: “21. februāris Dzimtās valodas diena…”
22.-24.02. Ekoskolas Ziemas forums 2019 Valmierā (piedalās: V. Adamoviča, M. Buševica)
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”