Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 12. – 16. aprīlis

Attālinātais mācību process 1. – 12. klasēm

Pirmdiena, 12. aprīlis
Mācību stundas 12. klasei klātienē
Semināru cikla “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes” 1. tiešsaistes nodarbība (J. Nīcgale)

Otrdiena, 13. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
15.15 MP sanāksme tiešsaistē
E – Space projekta seminārs – progress, aktualitātes un iespējas pēc projekta beigām (I. Bērziņa, I. Briede)

Trešdiena, 14. aprīlis
Zemgales reģiona šaha olimpiāde tiešsaistē (piedalās S. Krasovska, A. Osipausks) – atb. A. Seikovska
Tiešsaistes kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (I. Stikāne)
Semināru cikla “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes” 2. tiešsaistes nodarbība (J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 15. aprīlis
Tiešsaistes nodarbība “Sarunas ar zinātniekiem” 10. – 12. kl.
Mācību stundas 12. klasei klātienē

Piektdiena, 16. aprīlis

Darba plāns 5. – 9. aprīlis

Attālinātais mācību process 5. – 12. klasēm

Pirmdiena, 5. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 6. aprīlis
Tiešsaistes seminārs “Erasmus+” jaunatnes projekti 2021.-2027. gadam (J. Nīcgale)

Trešdiena, 7. aprīlis
Tiešsaistes seminārs “Erasmus+” jaunatnes projekti 2021. – 2027. gadam (J. Nīcgale)
Tiešsaistes kursi izglītības iestāžu vadītājiem “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” (I. Luksa)

Ceturtdiena, 8. aprīlis
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai 10. – 12. klasē” īstenojot mācību saturu “Vēsture un sociālās zinātnes I” tiešsaistē (I. Krastiņa)
Muzeja “Ebreji Latvijā” muzejpedagoģiskā nodarbība “Kultūru daudzveidība, stereotipi un aizspriedumi” tiešsaistē 11., 12. kl.
Tiešsaistes nodarbība “Sarunas ar zinātniekiem” 10.-12. kl.
Tiešsaistes kursi “Mācību sasniegumu vērtēšana un atgriezeniskā saite skolēnu mācīšanās atbalstam un izaugsmei” (A. Lasmane)

Piektdiena, 9. aprīlis
“Latvijas Skolas soma” Koncertlekcija “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls” 10. klasei
Skolēnu pašpārvaldes mācības (E. Luksa, M. Krēbss, J. Nīcgale)
Tiešsaistes kursi “Mācību sasniegumu vērtēšana un atgriezeniskā saite skolēnu mācīšanās atbalstam un izaugsmei” (A. Lasmane)

Darba plāns 29. marts – 2. aprīlis

Attālinātais mācību process 5. – 12. klasēm

Pirmdiena, 29. marts
Līdz plkst. 17.00 tiešsaistes sarunu piekļuves un laika nosūtīšana vecākiem

Otrdiena, 30. marts
15.30 – 17.30 Vecāku individuālās sarunas tiešsaistē ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju
18.00 Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros vecāku tiešsaistes seminārs “Kā runāt ar jaunieti par karjeru” Pļaviņu novada ģimnāzijā
Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” seminārs “Vērtēšanas filozofijas maiņa: ko, kā un kādēļ turpmāk vērtēsim?” (A. Lasmane, L. Ivanova)
Biznesa augstskolas Turība organizētās uzņēmējdarbības skolas nodarbības 10. klasei

Trešdiena, 31. marts
ZPD konferences valsts posms tiešsaistē (piedalās E. P. Ķerķe, E. Luksa, B. Skrabutena, I. Kažus, E. Zeipe)
14.00 – 16.00 LPS tiešsaistes seminārs “2020./2021. mācību gada noslēgums” (L. Ivanova, I. Luksa)
Tiešsaistes pasākums “Eiropas Savienības vērtības” (piedalās politklubs)

Ceturtdiena, 1. aprīlis
Zaļā ceturtdiena

Piektdiena, 2. aprīlis
Lielā Piektdiena

Tematiskā izstāde “Ko var darīt brīvajā laikā?” magnētiņu kolekcijas no ceļojumiem, dažādiem pasākumiem un dzīves notikumiem – skolas bibliotēkā

Darba plāns 22. – 26. marts

Attālinātais mācību process 5. -12. klasēm

Pirmdiena, 22. marts
Tiešsaistes seminārs “Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1. – 9. klasē” (I. Baginska)

Otrdiena, 23. marts
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
15.00 UNESCO organizētais seminārs tiešsaistē “Saliec atpakaļ labāk!” (L. Ivanova, E. Valdberga)
15.10 Skolotāju sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 24. marts
Tiešsaistes kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (I. Stikāne)
Seminārs “Depresija, paškaitējums, pašnāvības riski pusaudža vecumposmā – atpazīšana un palīdzības sniegšana” (S. Fjodorova, Dz. Vanaga, I. Kaņepēja)

Ceturtdiena, 25. marts
15.10 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme tiešsaistē

Piektdiena, 26. marts
Pasaules dabas fonda nodarbība 8. -12. klašu skolēniem par bioloģisko daudzveidību tiešsaistē
14.00 Informatīva sanāksme tiešsaistē par valsts aizsardzības mācības īstenošanu izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā (I. Luksa, L. Ivanova)

Darba plāns 15. – 19. marts

Skolēnu pavasara brīvdienas
Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 15. marts
Tiešsaistes seminārs “Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1. – 9. klasē” (I. Baginska)
E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem 2021 tiešsaistē

Otrdiena, 16. marts

Trešdiena, 17. marts
Tiešsaistes seminārs “Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1. – 9. klasē” (I. Baginska)

Ceturtdiena, 18. marts
Euroguidance tiešsaistes seminārs “M. Savicka karjeras konsultēšanas metožu apguvei” (I. Bērziņa)

Piektdiena, 19. marts
Kursi “Digitālais atbalsts Latvijas skolotājiem” (A. Lasmane)

Darba plāns 8. – 12. marts

Attālinātais mācību process 5. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 8. marts
RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta digitālā ekskursija 8. – 12. klašu skolēniem

Otrdiena, 9. marts
9.30 – 10.10 Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasēm (darba vadītājas: I. Baginska, S. Fišmeistare, Dz. Vanaga)

Trešdiena, 10. marts
9.00 – 16.30 Semināru cikla 4. modulis par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu tiešsaistē (I. Luksa, L. Ivanova)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvdienās iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.berzina@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 11. marts
Līdz plkst. 15.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 4. – 12. klasēm

Piektdiena, 12. marts
10.-12. klašu skolēniem tikšanās ar RTU pārstāvjiem
Kursi “Digitālais atbalsts Latvijas skolotājiem” (A. Lasmane)
LIVA tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku tiešsaistē (I. Luksa)
Starpliecību izsniegšana 4. – 12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 13.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem

Darba plāns 1. – 5. marts

Attālinātais mācību process 5. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 1. marts
Seminārs “Dejas pasniegšanas metodika un aktualitātes koprepertuāra iestudēšanā” tiešsaistē (I. Balode)

Otrdiena, 2. marts
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
15.10 Skolotāju sanāksme tiešsaistē
“Latvijas Skolas soma ” tiešsaistes nodarbība 9.a klasei “Atmodas dziesmas”

Trešdiena, 3. marts
9.30 – 10.10 Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasēm (darba vadītājas: I. Baginska, S. Fišmeistare, S. Fjodorova)
10.00 – 16.30 Semināru cikla 3. modulis par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu tiešsaistē (I. Luksa, L. Ivanova)

Ceturtdiena, 4. marts
9.25 – 10.10 Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasēm (darba vadītājas: I. Bicāla, I. Bērziņa, S. Fjodorova)

Piektdiena, 5. marts
Reģionālā Zinātniskās pētniecības darbu konference tiešsaistē (piedalās: A. Daugavietis, E. P. Ķerķe, I. Kažus, E. Zeipe, B. Skrabutena, E. Luksa, A. Rāviņš, M. Ozoliņš)

Darba plāns 22. – 26. februāris

Attālinātais mācību process 1. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 22. februāris
“Latvijas Skolas soma ” tiešsaistes nodarbības 7. a, 7.b klasei “Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā”

Otrdiena, 23. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 24. februāris
9.00 – 16.30 Semināru cikla 2. modulis par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu tiešsaistē (I. Luksa, L. Ivanova)
15.00 Ekopadomes sanāksme tiešsaistē

Ceturtdiena, 25. februāris
9.30 – 10.20 Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasēm tiešsaistē (darba vadītājas: E. Valdberga, I. Bērziņa, S. Fjodorova)
9.30 10. – 12. kl. tiešsaistes tikšanās ar RTU pārstāvi
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru tiešsaistes seminārs (J. Nīcgale)
Euroguidance tiešsaistes seminārs “N. Amundsona konsultēšanas metožu apguvei” (I. Bērziņa)

Piektdiena, 26. februāris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm tiešsaistē (piedalās: Ē. M. Saliņa, L. Mironova, L. M. Līcīte, R. Striķis, E. Muceniece, J. Riekstiņa, S. A. Birkāne, A. Svencis, E. M. Liepiņš, R. Adaškevičs, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Mačs)
10.00 – 15.00 Nodibinājuma Iespējamā misija organizēts tiešsaistes pieredzes forums “Kvalitatīva izglītība un to ietekmējošie faktori” (A. Lasmane, I. Pērkone, I. Stikāne, E. Valdberga, L. Ivanova)
14.00 VISC organizēts vebinārs “Speciālo vajadzību noteikšanas un individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanas kārtība izglītības iestādēs” (J. Nīcgale, Dz. Vanaga)
Profesionālās pilnveides kursi “Digitālais atbalsts Latvijas skolotājiem” tiešsaistē (S. Fjodorova)

Darba plāns 15. – 19. februāris

Attālinātais mācību process 1. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 15. februāris
Dalība LNB organizētajā radošajā darbnīcā tiešsaistē 7. klasēm
“Latvijas Skolas soma” izglītojoša, muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē 9.b klasei

Otrdiena, 16. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
15.10 MK sanāksmes tiešsaistē

Trešdiena, 17. februāris
9.25 – 11.10 Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasēm tiešsaistē (darba vadītājas: E. Valdberga, I. Bērziņa, S. Fjodorova)
9.00 – 14.00 Semināru cikla par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu 1. modulis tiešsaistē (I. Luksa, L. Ivanova)
“Latvijas Skolas soma” izglītojoša, muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē 5.b klasei

Ceturtdiena, 18. februāris
MOT nodarbība 8.a,b klasēm

Piektdiena, 19. februāris
8.40 “Latvijas Skolas soma” nodarbība “Es un Imants Ziedonis “Dzirnakmeņos”” 11., 12. kl.
“Uzņēmējdarbības skolas” nodarbības 10. klases skolēniem tiešsaistē
Latvijas Universitātes vēstnešu tiešsaistes vizīte Pļaviņu novada ģimnāzijā (piedalās 11., 12. klase)
“Latvijas Skolas soma” izglītojoša, muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē 8.b klasei

Tematiskā izstāde “Ko var darīt brīvajā laikā?” Tautas daiļamata meistares Ainas Striķes austās grāmatzīmes – skolas bibliotēkā

Darba plāns 8. – 12. februāris

Attālinātais mācību process 1. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 8. februāris
Dalība LNB organizētajā radošajā darbnīcā tiešsaistē 7. klasēm (pārcelts uz 15.02.)

Otrdiena, 9. februāris
Starpnovadu olimpiāde ģeogrāfijā 9.-12. kl. tiešsaistē (piedalās: D. Krūmiņa, E. Visocka, B. Skrabutena, E. Luksa, E. P. Ķerķe)
15.10 MP sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 10. februāris

Ceturtdiena, 11. februāris

Piektdiena, 12. februāris
11.00 – 13.00 Programmas “Latvijas skolas soma” tiešsaistes seminārs (J. Nīcgale)

Tematiskā izstāde “Ko var darīt brīvajā laikā?” Tautas daiļamata meistares Ainas Striķes austās grāmatzīmes – skolas bibliotēkā