Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 18. – 22. septembris

Pirmdiena, 18. septembris
MOT nodarbības 7. klasēm 211. kab.
18.00 7.a, 7.b kl. vecāku sapulce svinību zālē
Interešu izglītības dalībnieku sarakstu iesniegšanas (jolanta.nicgale@png.edu.lv) pēdējā diena

Otrdiena, 19. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
MOT nodarbība 8.b klasei 316. kab.
10.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
18.00 8.a, 8.b kl. vecāku sapulce svinību zālē
18.00 1.a klases vecāku sapulce 114. kab.
Reģionālais seminārs “Jauno uzņēmēju skola” Madonā (piedalās: I. Ambaine, N. Gasperoviča, D. Isaks, K. Kaļva, R. Kaņepējs, D. Kmito, L. Lukss, A. Mende, A. E. Rektiņa, M. Smirnova, G. Vuškārnieks, A. Miltiņš)

Trešdiena, 20. septembris

Ceturtdiena, 21. septembris
18.00 4.b klases vecāku sapulce 117. kab.
18.00 6.b klases vecāku sapulce 312. kab.
18.00 6.a klases vecāku sapulce 201. kab.
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS noslēguma konference – “VAKAR. ŠODIEN. RĪT” Rīgā (S. Fjodorova)
Google for Education Educator Level 1 seminārs Aizkrauklē (A. Igaune, V. Platgalve)

Piektdiena, 22. septembris
8:30 – 11:00 3.b klases mācību pārgājiens uz Sociālās aprūpes centru Gostiņos

Darba plāns 11. – 15. septembris

Pirmdiena, 11. septembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskas aizpildīšanas un atbilstoši aizpildītu titullapu par 2023./2024. m.g. iesniegšanas kancelejā pēdējā

Otrdiena, 12. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.50 5.a; 5.b; 7.a; 8.a; 8.b; 12. kl. skolēnu sanāksme svinību zālē
13.00 6.a; 6.b; 7.b; 9.a; 9.b; 10; 11. kl. skolēnu sanāksme svinību zālē
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
18.00 5.b klases vecāku sapulce 204. kab.
18.00 2.a klases vecāku sapulce 112. kab.

Trešdiena, 13. septembris
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija Rīgā (Ē. M. Saliņa, S. Fjodorova)
Erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” ieraksts Latvijas televīzijā (piedalās 6.a klases pārstāvji)

Ceturtdiena, 14. septembris
MOT nodarbība 8.a klasei 316. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce 116. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 118. kab.
18.00 5.a klases vecāku sapulce 309. kab.
18.00 9.a klases vecāku sapulce 216. kab.

Piektdiena, 15. septembris
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu 2023./2024. m. g. elektroniskās iesniegšanas (lana.ivanova@png.edu.lv) pēdējā diena
Klases audzinātāju tematisko plānu un atbilstoši aizpildītu titullapu par 2023./2024. m. g. iesniegšanas kancelejā pēdējā diena

Darba plāns 4. – 8. septembris

Pirmdiena, 4. septembris
Klašu fotografēšanās

Otrdiena, 5. septembris
15.00 Izglītības iestāžu vadītāju, pašvaldības administrācijas un nodaļu vadītāju darba sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 MK sanāksmes
Klašu fotografēšanās
6.a, 6.b kl. mācību ekskursija

Trešdiena, 6. septembris

Ceturtdiena, 7. septembris
17.30 3.b klases vecāku sapulce 115. kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 215. kab.
Līdz plkst. 17.00 pārbaudes darbu, fakultatīvo nodarbību, pagarinātas dienas grupas, individuālo konsultāciju grafiku aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē

Piektdiena, 8. septembris

Darba plāns 24. augusts – 1. septembris

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Ceturtdiena, 24. augusts
11.00 MP sanāksme 201. kab.
13.00 – 17.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” (piedalās: I. Aleksejeva, L. Avotiņa, G. Balodis, I. Bicāla, I. Bērziņa, G. Bramane – Kaminska, I. Briede, K. Dedela, V. Fjodorova, R. Jakovļeva, S. Kļaviņa, I. Luksa, S. Pilskalne, M. Skrabutena, S. Stučka)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Jaunrades darbu vērtēšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos” Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 25. augusts
10.00 – 11.00 Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes un pašvaldības vadības pārstāvju vizīte Pļaviņu vidusskolā
13.00 – 18.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” (piedalās: I. Aleksejeva, L. Avotiņa, G. Balodis, I. Bicāla, I. Bērziņa, G. Bramane – Kaminska, I. Briede, K. Dedela, V. Fjodorova, R. Jakovļeva, S. Kļaviņa, I. Luksa, S. Pilskalne, M. Skrabutena, S. Stučka)

Pirmdiena, 28. augusts
10.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
Dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konference “DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI” Rīgā (E. Valdberga)

Mācību grāmatu izsniegšana skolas bibliotēkā:
8.00 – 10.00 2.a, 2.b klasei
10.00 – 12.00 3.a, 3.b klasei
12.00 – 14.00 4.a, 4.b klasei
14.00 – 16.00 5.a, 5.b klasei

Otrdiena, 29. augusts
9.00 PP sēde 201. kab.
13.00 – 18.00 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas” (piedalās: I. Aleksejeva, L. Avotiņa, G. Balodis, I. Bicāla, I. Bērziņa, G. Bramane – Kaminska, I. Briede, K. Dedela, V. Fjodorova, R. Jakovļeva, S. Kļaviņa, S. Pilskalne, M. Skrabutena, S. Stučka)
14.30 MOT entuziastu saiets Rīgā (I. Luksa)

Mācību grāmatu izsniegšana skolas bibliotēkā:
12.00 – 13.00 6.a, 6.b klasei
13.00 – 14.00 7.a, 7.b klasei
14.00 – 15.00 8.a, 8.b klasei

Trešdiena, 30. augusts
Mācību grāmatu izsniegšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 14.00 9. – 12. klasei

Ceturtdiena, 31. augusts

Piektdiena, 1. septembris
Zinību dienas norise:
9.00 Skolēnu tikšanās ar klases audzinātāju
9.20 Svinīgā līnija skolas iekšpagalmā
10.00 Klases stunda un adaptācijas pasākumi