Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 21. – 25. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 21. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)

Otrdiena, 22. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, I. Reitere, S. Fišmeistare, K. Balode)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Seminārnodarbība “Barboletes attīstošā metode darbā ar izglītojamajiem” Koknesē (I. Stikāne)

Trešdiena, 23. oktobris
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Praksē balstīta Atbalsta pasākumu nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs” 201. kab.
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Stikāne)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Daudzveidīgas mācību stratēģijas digitāla un jēgpilna mācību procesa organizēšanā” Koknesē (A. Lindenberga)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 24. oktobris
Zinātniski praktiskā konference “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā” Ulbrokā (V. Rulle)
Dabaszinātņu un matemātikas mācību jomu koordinatoru seminārs Rīgā (E. Valdberga, I. Ņikiforova)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē ” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Piektdiena, 25. oktobris
Konference “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās” Valmierā (I. Krastiņa, A. Igaune, I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam” Rīgā (I. Ņikiforova)

Darba plāns 14. – 18. oktobris

Skolā dežurē 8.a klase
UNESCO nedēļa ‘2019 “Spožie prāti: sievietes zinātnē”
Karjeras nedēļa`2019
Labo darbu nedēļa

Pirmdiena, 14. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)

Otrdiena, 15. oktobris
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 201. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 104. kab.
8. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada uzņēmējiem “No idejas līdz biznesam”
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201. kab.
17.00 12. a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 27. kab.
Seminārs pašvaldību izglītības jomas vadītājiem Rīgā (L. Ivanova)

Trešdiena, 16. oktobris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5.-12. klasēm 213., 306. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvdienās iesniegšana kancelejā
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī

Ceturtdiena, 17. oktobris
Karjeras pasākums 7.a,b klasēm “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien” 209. kab.
Līdz mācību stundu beigām 1. semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-12. klašu skolēniem
Valodu jomas (svešvaloda) un sociālās un pilsoniskās jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ozoliņa, M. Skrabutena)
LIVA konference Rīgā (I. Luksa)
Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku un vispārējās izglītības nozares pārstāvjiem Rīgā (I. Luksa)
Seminārs projekta “Sporto visa klase” ietvaros Rīgā (S. Stūris)

Piektdiena, 18. oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
MOT nodarbība 7.a,b klasēm
Karjeras nedēļas ietvaros pasākums “Iepazīsti profesijas” 1.-4. klašu skolēniem
1. semestra starpliecību izsniegšana 4.-12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9.-12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, A. Seikovska, I. Ņikiforova)

19.10. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite!” apguves seminārs (A. Lindenberga)
20.10 Latvijas Republikas slēpotāju kross “Jankās”

Darba plāns 7. – 11 oktobris

Skolā dežurē 9.b klase
Labo darbu mēnesis

Pirmdiena, 7. oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102. kab.
No plkst. 12.00 TV erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” finālista filmēšana
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
17.00 11. klases vecāku sapulce 107. kab.

Otrdiena, 8. oktobris
8.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem “Kā nodrošināt izglītības iestādes darba likumību 2019 un aktuāli izglītības iestāžu darba jautājumi” (I. Luksa)
11.05 8.-12. klašu skolēnu izglītojošs pasākums sadarbībā ar UNESCO jauniešu foruma dalībniekiem un Ekoskolu svinību zālē
MOT nodarbība 9.a,b klasēm 315. kab.
15.30 Skolas darbinieku sanāksme – tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju A. Luksu 201. kab.
17.30 8.a klases vecāku sapulce 209. kab.
18.00 5.a klases vecāku sapulce 216. kab.
18.00 5.b klases vecāku sapulce 215. kab.
18.00 12.b klases vecāku sapulce 214. kab.

Trešdiena, 9. oktobris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Profesionālā pilnveide “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” Līvānos (L. Ivanova)
Muzejpedagoģiskā nodarbība, izlaušanās spēle un izstāde “Bēgļu gaitās” 8.a,b klasēm Rīgā
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī

Ceturtdiena, 10. oktobris
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Seminārs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)
TV erudīcijas spēles”Gudrs, vēl gudrāks” fināla ieraksts Rīgā
Profesionālā pilnveide “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana novada vajadzībām” Rīgā (A. Igaune)

Piektdiena, 11. oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.30 10. klases uzņemšanas vidusskolā nedēļas noslēguma pasākums “ESI SVEICINĀTS VIDUSSKOLĀ!” svinību zālē
Folkloras pulciņa Piedaugavas novada deju un rotaļu apgūšanas seminārs Allažos

7. – 11.10. 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
8.10. – 12.10 Tematiskā izstāde “Dzīvnieku pasaulē” skolas bibliotēkā

Darba plāns 30. septembris – 4. oktobris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 30. septembris
MOT nodarbība 7. a,b klasēm 216. kab.
Skolas tehniskā personāla ikgadējā novērtēšana 110. kab.

Otrdiena, 1. oktobris
8.40 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.30 MP sanāksme 20. kab.
Rudens kross sporta bāzē “Jaujas”

Trešdiena, 2. oktobris
17.30 8. b klases vecāku sapulce 310. kab.
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, A. Seikovska, I. Ņikiforova)

Ceturtdiena, 3. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)

Piektdiena, 4. oktobris
Pašpārvaldes/ Skolotāju diena
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, I. Reitere, S. Fišmeistare, K. Balode)

Darba plāns 23. – 27. septembris

Skolā dežurē 10. klase
(Skolas rudens kross)

Pirmdiena, 23. septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
17.30 7.a klases vecāku sapulce 316. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 316. kab.
Metodisko komisiju darba plānu iesniegšanas pēdējā diena
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
MOT nodarbība 7.a,b klašu skolēniem 216. kab.
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)

Otrdiena, 24. septembris
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
17.00 4.a klases vecāku sapulce 113. kab.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)

Trešdiena, 25.septembris
10.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 “Draudzīgā skola” sanāksme 310. kab.
17.30 4.b klases vecāku sapulce 117. kab.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)

Ceturtdiena, 26. septembris
17.00 9.b klases vecāku sapulce 315. kab.
18.00 6.a klases vecāku sapulce 212. kab.
18.00 6.b klases vecāku sapulce 309. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 118. kab.
Aizkraukles reģiona vēstures skolotāju organizētās orientēšanās sacensībās vēsturē 6.-12. kl. Skrīveros (Gorpeņuka Anastasija, Kitajeva Aleksa, Kondrāte Kate, Mežmale Paula Beāte, Eizāns Gvido, Ivanova Una, Krēbss Mikus, Visocka Edīte, Daugavietis Andis, Ķerķe Evelīna Paula, Luksa Elīza, Skrabutena Beāte)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)

Piektdiena, 27. septembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
10.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu, iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
Pedagogu profesionālā pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (A. Igaune, E. Valdberga)
Mācību ekskursija uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

27. – 28.09. Folkloras skolotāju Vasaras skola – seminārs Jēkabpilī (A.Lindenberga)

Darba plāns 16. – 21. septembris

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 16. septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Mini futbola turnīrs 2. – 4. kl. sporta zālē
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, I. Ņikiforova, A. Seikovska)
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija Rīgā (K. Kondrāte, B. Kaņepēja, L. Lauva)

Otrdiena, 17. septembris
14.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I. Reitere, I. Balode)

Trešdiena, 18. septembris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Mini futbola turnīrs 9. – 12. kl..
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I. Reitere)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, S. Fišmeistare, K. Balode)

Ceturtdiena, 19. septembris
18.00 2.a klases vecāku sapulce 112. kab.
18.00 3.a klases vecāku sapulce 103. kab.
Mini futbola turnīrs 5. – 8. kl. sporta zālē
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības pulciņu dalībnieku sarakstu iesūtīšana elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv ).
Piedalīšanās LTV erudīcijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” Rīgā (piedalās K. K. Brūniņa)
VISC organizētais seminārs interešu izglītības un audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” atklāšanas pasākums
Rīgā (piedalās 10. kl., K. Davidova, H. Vīksne-Sarkanais, M. Kotovičs)

Piektdiena, 20. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 “Olimpiskā diena 2019”
18.00 9.a klases vecāku sapulce 312. kab.
Līdz plkst. 17.00 atbalsta personāla un programmas “Ekoskola” darba plānu iesniegšana skolas kancelejā un elektroniski direktores vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” atklāšanas pasākums Rīgā (piedalās 10. kl., K. Davidova, H. Vīksne-Sarkanais)
UNESCO ASP organizētais Baltijas jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” (piedalās V. Nikaļuka, A. Aizporietis, E. Kaņepēja, A. Vaivads, M. Kotovičs)

Sestdiena, 21. septembris
UNESCO ASP organizētais Baltijas jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” (piedalās V. Nikaļuka, A. Aizporietis, E. Kaņepēja, A. Vaivads, M. Kotovičs)
Skolas darbinieku ekskursija (izbraukšana no Pļaviņu novada ģimnāzijas plkst. 7.30)

16.09. – 19.09. “Olimpiskās dienas 2019” vingrošanas kompleksa apguve
16. – 19.09. Futbola nedēļa 2. – 12. kl.

Darba plāns 9. – 13. septembris

Skolā dežurē 12.b klase

Pirmdiena, 9. septembris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
Individuālā darba nodarbību un fakultatīvo nodarbību grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Otrdiena, 10. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
18:00 3.b klases vecāku sapulce 115. kab.

Trešdiena, 11. septembris
13.00 Leļļu teātra “Tims izrāde” 1. – 3. kl. svinību zālē
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)
Seminārs “Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās Latvijas skolās” Drabešos (S. Stučka)

Ceturtdiena, 12. septembris
8.30 Skolotāju kolektīva fotografēšanās
Klašu fotografēšanās

Piektdiena, 13. septembris
11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Klašu fotografēšanās
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)

Darba plāns 2. – 6. septembris

Skolā dežurē 12.a klase

Pirmdiena, 2. septembris
9.00 Tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.30 Svinīgā līnija skolas iekšpagalmā (lietus gadījumā – sporta zālē)
10.30 Klases stunda un adaptācijas pasākumi
11.00 10.-12. klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu (2015-2019)
Raimondu Vējoni svinību zālē

Otrdiena, 3. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.10 5.-9. klašu skolēnu tikšanās ar interešu izglītības skolotājiem svinību zālē
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes

Trešdiena, 4. septembris
11.10 10.-12. klašu skolēnu tikšanās ar interešu izglītības skolotājiem svinību zālē

Ceturtdiena, 5. septembris

Piektdiena, 6. septembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12.a, 12.b.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pašpārvaldes kandidātu pieteikšanās pēdējā diena 102.kab.

Līdz 8. septembrim ieskaišu grafika aizpildīšana

Darba plāns 26. – 30. augusts

Pirmdiena, 26. augusts
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 2., 3. klase
12.00 – 16.00 4., 5. klase
Informatīvs seminārs pedagogiem “Pedagogu un DMDM sadarbības modeļi kompetenču attīstībai” Rīgā (I. Volane)
Izglītības iestāžu pedagogu konference Aizkrauklē (I. Luksa, J. Nīcgale, I. Baginska)

Otrdiena, 27. augusts
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 6., 7. klase
12.00 – 16.00 8., 9. klase
10.00 Metodiskās padomes sanāksme 20. kab.
12.00 – 13.00 Pļaviņu novada domes deputātu iepazīšanās ar skolas gatavību jaunajam mācību gadam
14.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (I. Kaņepēja, I. Liepiņa, I. Lakstīgala)
Skolu psihologu MA sanāksme Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Trešdiena, 28. augusts
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 16.00 10., 11., 12. klase
10.00 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201. kab.

Ceturtdiena, 29. augusts
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201. kab.
12.30 Skolas darbinieku ugunsdrošības instruktāža 201. kab.
13.30 Interešu izglītības skolotāju sanāksme 201. kab.

Piektdiena, 30. augusts

Darba plāns 3. – 15. jūnijs

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 3. jūnijs
Eksāmens informātikā 11.a,b klasei:
10.00 – 10.45 (1. daļa – teorijas daļa) 104., 313.kab.(vada R. Jakovļeva, A. Bērziņa)
No plkst. 11.00 2., 3., 4.daļa 2. grupai 19. kab. (vada E. Valdberga)
No plkst. 11.00 2., 3., 4.daļa 1. grupai 20. kab. (vada V. Platgalve)
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
Ekoskolu seminārs Rīgā (I. Bērziņa)

Otrdiena, 4. jūnijs
10.00 (ierašanās 9.45) – 13.10 /14.00 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens matemātikā 9.klasei 107., 216., 104. kab., darba vadītāji I. Briede, M. Skrabutena, Dz. Vanaga
15.00 Dinamikas kartes pilnveidošanas darba grupas sanāksme 102.kab.
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)

Trešdiena, 5. jūnijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 13.30 CE bioloģijā 12. klasēm 201. kab. (darba vadītājs: I.Bicāla)
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā” Rīgā (I. Lazda)
CE latviešu valodā vērtēšana Rīgā (A. Lasmane)

Ceturtdiena, 6. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai mācību jomās sākumskolā” Rīgā (I. Lazda)
CE latviešu valodā vērtēšana Rīgā (A. Lasmane)

Piektdiena, 7. jūnijs
CE ķīmijā 12. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.45)
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Mācību priekšmetu skolotāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)
CE latviešu valodā vērtēšana Rīgā (A. Lasmane)

Pirmdiena, 10. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
CE latviešu valodā vērtēšana Rīgā (V. Rulle, S. Stučka)

Otrdiena, 11. jūnijs
10.00 (ierašanās 9.45) – 12.35 /13.20 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens vēsturē 9.klasei 201., 107., 214.kab., darba vadītāji I. Ozoliņa, I. Ņikiforova, I. Ozoliņa
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi
CE latviešu valodā vērtēšana Rīgā (V. Rulle, S. Stučka)

Trešdiena, 12. jūnijs
10.00 – 13.25 (ierašanās 9.45) Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. G. Balodis
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi
MK vadītāju atskaišu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)
CE latviešu valodā vērtēšana Rīgā (V. Rulle, S. Stučka)

Ceturtdiena, 13. jūnijs
10.00 PP sēde par mācību gada noslēgumu 201. kab.
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi

Piektdiena, 14. jūnijs
Interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena (skolas kancelejā)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi

Sestdiena, 15. jūnijs
17.00 9.a, 9.b, 12. klases izlaidums sporta zālē