Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 10. – 20. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 10. jūnijs
9.30 Matemātikas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 Matemātikas augstākā līmeņa 1., 2. daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 CE matemātikā optimālais līmenis 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
no 10.00 apvienotais CE matemātikā augstākais līmenis (1., 2. daļa) 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
Matemātikas optimālā līmeņa CE novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 11. jūnijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Matemātikas augstākā līmeņa 3., 4. daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 apvienotais CE matemātikā augstākais līmenis (3., 4. daļa) 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 12. jūnijs
MK vadītāja atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Aizkraukles novada skolu datorikas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens (V. Platgalve, E. Valdberga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 14. jūnijs
9.00 PP sēde 201. kab.
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.07. – 31.08.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Sestdiena, 15. jūnijs
13.00 9.a klases izlaidums sporta zālē
16.00 9.b klases izlaidums sporta zālē
19.00 12. klases izlaidums sporta zālē

Pirmdiena, 17. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 18. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Trešdiena, 19. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 20. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti