Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1971. gads

1971.gads kl.audz. Staņislava Kalniņaklases audzinātāja – Staņislava Kalniņa
Indulis Asarītis
Mārīte Beņķe
Guntis Bērziņš
Dzintra Birkule
Laima Brutāne
Dainis Dubro
Ilze Dunkule
Valija Dzalbe
Rasma Liepiņa
Andrejs Namiķis
Arturs Naudiņš
Ilga Ozoliņa
Silvija Priekule
Anita Rudbārža
Maiga Rudzīte
Ligita Saliņa
Nikolajs Stepanovs
Modris Vītols
Valdis Zvirbulis

1971.gada 46.izlaidums 11b klase, audzinātāja Marija Buša, kopā ar kinokritiķi Ģirtu Dzenītiklases audzinātāja – Marija Buša
Aija Avotiņa
Biruta Bakāne
Silvija Dzalbe
Kārlis Dzintars
Ikars Grimza
Edgars Kalnriekstiņš
Jūlijs Kellers
Jānis Kļaviņš
Andis Lazda
Benita Maškovska
Biruta Petskoja
Biruta Rozeņeca

*neklātnieki
Rasma Auziņa
Lidija Gailīte
Ziedīte Keščenogova
Aleksandrs Kondratskis
Elza Kursiete
Arnis Stačs
Sarmīte Teile
Vija Truksne

1971.gads audz.Ludmila Artemjevaklases audzinātāja – Ludmila Artemjeva
Jurijs Beļajevs
Ludmila Guseva
Ludmila Ivanova
Irēna Juroviča
Irina Koļesņikova
Vladimirs Koreņiks
Vija Korotkeviča
Ludmila Kisļakova
Ivans Kudrjašovs
Zoja Maslobojeva
Vladimirs Pastors
Georgijs Plaksins
Ludmila Pimenova
Lūcija Podoļskaja
Vija Razvadovska
Valentīna Smirnova
Jekaterina Sunaite
Aleksandrs Šaboltas
Lidija Šehovcova
Valentīna Tolkačova
Valija Treikale