Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Tradīcijas

Skolā gadu no gada notiekoši pasākumi, kuri jau kļuvuši par tradīciju:

Vecākiem – divas reizes gadā novembrī un aprīlī notiek individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.