Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1990. gads

1990.gads kl.audz Ranta Kanuereklases audzinātāja – Ranta Knauere
Aigars Ašaks
Iluta Baumane
Kristīne Brička
Ieva Brimmere
Aigars Eglītis
Ilvars Gaidulis
Lita Grīsle
Inga Jurjāne
Viesturs Kaģis
Jānis Kalējs
Ivars Kaļva
Roberts Lūsis
Jana Paidere
Dainis Pērkons
Smaida Sarmule
Jolanta Vilcāne – Spūle
Raimonds Sondors
Agita Strazdiņa
Aija Vilciņa
Agnis Zaprauskis
Ilmārs Zvirgzds

1990.gads kl.audz. Ludmila Artemjevaklases audzinātāja – Ludmila Artemjeva
Oksana Aļapina
Jeļena Dobkeviča
Andris Eglītis
Jānis Gedušs
Irēna Grabovska
Tatjana Kuzenko
Alla Lapkovska
Aleksandrs Masljakovs
Žanna Medvedeva
Oļegs Minajevs
Irina Paņkiva
Andrejs Radionovs
Oļegs Semjonovs
Irina Šahvaladjana