Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Valsts pārbaudes darbi

Ar noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā var iepazīties šeit.
Monitoringa darbu norises grafiks Pļaviņu vidusskolas 9., 11., 12. klases izglītojamiem 2023./2024. mācību gadā