Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1989. gads

1989.gads  kl.audz. Maija Baklāneklases audzinātāja – Maija Baklāne
Kristiāna Balančonoka
Agita Bērziņa
Ingrīda Bērziņa
Viktors Dudars
Alda Egle
Kristīne Ginaite
Vita Grinšpone
Aiva Jirgena
Armands Kaulakans
Elita Lase
Dace Lavrute
Mārīte Lipša
Ervīns Magons
Aiga Morozova
Arnita Ozoliņa
Laura Purniņa
Iluta Puzāne
Irita Romanovska
Zigmārs Romanovskis
Ojārs Siliņš
Uģis Stakle
Olita Stepanova
Andra Škurova
Sanita Vītoliņa

1989.gads kl.audz. Dobkevičaklases audzinātāja – Lonija Dobkeviča
Olga Cukanova
Aleksandrs Feoktistovs
Ivo Koimecs
Česlava Lavnikovska
Tatjana Maksimova
Irina Maslobojeva
Svetlana Rudakova
Ivans Smirnovs
Jeļena Trifonova
Jeļena Upīte
Tatjana Zagorska