Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2010. gads

2010.gads 12.a klase audz.Evita Valdbergaklases audzinātāja – Evita Valdberga
Ansis Āboliņš
Valentīns Aleksejevs
Jurģis Bicāns
Ingūna Čipāne
Mareks Iļjins
Elīna Kazanauska
Igors Kuharenoks
Radions Laškovs
Kamrans Kurbanovs
Vilnis Matuks
Kaspars Pavlovs
Ričards Savickis
Ritvards Skudra
Jolanta Šabanova
Lana Ūbelīte
Nellija Vašiļčenko
Mārcis Voits
Ieva Žukova

2010.gads 12.b klase audz. Evita Valdbergaklases audzinātāja – Evita Valdberga
Santa Auziņa
Dairis Baltābols
Raimonds Gekišs
Elza Judjallo
Gaļina Jurkeviča
Dace Liepiņa
Viesturs Mauliņš
Kristaps Pavļivs
Evija Siliņa
Simona Siliņa
Laura Svence
Kristīne Vēvere