Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2001. gads

2001.g. kl.audz.  Maija Baklāneklases audzinātāja – Maija Baklāne
Gita Andersone
Jānis Bartušauskis
Alvika Bicāne
Ilze Bojere
Māris Gāga
Kaspars Grandāns
Jānis Jaudzems
Raitis Lavrinaitis
Sintija Liepiņa
Līga Ļeonoviča
Sanita Malatkovska
Ilona Ostruško
Egita Pūrmane
Linda Visocka
Jānis Zīliņš
Zigmārs Zelčs

2001.gads kl.audz Māris Siliņš - Copyklases audzinātājs – Māris Siliņš
Līga Balode
Dace Birkāne
Gita Birstiņa
Mārtiņš Dauškans
Edgars Gloveckis
Inga Ivanova
Baiba Kalveite
Ainārs Lazda
Linda Mickeviča
Ivars Pētersons
Ģirts Reiters
Pēteris Siliņš
Gatis Sīmanis
Agris Skudra
Juris Strautāns
Dairis Stūris

2001.gads kl.audz Tatjana Starčenkoklases audzinātāja – Tatjana Starčenko
Alla Aļapina
Aleksandra Aņisko
Jurijs Bogačs
Igors Celiņš
Inga Dauge
Jurijs Dolženkovs
Karina Fiļimonova
Sergejs Gesovs
Svetlana Hohlova
Ruslans Kličevs
Dmitrijs Mečajs
Vera Oborotova
Jevgenijs Ostrovskis
Anžela Petkune
Igors Plaksnis
Diāna Polinovska
Oļegs Prokazjuks