Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolotāji

1_Plavinu vsk_ stends

Klašu audzinātāji 2022./2023. mācību gadā

Klase

Klases audzinātājs

Kabinets

1.a Inga Baginska 112.
1.b Sandra Fišmeistare 118.
2.a Santa Pilskalne 103.
2.b Gints Balodis 115.
3.a Ineta Reitere 113.
3.b Kristiāna Balode 117.
4.a Ilze Kunga 114.
4.b Sarmīte Kļaviņa 116.
5.a Evita Valdberga 201.
5.b Laura Avotiņa 312.
6.a Sandra Silirova 311.
6.b Iveta Briede 107.
7.a Jolanta Nīcgale 104.
7.b Rita Jakovļeva 315.
8.a Mārīte Skrabutena 216.
8.b Iveta Krastiņa 215.
9.a Aiva Igaune 212.
9.b Indra Ozoliņa 309.
10. Ingrīda Bērziņa 213.
11. Ineta Bicāla 310.
12. Silga Stučka 316.

Klašu audzinātāji 2021./2022. mācību gadā

Klase

Klases audzinātājs

Kabinets

1.a Santa Pilskalne 103.
1.b Gints Balodis 115.
2.a Ineta Reitere 113.
2.b Kristiāna Balode 117.
3.a Ilze Kunga 114.
3.b Sarmīte Kļaviņa 116.
4.a Inga Baginska 112.
4.b Sandra Fišmeistare 118.
5.a Sandra Silirova 311.
5.b Iveta Briede 107.
6.a Jolanta Nīcgale 204.
6.b Rita Jakovļeva 315.
7.a Mārīte Skrabutena 216.
7.b Iveta Krastiņa 215.
8.a Aiva Igaune 212.
8.b Indra Ozoliņa 309.
9.a Laura Avotiņa 214.
9.b Ingrīda Bērziņa 104.
10. Ineta Bicāla 310.
11. Silga Stučka 316.
12. Ieva Volane 27.

Klašu audzinātāji 2020./2021. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Ineta Reitere 113.
1.b Kristiāna Balode 117.
2.a Ilze Stikāne 114.
2.b Sarmīte Kļaviņa 116.
3.a Inga Baginska 112.
3.b Sandra Fišmeistare 118.
4.a Vineta Platgalve 103.
4.b Gints Balodis 115.
5.a Ilona Pērkone 204.
5.b Rita Jakovļeva 315.
6.a Mārīte Skrabutena 216.
6.b Iveta Krastiņa 215.
7.a Aiva Igaune 212.
7.b Indra Ozoliņa 309.
8.a Sanita Fjodorova 214.
8.b Ingrīda Bērziņa 104.
9.a Aiga Bērziņa 209.
9.b Ineta Bicāla 310.
10. Silga Stučka 316.
11. Ieva Volane 27.
12. Iveta Briede 107.

Klašu audzinātāji 2019./2020. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Ilze Stikāne 114.
1.b Sarmīte Meldere 116.
2.a Inga Baginska 112.
2.b Sandra Fišmeistare 118.
3.a Vineta Platgalve 103.
3.b Gints Balodis 115.
4.a Ineta Reitere 113.
4.b Kristiāna Balode 117.
5.a Mārīte Skrabutena 216.
5.b Iveta Krastiņa 215.
6.a Aiva Igaune 212.
6.b Indra Ozoliņa 309.
7.a Laura Avotiņa 316.
7.b Ingrīda Bērziņa 104.
8.a Aiga Bērziņa 209.
8.b Ineta Bicāla 310.
9.a Armanda Lasmane 312.
9.b Rita Jakovļeva 315.
10. Ieva Volane 27.
11. Iveta Briede 107.
12.a Velta Rulle 311.
12.b Jolanta Nīcgale 214.

Klašu audzinātāji 2018./2019. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Inga Baginska 112.
1.b Sandra Fišmeistare 118.
2.a Vineta Platgalve 103.
2.b Gints Balodis 115.
3.a Ineta Reitere 113.
3.b Kristiāna Balode 117.
4.a Ilona Lazda 114.
4.b Sarmīte Meldere 116.
5.a Vija Miķelsone 212.
5.b Indra Ozoliņa 309.
6.a Laura Avotiņa 316.
6.b Ingrīda Bērziņa 216.
7.a Aiga Bērziņa 313.
7.b Ineta Bicāla 310.
8.a Armanda Lasmane 312.
8.b Rita Jakovļeva 104.
9.a Ieva Volane 27.
9.b Sanita Fjodorova 209.
10. Iveta Briede 107.
11.a Velta Rulle 311.
11.b Jolanta Nīcgale 214.
12. Iveta Krastiņa 215.

Klašu audzinātāji 2017./2018. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Vineta Platgalve 103.
1.b Gints Balodis 115.
2.a Ineta Reitere 113.
2.b Kristiāna Balode 117.
3.a Ilona Lazda 114.
3.b Sarmīte Meldere 116.
4.a Inga Baginska 112.
4.b Sandra Fišmeistare 118.
5.a Laura Avotiņa 315.
5.b Ingrīda Bērziņa 216.
6.a Aiga Bērziņa 313.
6.b Ineta Bicāla 310.
7.a Armanda Lasmane 312.
7.b Rita Jakovļeva 104.
8.a Ieva Volane 27.
8.b Sanita Fjodorova 209.
9.a Olga Krasutina 306.
9.b Iveta Briede 107.
10.a Velta Rulle 311.
10.b Jolanta Nīcgale 214.
11. Iveta Krastiņa 215.
12. Silga Stučka 316.

Klašu audzinātāji 2016./2017.m.g.

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Ineta Reitere 113.
1.b Kristiāna Balode 117.
2.a Ilona Lazda 114.
2.b Sarmīte Meldere 116.
3.a Inga Baginska 112.
3.b Sandra Fišmeistare 118.
4.a Vineta Platgalve 103.
4.b Gints Balodis 115.
5.a Aiga Bērziņa 313.
5.b Ineta Bicāla 310.
6.a Armanda Lasmane 312.
6.b Rita Jakovļeva 104.
7.a Ieva Volane 27.
7.b Ilze Luksa 209.
8.a Olga Krasutina 306.
8.b Iveta Briede 107.
9.a Velta Rulle 311.
9.b Vija Miķelsone 212.
10. Iveta Krastiņa 215.
11. Silga Stučka 316.
12. Evita Valdberga 201.