Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolotāji

skolotaji

Klašu audzinātāji 2023./2024. mācību gadā

Klase

Klases audzinātājs

Kabinets

1.a Ilze Kunga 114.
1.b Sarmīte Kļaviņa 116.
2.a Inga Baginska 112.
2.b Sandra Fišmeistare 118.
3.a Kristiāna Dedela 103.
3.b Gints Balodis 115.
4.a Ineta Reitere 113.
4.b Kristiāna Balode 117.
5.a Indra Ozoliņa 309.
5.b Lana Ivanova 204.
6.a Evita Valdberga 201.
6.b Laura Avotiņa 312.
7.a Sandra Silirova 311.
7.b Iveta Briede 107.
8.a Jolanta Nīcgale 104.
8.b Rita Jakovļeva 315.
9.a Mārīte Skrabutena 216.
9.b Iveta Krastiņa 215.
10. Ilva Aleksejeva 209.
11. Ingrīda Bērziņa 213.
12. Ineta Bicāla 310.