Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: skolotāju saraksts

Klašu audzinātāji 2021./2022. mācību gadā

Klase

Klases audzinātājs

Kabinets

1.a Santa Pilskalne 103.
1.b Gints Balodis 115.
2.a Ineta Reitere 113.
2.b Kristiāna Balode 117.
3.a Ilze Kunga 114.
3.b Sarmīte Kļaviņa 116.
4.a Inga Baginska 112.
4.b Sandra Fišmeistare 118.
5.a Sandra Silirova 311.
5.b Iveta Briede 107.
6.a Ilona Pērkone 204.
6.b Rita Jakovļeva 315.
7.a Mārīte Skrabutena 216.
7.b Iveta Krastiņa 215.
8.a Aiva Igaune 212.
8.b Indra Ozoliņa 309.
9.a Laura Avotiņa 214.
9.b Ingrīda Bērziņa 104.
10. Ineta Bicāla 310.
11. Silga Stučka 316.
12. Ieva Volane 27.

Klašu audzinātāji 2020./2021. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Ineta Reitere 113.
1.b Kristiāna Balode 117.
2.a Ilze Stikāne 114.
2.b Sarmīte Kļaviņa 116.
3.a Inga Baginska 112.
3.b Sandra Fišmeistare 118.
4.a Vineta Platgalve 103.
4.b Gints Balodis 115.
5.a Ilona Pērkone 204.
5.b Rita Jakovļeva 315.
6.a Mārīte Skrabutena 216.
6.b Iveta Krastiņa 215.
7.a Aiva Igaune 212.
7.b Indra Ozoliņa 309.
8.a Sanita Fjodorova 214.
8.b Ingrīda Bērziņa 104.
9.a Aiga Bērziņa 209.
9.b Ineta Bicāla 310.
10. Silga Stučka 316.
11. Ieva Volane 27.
12. Iveta Briede 107.

Klašu audzinātāji 2019./2020. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Ilze Stikāne 114.
1.b Sarmīte Meldere 116.
2.a Inga Baginska 112.
2.b Sandra Fišmeistare 118.
3.a Vineta Platgalve 103.
3.b Gints Balodis 115.
4.a Ineta Reitere 113.
4.b Kristiāna Balode 117.
5.a Mārīte Skrabutena 216.
5.b Iveta Krastiņa 215.
6.a Aiva Igaune 212.
6.b Indra Ozoliņa 309.
7.a Laura Avotiņa 316.
7.b Ingrīda Bērziņa 104.
8.a Aiga Bērziņa 209.
8.b Ineta Bicāla 310.
9.a Armanda Lasmane 312.
9.b Rita Jakovļeva 315.
10. Ieva Volane 27.
11. Iveta Briede 107.
12.a Velta Rulle 311.
12.b Jolanta Nīcgale 214.

Klašu audzinātāji 2018./2019. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Inga Baginska 112.
1.b Sandra Fišmeistare 118.
2.a Vineta Platgalve 103.
2.b Gints Balodis 115.
3.a Ineta Reitere 113.
3.b Kristiāna Balode 117.
4.a Ilona Lazda 114.
4.b Sarmīte Meldere 116.
5.a Vija Miķelsone 212.
5.b Indra Ozoliņa 309.
6.a Laura Avotiņa 316.
6.b Ingrīda Bērziņa 216.
7.a Aiga Bērziņa 313.
7.b Ineta Bicāla 310.
8.a Armanda Lasmane 312.
8.b Rita Jakovļeva 104.
9.a Ieva Volane 27.
9.b Sanita Fjodorova 209.
10. Iveta Briede 107.
11.a Velta Rulle 311.
11.b Jolanta Nīcgale 214.
12. Iveta Krastiņa 215.

Klašu audzinātāji 2017./2018. mācību gadā

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Vineta Platgalve 103.
1.b Gints Balodis 115.
2.a Ineta Reitere 113.
2.b Kristiāna Balode 117.
3.a Ilona Lazda 114.
3.b Sarmīte Meldere 116.
4.a Inga Baginska 112.
4.b Sandra Fišmeistare 118.
5.a Laura Avotiņa 315.
5.b Ingrīda Bērziņa 216.
6.a Aiga Bērziņa 313.
6.b Ineta Bicāla 310.
7.a Armanda Lasmane 312.
7.b Rita Jakovļeva 104.
8.a Ieva Volane 27.
8.b Sanita Fjodorova 209.
9.a Olga Krasutina 306.
9.b Iveta Briede 107.
10.a Velta Rulle 311.
10.b Jolanta Nīcgale 214.
11. Iveta Krastiņa 215.
12. Silga Stučka 316.

Klašu audzinātāji 2016./2017.m.g.

Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Ineta Reitere 113.
1.b Kristiāna Balode 117.
2.a Ilona Lazda 114.
2.b Sarmīte Meldere 116.
3.a Inga Baginska 112.
3.b Sandra Fišmeistare 118.
4.a Vineta Platgalve 103.
4.b Gints Balodis 115.
5.a Aiga Bērziņa 313.
5.b Ineta Bicāla 310.
6.a Armanda Lasmane 312.
6.b Rita Jakovļeva 104.
7.a Ieva Volane 27.
7.b Ilze Luksa 209.
8.a Olga Krasutina 306.
8.b Iveta Briede 107.
9.a Velta Rulle 311.
9.b Vija Miķelsone 212.
10. Iveta Krastiņa 215.
11. Silga Stučka 316.
12. Evita Valdberga 201.

Klašu audzinātāji 2015./2016.m.g.

1.a – Ilona Lazda
1.b – Sarmīte Meldere
2.a – Inga Baginska
2.b – Sandra Fišmeistare
3.a – Vineta Platgalve
3.b – Gints Balodis
4.a – Ineta Reitere
4.b – Kristiāna Balode
5.a – Armanda Lasmane
5.b – Rita Jakovļeva
6.a – Ieva Volane
6.b – Ilze Luksa
7.a – Olga Krasutina
7.b – Iveta Briede
8.a – Velta Rulle
8.b – Vija Miķelsone
9.a – Ira Ņikiforova
9.b – Anita Seikovska
10. – Silga Stučka
11. – Evita Valdberga
12. – Valdis Silovs

Skolas filiālē Odzienā
1.e/3.e – Aiga Čepule
4.e/5.e – Iveta Dūmiņa
6.e/7.e – Elita Freimane
8.e/9.e – Mārīte Kvēpa

Klašu audzinātāji 2014./2015.m.g.

1.a – Inga Baginska, 1.b – Sandra Fišmeistare
2.a – Vineta Platgalve, 2.b – Gints Balodis
3.a – Ineta Reitere, 3.b – Kristiāna Balode
4.a – Ilona Lazda, 4.b – Sarmīte Meldere
5.a Ieva Volane 5.b Ilze Luksa
6.a – Olga Krasutina, 6.b – Iveta Briede
7.a – Velta Rulle, 7.b – Vija Miķelsone
8.a – Ira Ņikiforova, 8.b – Anita Seikovska
9.a – Ineta Bicāla, 9.b – Ingrīda Upeniece
10.- Evita Valdberga
11. – Valdis Silovs
12. – Mārīte Skrabutena

Odzienas filiālē
2.e – Maija Bieriņa
3.e/4.e – Aiga Čepule
5.e/6.e – Elita Freimane
7.e/8.e – Mārīte Kvēpa
9.e – Laura Avotiņa

Klašu audzinātāji 2013./2014. m.g.

1.a – Vineta Platgalve, 1.b – Gints Balodis
2.a – Ineta Reitere, 2.b – Kristiāna Balode
3.a – Ilona Lazda, 3.b – Sarmīte Meldere
4.a – Inga Baginska, 4.b – Sandra Fišmestare

5.a – Olga Krasutina, 5.b – Iveta Briede
6.a – Velta Rulle, 6.b – Vija Miķelsone
7.a – Ira Ņikiforova, 7.b – Anita Seikovska
8.a – Ineta Bicāla, 8.b – Ingrīda Upeniece
9.a – Indra Ozoliņa, 9.b – Ilze Titova

10. – Valdis Silovs
11. – Mārīte Skrabutena
12. – Silga Stučka

Odzienas filiālē
1.e/2.e – Aiga Čepule
3.e/4.e – Maija Bieriņa
5.e/6.e – Elita Freimane
7.e/8.e – Mārīte Kvēpa
9.e – Laura Avotiņa

Skolotāji 2013./2014.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Brigita Krauze, Elita Freimane

Bioloģija - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Iveta Briede, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Fizika - Valdis Silovs, Anita Seikovska, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Inga Ozoliņa, Iveta Dūmiņa

Informātika - Aldis Lazda, Vineta Platgalve, Evita Valdberga, Mārīte Kvēpa

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kulturoloģija - Mārīte Skrabutena

Ķīmija - Iveta Briede, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Laura Avotiņa

Latvijas un pasaules vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Elita Freimane

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Guntis Mozga, Ieva Volane, Maija Bieriņa, Ingus Eiduks

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Iveta Dūmiņa

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduks, Ilva Vārna, Ingus Eiduks

Tehniskā grafika – Guntis Mozga

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Armanda Lasmane

Vizuālā māksla - Inga Zālīte, Valentīna Zdanovska