Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Absolventu novēlējumi

100 gadi – skolai tas ir bagāts mūžs. 100 absolventu atgriešanās skolā ar savu dzīvesstāstu ir pierādījums skolas nozīmei cilvēka dzīvē. Tāpēc Pļaviņu novada ģimnāzija savā simtgadē aicina audzēkņus, pedagogus un citus interesentus uz tikšanos ar 100 absolventiem- dažādu jomu, interešu pārstāvjiem, kuriem ir vēlme dalīties sasniegtajā, kuriem rūp aktualitātes dzimtajā pilsētā un izglītībā, kuri arvien paliek uzticīgi skolai pie Daugavas!

Skolā ir viesojušies absolventi:
26. janvārī Deins Kaņepējs
29. janvārī Antra Galiņa
29. janvārī Gunta Grandāne – Gelbe
9. februārī Sanita Kitajeva
12. februārī Ināra Bērziņa
12. februārī Juris Ikaunieks
16. februārī Ruta Lejiņa
23. februārī Alita Kluša
26. februārī Elita Kaņepēja
26. februārī Ingrīda Bērziņa
2. martā Aleksandrs Patrijuks
7. martā Lindons Kārkliņš
9. martā Kristīne Rulle
9. martā Astrīda Davidova
9. martā Imants Siliņš
9. martā Mārīte Dauškane
29. martā Vita Bogdanova
29. martā Juris Elīts
9. aprīlī Dace Zaltāne
9. aprīlī Sergejs Nikaļuks
13. aprīlī Iveta Dūma
13. aprīlī Viktors Dudars
13. aprīlī Viesturs Kaģis
13. aprīlī Evita Silapētere
13. aprīlī Aivars Tihonovs
13. aprīlī Raimonds Spūls-Vilcāns
13. aprīlī Jānis Kalējs
23. aprīlī Iveta Priede
27. aprīlī Sintija Silagaile
27. aprīlī Santa Urberga
27. aprīlī Sabīne Auziņa
27. aprīlī Nauris Balodis
27. aprīlī Gvido Sirmais
27. aprīlī Ginta-Buševica
27. aprīlī Armanda Lasmane
27. aprīlī Linda Milsone
27. aprīlī Kristiāna Balode
27. aprīlī Elvijs Zālītis
27. aprīlī Sandra Pumpure
27. aprīlī Raivis Brics
27. aprīlī Dita Kalnriekstiņa
15. maijā Velta Kaņepēja
15. maijā Mārtiņš Daģis
15. maijā Inna Mežmale
15. maijā Mareks Vītols
15. maijā Silga Stučka
15. maijā Ira Ņikiforova
15. maijā Zane Kažus
15. maijā Annija Āboliņa
23. maijā Iluta Kaņepēja
7. novembrī Valts Eiduks
17. decembrī Krists Eiduks