Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1973. gads

1973.gada 48.izlaidums klases audzinātāja Ranta Knauereklases audzinātāja – Ranta Knauere
Aina Balode
Dainis Barišņikovs
Valda Celmiņa
Ruta Cielava
Daina Grīsle
Viola Gorsāne
Oskars Jakubovičs
Arturs Klaucāns
Aivars Klušs
Astrīda Krastiņa
Ruta Lapiņa
Ilze Liepiņa
Lidija Lubāne
Gundega Niedrīte
Harijs Pavlovičs
Dzintra Petskola
Aija Servute
Jānis Siliņš
Irēna Skudra
Andris Truksnis
Māris Urbanovičs
Viesturs Zāģers

klases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Kārlis Bēms
Vija Bērziņa
Dainis Briežkalns
Alla Dille
Tamāra Dzene
Maruta Eglīte
Velta Gredzena
Staņislavs Kellers
Jurijs Kirikovs
Egils Knutiņš
Dzintra Ļūļāka
Daina Riekstiņa
Vizma Rūtiņa
Skaidrīte Silicka
Brunis Siliņš
Pāvels Vaivods

*neklātnieki
Modris Čulkstēns
Alfrēds Gabranovs
Gaidis Rotkājs

klases audzinātāja Gaļina Kisļakova
Ludmila Bekuna
Olga Berjoza
Jānis Dembovskis
Jurijs Fedins
Irina Frolova
Jurijs Grigorjevs
Vasīlijs Ivanovs
Lilija Kolodinska
Vladimirs Koreņiks
Jurijs Korotkevičs
Jevgenija Lukjanska
Sergejs Ļitvins
Irēna Misļakina
Dmitrijs Motiļonoks
Jeļena Ostrovska
Tamāra Požņeva
Vladimirs Spaskis
Genādijs Sinčenko
Mihails Šehovcovs
Irina Timofejeva
Anufrija Turonoka
Jeļena Ustinkova
Vladimirs Usovs
Natālija Vorobjova