Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1953. gads

Klases audzinātāja – Vilhelmīne Kārkliņa
Vaira Balode
Skaidrīte Bergmane
Marija Ganuleviča
Dzidra Daugaviete
Valija Dubra
Laima Elksnīte
Leontīna Grišāne
Zeltīte Greizāne
Rasma Holviga
Biruta Krumpāne
Lilija Lāce
Biruta Libermane
Jānis Linde
Ruta Miezone
Velta Siliņa
Elita Straža
Rita Ozola
Silvija Palcmane
Malda Rudzīte
Velta Rūtiņa
Ritma Ukermarka
Edīte Usīte
Rasma Zariņa
Edīte Zvirgzdiņa